...

Al vanaf 1 februari 2019 zitten wij samen met de artsensyndicaten, de ziekenhuiskoepels en de administratie voor een debriefing van de invoegetreding van de LVZ, zegt Mickael Daubie, directeur-generaal (ad interim) van de dienst geneeskundige verzorging van het Riziv. "Meerdere thema's werden daarbij aangesneden en om de verschillende knelpunten aan te pakken, werden werkgroepen opgericht."De facturatie voor pasgeborenen stelde in het nieuwe systeem een probleem: om praktische redenen kwamen de facturatiegegevens bij het Riziv op naam van de moeder te staan. "Dat is logisch aangezien de baby bij de geboorte nog niet wettelijk bestaat en je hem dus moeilijk een factuur kan toesturen. Als de baby een aparte factuur moet krijgen, dient hij een rijksregisternummer te hebben en ingeschreven te zijn bij een ziekenfonds. Die stappen moeten de ouders ondernemen. En die doen dat niet allemaal even nauwkeurig... We moesten dus een oplossing vinden. We testen momenteel een systeem waarbij het ziekenhuis de geboorteaangifte in orde brengt en er binnen de 24 uur een rijksregisternummer wordt toegekend. De ouders moeten wel nog steeds de geboorte van hun kind aangeven bij het gemeentebestuur. Verder wordt de pasgeborene systematisch ingeschreven bij het ziekenfonds van de moeder. Dat zal weliswaar niet alles oplossen, want mogelijk is de moeder niet in regel bij het ziekenfonds. Alleszins krijgt het ziekenhuis zo de nodige informatie om een aparte factuur op te stellen op naam van de baby."Het Riziv plant in 2020 overleg met de pediaters en de andere artsen die zorg verstrekken aan pasgeborenen om na te gaan of de laagvariabele zorg ook voor deze patiëntjes van toepassing zou kunnen zijn. "Op termijn kunnen zo 120.000 ziekenhuisverblijven voor pasgeborenen onder de laagvariabele zorg vallen", zegt Mickael Daubie. "We zullen daarover praten met de vertegenwoordigers van de betrokken artsen."De directeur-generaal erkent dat er tevens een probleem was met de encodering van de APR-DRG 191 in de cardiologie. "Ziekenhuizen maakten er ons attent op dat de voorgestelde bedragen aanzienlijk lager waren dan de zorgzwaarte van het verblijf liet vermoeden. We hebben een probleem in de registratie van de gegevens vastgesteld. Er was een afwijking tussen de facturatie en de registratie van de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). Als die registratie correct was gebeurd, dan zou de zorgzwaarte en dus de financiering een pak hoger geweest zijn." Het Riziv heeft de ziekenhuizen aangeraden om de MZG correct te registreren zodat ze niet gepenaliseerd zouden worden.Nog een kinderziekte van de financiering binnen de LVZ: hoe factureer je prestaties voor pathologische anatomie gerealiseerd in een labo voor een patiënt die in een ander ziekenhuis wordt gevolgd? "Hier opteren we voor een centrale facturatie door het ziekenhuis waar de staalafname is gebeurd.""Als we sleutelen aan een financieringssysteem, wijzigen we de werkwijze van de partners die van de financiering genieten, dat weten we", stelt Mickael Daubie. "We evalueren dus het mechanisme aan de hand van een nauwe samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het Riziv en het federaal Geneesmiddelenagentschap. Gemengde teams houden zich met de monitoring bezig. Zij realiseren een audit van de patiëntengroepen die bij de LVZ betrokken zijn. We willen ook opnieuw medische audits uitvoeren. In 2019 werd de bariatrische chirurgie al aan een analyse onderworpen."Om het systeem te monitoren wil de overheid ook een pak gegevens vergelijken, ook al zijn die nog niet volledig wegens vertraging in de facturatie. "Op 30 juni 2019 hadden vier ziekenhuizen nog niets gefactureerd voor de LVZ. De facturatie is traag op gang gekomen. Een aantal ziekenfondsen had ook moeite om de veranderingen door te voeren. En zelf zijn we ook een paar keer gestruikeld. Alles valt nu wel stilaan in de plooi."De monitoring van de LVZ is primordiaal voor de opvolging van de transfers tussen ziekenhuizen, het risico op ondermedicalisering, de heropnames, de gemiddelde verblijfsduur, het aantal opnames, de shift van klassieke opname naar het dagziekenhuis,...Hoe zal de LVZ evolueren? "Aanvankelijk werd de wet opgesteld om alle prestaties te dekken (wat nu nog niet het geval is, nvdr). We hebben analyses onder de loep genomen om het systeem uit te breiden naar geneesmiddelen (34 miljoen euro) en implantaten (213 à 227 miljoen euro van 2016 tot 2017). Overleg zit in het DNA van het Riziv, bijgevolg zullen we ten gepaste tijde met de zorgverstrekkers rond de tafel zitten om dat met hen te bespreken."Het Riziv wenst het systeem ook uit te breiden naar de medische beeldvorming en de klinische biologie, het BFM, en bereidt zich voor op de komst van versie 36 van de APR-DRG, op 1 januari 2021.