...

Sinds de opening in december kregen meer dan 300.000 patiënten er hoogwaardige zorg. "Het ziekenhuis zorgde voor een aanzienlijk betere toegang tot de zorg in Nyarugenge, een district van Kigali", zegt Dirk Deprez van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel in Kigali. Het project werd gefinancierd door België en uitgevoerd door Enabel samen met de stad Kigali en het Rwandese ministerie van Volksgezondheid. Het ziekenhuis telt 120 bedden en biedt een uitgebreide dienstverlening. Naast curatieve en preventieve raadplegingen, beschikt het over een laboratorium, medische beeldvorming, een kraam- en neonatale afdeling, een afdeling intensieve zorg, pediatrie, interne geneeskunde, chirurgie en een dienst spoedgevallen.De medische dossiers zijn volledig gedigitaliseerd, laboratoriumresultaten en röntgenfoto's worden automatisch bij het medisch dossier gevoegd en voorschriften zijn geautomatiseerd. "Er worden extra opleidingen voorzien om het personeel te leren hoe ze met IT en de toestellen kunnen werken", zo zegt dokter Djordje Gikic uit Kigali. In Rwanda gebeurt de opvolging en registratie van het aantal covid-19-gevallen door het Rwanda Biomedical Center (RBC), het plaatselijke equivalent van Sciensano. In dit land met een bevolking en een bevolkingsdichtheid vergelijkbaar met België, waren er rond Kerstmis ongeveer 300 geregistreerde covidgevallen per dag. "De maatregelen werden gedurende enkele weken verder aangescherpt en momenteel zijn er ongeveer 120 gevallen per dag", zegt dokter Gikic. Volgens Dirk Deprez is Rwanda veel beter voorbereid dan zijn buurlanden. "Rwanda is een van de zes landen die als een 'groene' covidzone worden beschouwd, omdat het land goed reageert op de pandemie." Dokter Gikic voegt eraan toe dat Enabel heel goed samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid en het RBC. "De coördinatie van de partners verliep met de nodige transparantie en we worden betrokken bij de voorbereiding van de verschillende maatregelen, of het nu gaat om testen, behandelen of contactopsporing. We nemen ook deel aan wetenschappelijke werkgroepen die de overheid adviseren en werken samen met technici die zich over meer specifieke vragen buigen", aldus de arts. De overheid heeft de pandemie goed aangepakt, zegt Dirk Deprez. "Naast sensibilisering werden tal van maatregelen genomen mét een sterke reglementering en controle. We hadden onlangs een lockdown van drie weken omdat de cijfers stegen, we hebben nog altijd een avondklok, maskers zijn nog steeds verplicht en openbare kantoren zijn gesloten." De overheid heeft ook voldoende PCR-tests kunnen bemachtigen. Daarna kwamen er sneltests omdat het om geografische en logistieke redenen moeilijk is om overal aanwezig te zijn. "De sneltests werden geëvalueerd op hun doeltreffendheid en werden vervolgens ingezet in de gezondheids- en gemeenschapscentra", zegt dokter Gikic. "Ik denk dat we een redelijk goed beeld hebben van de epidemie in Rwanda, de cijfers weerspiegelen de realiteit", zo besluit de arts. Enkele weken geleden is Rwanda begonnen met het vaccineren van hoogrisicogroepen zoals eerstelijnsgezondheidswerkers. Het ziekenhuis is een van de locaties waar de vaccinatiecampagne van start ging. Rwanda verwierf goedgekeurde coronavaccins in beperkte hoeveelheden via internationale partnerschappen. "Er lopen vandaag drie grote bestellingen voor vaccins", zegt dokter Gikic. "Eerst was er een aankoop door de overheid van een kleine hoeveelheid vaccins om het ziekenhuispersoneel en een aantal eerstelijnsmedewerkers in te enten. Daarna volgt een bestelling van een miljoen vaccins, een combinatie van meer dan 900.000 AstraZeneca-vaccins en 100.000 Pfizer-vaccins via Covax (COVID-19 Vaccines Global Access). Zo willen we tegen het einde van het jaar ongeveer 20% van de bevolking vaccineren." Een derde bestelling is voorzien via het Africa Medical Supplies Platform van de Afrikaanse Unie, met name het vaccin van Johnson& Johnson, "maar voorlopig hebben we hier nog niet veel informatie over"."Het plan van de regering", aldus Dirk Deprez, "is om een vaccinatiegraad te halen van minstens 60 à 70% van de bevolking. De president van Rwanda pleit overigens voor meer solidariteit van Europa. Een van de prioriteiten is om extra financiële middelen te vinden om de toegang van het land tot vaccins te vergroten."