...

Eregast dit jaar is Christine Nickl-Weller (Nickl & Partner Architekten). Deze Duitse architecte ontwerp en realiseert gebouwen voor de zorgsector, onderzoek en onderwijs sinds 1989. Van 2004 tot 2018 was ze titularis van de leerstoel 'ontwerp van ziekenhuizen en gebouwen voor de zorg' aan de technische universiteit van Berlijn. Zij startte de symposiumreeks Health Care of the Future op, die tweejaarlijks in Berlijn plaatsvindt. Ze heeft ook heel wat boeken op haar palmares staan, zoals recent nog Architecture for Health en Architecture for Science. Op het symposium van 6 oktober gaat Christine Nickl-Weller in op de talrijke uitdagingen die de ziekenhuizen te wachten staan, zoals de stijgende energiekosten (zie ons dossier in deze editie), en de schaarser wordende materialen, waardoor nieuwe, duurzame alternatieven zich opdringen. Ze bespreekt ook de thematiek van het intelligente ziekenhuis, dat diepgaande wijzigingen in de ziekenhuisprocedures zal teweegbrengen. Philippe Damhaut, doctor in de scheikunde, stelt de evolutie voor van de installaties voor nucleaire geneeskunde en radiotherapie, met onder meer de creatie van een radiofarmacie binnen het ziekenhuis. Deze installaties dienen vanaf het ontwerp van nieuwe ziekenhuizen of nieuwe afdelingen geïntegreerd te worden. Het nieuwe AZ Delta in Roeselare, gebruikt industrieel ingenieur Philippe Manche als voorbeeld voor zijn voordracht over het concept Healthcare of the Future. "Een ziekenhuisafdeling in een bepaalde kleur schilderen is geen banaliteit. De plastische en symbolische boodschap van de gekozen kleur helpt om de nodige krachten te vinden vereist voor het herstel, en werkt in op het gemoed van patiënten, zorgverstrekkers, personeel en bezoekers. Harmonieuze materialen zorgen voor de sfeer, het visuele comfort en het psychologische welzijn." Dat is in een notendop de boodschap van Marie-Pierre Serventi, architecte gespecialiseerd in chromo- architectuur, op het symposium Building for Health 2022.