...

Preventie is niet het sterkste punt van de Belgische gezondheidszorg. Dat bleek al uit een rapport van het KCE uit 2015. "In de primaire preventie worden er wel initiatieven genomen, maar het blijft beperkt", meent dr. Marc Tomas. "Het ziekenhuis is een goede plek om algemene gezondheidspromotie te delen. De globale ziekenhuisaanpak kan immers leiden tot specifieke acties bij patiënten, maar ook bij families en naasten, zonder het ziekenhuispersoneel en de omgeving te vergeten."Voor een ziekenhuis liggen er zowel binnen als buiten de muren heel wat mogelijkheden open. In het ziekenhuis kan je bijvoorbeeld diverse screenings organiseren voor het personeel maar ook voor bezoekers. Extra muros kan je ook events organiseren gericht naar het grote publiek. Dat gebeurt overigens nu al geregeld, denk maar aan de hypertensiedagen of de Reuzendarm waarin je kan rondwandelen om meer te weten te komen over darmkanker. En er is nog een andere optie die overgewaaid is uit de Verenigde Staten, en dat zijn de partnerships met bedrijven.Een gezonde werknemer is een gelukkige werknemer. De bedrijfswereld is er dan ook op uit om over informatie te beschikken aangaande het gezondheidsprofiel van werknemers. En daarbij kunnen ziekenhuizen een rol van belang spelen."Naar bedrijven toestappen om een screening op touw te zetten is op zich een goede zaak voor het bedrijf omdat het een eerste stap is van een gezondheids- of welzijnsprogramma. Bovendien leidt het tot meer tevreden en minder afwezige werknemers. En voor ziekenhuizen betekent het mogelijk een nieuw 'patiënteel'. Het geeft een dynamische schwung aan het ziekenhuis als het zijn werkterrein kan uitbreiden naar bedrijven. Ook de ingezamelde gegevens vormen een schat van informatie. Gedeelde winst dus."Het Franse bedrijf Bepatient ontwikkelde een tool voor biometrische screening van het cardiometabolisch profiel van werknemers. "We gebruiken een score die gevalideerd werd door de Belgian Society of Cardiology", zegt dr. Tomas. "Met die tool kunnen we naar bedrijven stappen. Op 15 minuten tijd kunnen we een volledige cardiovasculair bilan van de werknemer maken."De patiënt krijgt onmiddellijk het resultaat van de screening mee en het bedrijf krijgt een beknopt verslag van de gezondheid van de tewerkgestelde populatie. "Sommige bedrijven zijn verbaasd wanneer ze vernemen met welke risicofactoren werknemers kampen". Bepatient stelde vast dat 3 tot 5% van de 20.000 deelnemende werknemers een hoog risicoprofiel heeft.Het initiatief beperkt zich voorlopig tot Frankrijk. Een paar ziekenhuizen namen al deel, maar dat aantal is voorlopig beperkt. "Waarom investeren de ziekenhuizen niet in extra-murosactiviteiten? Het kan delicaat lijken om partnerships aan te gaan met bedrijven, maar het is een domein waarin men beslist goed werk kan verrichten", zo besluit dr. Tomas.