...

Dat blijkt uit een studie in het O.L.V-ziekenhuis van Aalst onder leiding van Isabelle Maes, stafmedewerker processen en kwaliteit (*). PROMs en PREMs maken daar al sinds 2017 integraal deel uit van het kwaliteitsplan. De opstart verliep evenwel niet van een leien dakje. PROMs afnemen vergt tijd. Het OLV-ziekenhuis gebruikte hiervoor de app van myNexuzHealth: antwoorden worden meteen opgeladen in het EPD. "Inloggen op myNexuzHealth ondersteunden we met het PatiëntenservicePunt van het ziekenhuis", zegt Isabelle Maes. "Patiënten die hun vragenlijst nog niet hadden ingevuld, volgden we op." Minder dan 10% van de patiënten beantwoordde de vragen uit eigen beweging. Het gros deed niet mee of haakte af. De inzet van ' dedicated' verpleegkundigen of secretariaatsmedewerkers die ondersteuning boden, deed het aantal respondenten zienderogen stijgen. Al blijft het ook dan beperkt. Isabelle Maes: "Persoonlijke begeleiding is noodzakelijk. Dat kan een taak zijn voor de 'toekomstige healthcare manager' of de voormalige ' medical management assistant (MMA)'. Essentieel is de patiënt te informeren over het belang en het nut van de vragen." Dat blijkt. Tijdens zijn stage begeleidde een student de patiënten bij het inloggen en het invullen. Het resultaat was spectaculair. De responsgraad voor een bepaalde ingreep steeg van 9,45% naar 34,65%. Na stopzetting van de begeleiding daalde de respons weer naar 3,15%. Om de responsgraad op te krikken, kan men een MMA of een Healthcare manager inzetten. In het algemeen meent Maes dat MMA's meer aandacht moeten besteden aan de patiënten en de begeleiding en ondersteuning van de artsen. "De opleiding dient hier meer op gericht te worden", meent ze. Sinds september 2018 is het curriculum van de studie healthcare management in de Hogeschool Gent aangepast aan de nieuwe noden. Healthcare managers kunnen als schakel fungeren tussen zorgprofessional en patiënt en een belangrijke rol spelen bij uitrol en opvolging van PROMs en PREMs.(*) Isabelle Maes, Lara Derycke en Frank Staelens, Implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in het O.L.V.-ziekenhuis.