...

Sinds maart 2020 heeft de pandemie de ziekenhuizen en zorginstellingen gedwongen hun werkorganisatie volledig te herzien. De activering van het ziekenhuisnoodplan en de invoering van de aangepaste bezetting op de afdelingen en op intensieve zorg vergden van de ziekenhuizen een grote flexibiliteit. Niemand werd gespaard in deze crisis. Sommigen werden zelf ziek en werden in het ziekenhuis opgenomen, anderen verleenden hulp aan hun dierbaren. Ook onze manier van leven raakte grondig verstoord. Het aantal sociale contacten verminderde drastisch. Vrij rondreizen werd beperkt en onze vrije tijd stond stevig onder druk. Velen verloren bovendien (een deel van) hun inkomen... Verscheidene enquêtes toonden aan dat de gezondheidscrisis bij velen nogal wat mentale problemen teweeg bracht. In juni 2020 meldde maar liefst een vijfde van de Belgen mentale gezondheidsproblemen. Volgens de Hoge Gezondheidsraad lopen 18-24-jarigen, alleenstaanden zonder kinderen en uitkeringsgerechtigden de grootste kans op mentale problemen. Covid veranderde onze manier van werken drastisch. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, verplichtte de overheid telewerken voor functies die net zo goed buiten de werkvloer kunnen worden uitgevoerd. Heel wat ziekenhuizen boden hun niet-zorgpersoneel de mogelijkheid om van thuis uit te werken, wat een grondige verandering van het werkpatroon en een extra druk op het gezinsleven met zich meebracht. Hoe heeft u deze gezondheidscrisis ervaren? Heeft covid de manier van werken en uw relaties met uw collega's veranderd? Nam uw werkgever maatregelen om telewerken ook in de toekomst aan te moedigen? Gebruikte u specifieke tools tijdens deze periode? Tal van vragen dringen zich op. Werkt u in een ziekenhuis maar dan niet in een zorgfunctie? Dan nodigen wij u nu uit om deel te nemen aan de enquête van AK Hospitals in samenwerking met Zorgi. De peiling zal de impact meten van covid op de organisatie van het werk. Vul de enquête in, zo helpt u ons de omvang van de veranderingen die covid in de ziekenhuissector heeft teweeg gebracht, duidelijk in kaart te brengen.