...

Meer dan ooit is het personeelsbeleid in de ziekenhuizen een actueel thema. De sector zendt dezer dagen immers heel wat alarmsignalen uit. Zo noteerde de VDAB vele duizenden vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen. Een verpleegkundige vacature op de vijf geraakt niet ingevuld. De personeelsschaarste is dus enorm, de tekorten navenant. Acht op de tien ziekenhuizen sluiten bedden wegens te weinig personeel, zo bleek al in juni uit een bevraging van Zorgnet-Icuro. Het lijkt er sterk op dat corona al bestaande zwakke plekken versterkt heeft en structureel van aard gemaakt. Tijdens de pandemie leverden verzorgenden, verpleegkundigen en artsen zware inspanningen. We betalen ze nu cash, velen zien het niet meer zitten. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is zich daarvan bewust. Hij nam een hele rits - kleinere - maatregelen. Daartoe behoort onder meer de oprichting van een Zorgpersoneelsfonds. Vanaf januari kan de sector voor ondersteunende functies ook een beroep doen op flexi-jobs. En de minister zet in op zij-instromers. Vorig jaar startten 446 mensen met een opleiding tot zorg- of verpleegkundige, in september jongstleden zetten nogmaals 478 personen de stap. Mogelijk zijn er nog veel meer zij- instromers in aantocht. Te verwachten valt immers dat inflatie, oorlog en energiecrisis heel wat bedrijven fataal worden. Wellicht kan de zorgsector het daardoor ontstane reservoir aan werklozen aanboren. Ook dat zou enig soelaas kunnen bieden. Maar nieuwe wetgeving moet dan wel paal en perk stellen aan een ander recent fenomeen. Steeds meer uitzendbureaus springen in het gat; verpleeg- en zorgkundigen stappen uit hun vast dienstverband en gaan tegen betere loon- en arbeidsvoorwaarden aan de slag via uitzendarbeid. Gezien de grote schaarste zitten ze uiteraard geen dag zonder werk. De hoger genoemde enquête van Zorgnet toonde aan dat ruim de helft van de Vlaamse ziekenhuizen een beroep doet op interims. Drie ziekenhuizen op de vier zetten projectverpleegkundigen in. Stilaan wordt dat een structureel gegeven en dat zorgt voor onvoorziene extra uitgaven. Interims en projectverpleegkundigen zijn voor de zorgvoorzieningen immers tot twee keer duurder dan vast personeel. Problematisch is bovendien dat de zorgorganisaties hun vaste krachten onmogelijk dezelfde extralegale voordelen kunnen geven. En projectmedewerkers ontsnappen vaak aan avond- en weekendwerk. Terecht vraagt Zorgnet-Icuro dan ook dat de overheid zou optreden. Uitzend- en projectverpleegkundigen moeten dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als vast personeel, met inbegrip van het avond- en weekendwerk. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat privébedrijven grote winsten maken in een door belastinggeld gefinancierde sector.