...

Sinds enkele weken hebben de ziekenhuizen hun klassieke activiteiten hervat, nadat hun werking fors dooreen geschud werd door de covid-19-crisis. Hoe hebben de ziekenhuizen deze pandemie doorgemaakt? Hoe raakt de machine weer op volle toeren? Is er compensatie nodig voor de specifieke kosten die de ziekenhuizen maakten in de strijd tegen het coronavirus? Moet het systeem herbekeken worden met het oog op een volgende pandemie? Verscheidene ziekenhuismanagers delen hun expertise in AK-Hospitals.