...

De laatste Maha-studie van Belfius toonde aan dat in 2018 de marge van de algemene ziekenhuizen niet hoger was dan 31 miljoen euro. Dat is amper 0,2% van de omzet, die 15,5 miljard bedroeg. Een derde van de ziekenhuizen ging in het rood.Zal de digitalisering de financiële situatie van ziekenhuizen verbeteren? De deelnemers aan de Akkanto-enquête door Xperthis zijn verdeeld. Acht experts geloven in de positieve impact van digitalisering op de financiën; drie spreken zich niet uit en drie geloven van niet.Het is duidelijk dat digitalisering een prijs heeft en dat de kosten moeten worden gedragen door ziekenhuizen die al onder druk staan en er vaak financieel slecht aan toe zijn. Maar de uitgaven kunnen leiden tot een return on investment als de digitalisering deel uitmaakt van een geïntegreerde en intelligente aanpak. Er moet ook sprake zijn van meer doeltreffendheid en een verlaging van de kosten en de winst van de digitalisering moet naar de ziekenhuizen gaan. Dat is nu niet het geval.Data zijn de nieuwe olie voor bedrijven. Bedrijven die goed weten hoe ze te gebruiken, doen het beter dan andere. De meerderheid van de experts in dit onderzoek is van mening dat de digitalisering van de zorg de transparantie in ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken ten goed zal komen. "Digitalisering is ook een tool waarmee het management betere beslissingen kan nemen", aldus een expert. "Het is een belangrijke hefboom die goed geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt." Digitalisering maakt het mogelijk om bepaalde processen te objectiveren en te verbeteren en het vergemakkelijkt controles door de overheden, bijvoorbeeld op het vlak van overconsumptie.Sommige respondenten zien in de digitalisering een kans om over te schakelen naar een ander soort financiering, gebaseerd op de outcome en de patiënttevredenheid.Kan digitalisering de audit van een ziekenhuis of een netwerk ten goede komen in het kader van het verkrijgen van een kwaliteitslabel, bijvoorbeeld een accreditatie? De meningen zijn verdeeld. Vijf van de 14 respondenten spreken zich niet uit. Voor acht anderen is 'meten weten', vergemakkelijkt digitalisering de toegang tot informatie en maakt het controle efficiënter en sneller.Uiteraard komt het er op aan om geen appels met peren te vergelijken en moeten de resultaten correct geïnterpreteerd worden. Bovendien kan het gebruik van gegevens op weerstand stuiten bij gebruikers en moet men het gebruik ervan rechtvaardigen. Men moet er ook over waken de werklast voor het invoeren van data beperkt te houden en hergebruik van de verkregen gegevens mogelijk te maken. Er is niets vervelender voor verpleegkundigen dan dezelfde gegevens telkens weer in verschillende software te moeten coderen.