...

"De patiënt maakt vergelijkingen met andere sectoren en verwacht dezelfde service", stelt een stakeholder. "We hebben de fout gemaakt om ons te concentreren op de behoeften van artsen en niet genoeg op die van patiënten", zegt een andere expert.Patiënten willen participeren, niet hoeven te wachten, begrijpen en controle te houden. Digitalisering voldoet aan deze verwachtingen omdat het connectiviteit, snelheid, transparantie en traceerbaarheid mogelijk maakt. En dat alles met begrijpelijke communicatie en duidelijke taal. Digitalisering kan de arts overigens niet vervangen: de arts kan niet louter tot taak hebben het aankruisen van vakjes in een patiëntendossier.De ziekenhuizen staan voor een uitdaging. De patiënt verwacht van het ziekenhuis dezelfde diensten als van andere bedrijven: snelle reactie, reactiviteit, transparantie... De vergelijking valt niet altijd positief uit voor de ziekenhuizen. Men dient vanzelfsprekend te vermijden dat de patiënten te hoge verwachtingen hebben in artsen, bijvoorbeeld dat ze op al hun vragen een snel en duidelijk antwoord zouden krijgen. Het risico van een systeem met twee snelheden mag ook niet veronachtzaamd worden. Een systeem met aan de ene kant patiënten uitgerust met digitale tools, en aan de andere kant patiënten die er niet over beschikken. Bovendien zullen sommige ziekenhuizen sneller handelen dan andere bij het integreren van technologie. "Het is een kost, maar uiteindelijk winnen we", merkt een manager op.De ziekenhuissector wordt grotendeels gefinancierd door de staat, wat een obstakel is voor de ondernemersgeest. Ziekenhuisdirecties moeten risico's nemen als ze willen investeren in digitalisering. Te veel ziekenhuizen geven er nog steeds de voorkeur aan om te digitaliseren op basis van de tools die al beschikbaar zijn in het ziekenhuis. Ze hebben onvoldoende vertrouwen in de industrie.Een oplossing zou kunnen zijn dat de staat ervoor zorgt dat de digitalisering van de gezondheidszorg wordt vereenvoudigd en gekanaliseerd zodat geen enkele medespeler achterblijft. Een mening die door de meerderheid van de respondenten wordt gedeeld: de staat moet faciliteren en standaardiseren. Overal moeten dezelfde systemen worden geïmplementeerd om toegang en gegevensuitwisseling te bevorderen, kosten te beheersen of zelfs te verlagen.De experts hebben een duidelijk boodschap: het is aan de overheid om de nodige en voldoende middelen te voorzien om de uitdagingen waarmee de ziekenhuizen geconfronteerd worden, te realiseren.