...

Royal Philips, wereldleider op het vlak van gezondheidstechnologie - die bijdraagt tot een beter kostenbeheer-, ontwikkelt geïntegreerde innovaties die bedoeld zijn om het uitvoeren van endovasculaire interventies nog verder te verbeteren. De multinational wil 'volledige en vereenvoudigde oplossingen bieden om medische beeldvorming te transformeren en data en informatie met elkaar te verbinden voor een snel en doeltreffend klinisch beslissingsproces.'De miljoenste ingreep behandelde een aneurysma van de slagader in de knieholte; het aanbrengen van een stent via een micro-incisie. Artsenkrant woonde de operatie bij in primeur en sprak met 'patiënt 1.000.000' en met chirurg vaatheelkunde dokter Benoit Thomas.Eén van die 'real time'- gezondheidstechnologische ontwikkelingen is Azurion, een innovatief platform dat artsen in staat stelt om tal van complexe procedures minimaal invasief en beeldgeleid uit te voeren, om interventies te optimaliseren en om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden. Het platform draait op ConnectOS, een nieuw systeem dat informatie in 'real time' integreert om de chirurg bij te staan.De campussen van de GZA-ziekenhuizen beschikken sinds twee jaar over een Azurionplatform. Bij een patiënt, we noemen hem nu voor het gemak Luc, werd de miljoenste procedure wereldwijd uitgevoerd. Luc is 78 jaar en woont in Antwerpen op Linkeroever. Hij houdt van de buitenlucht, maar helaas laat zijn rechterbeen het afweten en kan hij geen lange wandelingen meer maken. Luc heeft geen familie en vond de keuze voor een ingreep niet moeilijk. Hij heeft er alle vertrouwen in, zo blijkt uit een gesprek voor de operatie. Wanneer we hem vertellen dat hij de miljoenste patiënt is, moet hij lachen om deze relatieve roem. Maar dit getal geeft hem wel het nodige vertrouwen: de chirurg en het platform zijn niet aan hun proefstuk toe.Voor we de operatiezaal betreden moeten we zware jassen aantrekken om ons te beschermen tegen de straling en komen we meer te weten over de technologie. "Tijdens almaar complexere ingrepen moeten artsen snel en gemakkelijk een overzicht kunnen krijgen van de kritieke anatomische elementen. Ze moeten in 'real time' weten welke veranderingen er bij de patiënt optreden tijdens de ingreep." Azurion werkt met een 'FlexArm' die de taak van de arts vergemakkelijkt met 2D- en 3D-beeldvorming van het hele lichaam van de patiënt.Inmiddels is Luc verdoofd en ligt zijn lot in de ervaren handen van dokter Benoit Thomas, een assistent en twee verpleegkundigen. Wanneer de clinicus het systeem verplaatst, blijft de beeldstraal, te zien op een scherm dat ongeveer zo groot is als een flatscreen-TV, automatisch in lijn met de patiënt, zodat deze permanente visualisatie het mogelijk maakt om zich te concentreren op de behandeling. Je zou het kunnen vergelijken met een videogame. We zien het scheenbeen, de fibula en de knie en kunnen de verschillende stadia van incisie live op het scherm volgen.Dokter Kristiaan Deckers, hoofdarts van de GZA-ziekenhuizen zou Azurion ook zonder enige twijfel aanraden aan andere ziekenhuisdirecties. Azurion is voorlopig nog beperkt tot het gebruik in de vasculaire chirurgie en de interventionele radiologie. "Volgens mij wordt het platform nog 'ondergebruikt'. Ik denk dat we er nog andere dingen mee kunnen doen en dat het potentieel van het platform groot is. Als men het beter kan integreren, zou men het platform nog meer kunnen gebruiken. Bovendien heeft het een goede kosten-batenverhouding wat betreft de kwaliteit van zorg. Het platform is onmisbaar omwille van een belangrijk oncologisch centrum hier in Wilrijk. Dit soort technologie wordt elke dag beter en we kunnen niet meer terug." De wachtlijsten zijn beperkt tot een à twee weken. "Maar we moeten de patiënten selecteren die er echt nood aan hebben. De vasculaire chirurgen waaronder dokter Thomas definiëren voor welke indicaties Azurion nodig is, want niet elke ingreep heeft nood aan het platform." Of er een tweede platform moet komen? Het eerste is amper twee jaar oud, het is moeilijk te zeggen, meent dr. Deckers. "We hebben niet voldoende aanbod voor een tweede platform. Het ZNA-ziekenhuis zal ons netwerk vervoegen waardoor er wel voldoende aanbod zal ontstaan, maar we zullen afwachten hoe de indicaties evolueren.""Steeds meer en complexere ingrepen worden minimaal invasief onder beeldgeleiding uitgevoerd. De komende jaren zullen de mogelijkheden met het Azurion-platform alleen maar toenemen", zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux. "De kracht van het open Azurion-platform is dat het beeld-, functie- en device-data intuïtief samenbrengt rondom de arts en het team. Zo kunnen we samen minimaal invasieve vaatingrepen en beeldgeleide interventies verder innoveren. Voor de patiënt betekent dit een lager risico en een korter verblijf in het ziekenhuis - wat ook voor het zorgsysteem een lagere kost inhoudt."