...

Een recent KCE-rapport buigt zich over de neonatale zorg. 12% van de circa 120.000 baby's die in ons land geboren worden, heeft neonatale zorg nodig. Twee derde is te vroeg geboren, de anderen zijn voldragen maar behoeven om allerlei redenen intensieve zorg. De eerste levensdagen zijn cruciaal voor de hechtingsband tussen ouders en kind. Ook voor prematuurtjes - die vaak een tijdje op een neonatale afdeling verblijven - moet de interactie tussen de pasgeborene en de ouders zoveel mogelijk bevorderd worden en de scheiding tot het strikte minimum beperkt. De meeste ziekenhuizen houden met dat laatste rekening. Om ontwikkelingsgerichte zorgmodellen te optimaliseren, formuleerde het KCE toch een aantal aanbevelingen. Ouders moeten bijvoorbeeld de klok rond toegang hebben tot hun kind. Dat kan nu al vaak maar soms wordt de architectuur op termijn best herzien om voldoende ruimte voor hen te voorzien. Zorgverleners besteden veel tijd en zorg aan het kind en zijn heel beschikbaar voor de ouders. De workload is erg veeleisend. Een objectivering dringt zich op om het personeelskader beter te definiëren. Het KCE is er ook voorstander van om gezinsondersteunende diensten thuis te versterken en het geboorteverlof uit te breiden voor vaders of co-ouders van wie het kind bij de geboorte wordt opgenomen.