...

Het onlinegebeuren nam in 2020 een hoge vlucht. Ook werd duidelijk hoezeer een goede infrastructuur voor gezondheidszorg van vitaal belang is voor de samenleving. E-health heeft raakvlakken met de twee aspecten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ongeveer een derde van alle consultaties in 2020 online verliepen, met Zuid-Oost-Azië (50%) en Europa (iets minder dan 40%) als koplopers. En dat is nog maar een klein onderdeel van alle technologie die wordt ingezet op het gebied van gezondheid. Een markt die vorig jaar de 200 miljard dollargrens heeft overschreden, zo schat men. Online medische consultaties kenden recent een ware explosie, stelt Rich Wolf. Hij is portefeuillebeheerder bij Capital Group (met in hun aanbod het New Perspective fonds dat zich ook op dit thema richt) en specialist in Amerikaanse medische technologiebedrijven. "Deze toepassing is al enige tijd beschikbaar, maar vóór de covid-19-crisis bleef het gebruik eerder bescheiden. Corona maakte van de golf een tsunami", benadrukt hij. "We zitten nog maar in het beginstadium van de ontwikkeling van rendabele toestellen die erop gericht zijn om artsen een reeks data in verband met de gezondheid van hun patiënt door te zenden of patiënten te helpen om hun eigen zorg te beheren. Dit betekent een grote kans voor bedrijven om in deze behoefte te voorzien, van connectiviteit tot databeheer." Wolf heeft het dan over glucosemeters en insulinepompen voor diabetici, draagbare monitoren die hartonregelmatigheden opsporen en andere technologieën waarmee artsen hun patiënten vanop afstand kunnen volgen. "Sinds het einde van de jaren '90 is er nooit meer zo'n spannende tijd geweest in de gezondheidszorg", concludeert de manager enthousiast, en geeft ook mee dat men verwacht dat de markt voor telegeneeskunde alleen al zal groeien van 46 miljard naar 176 miljard dollar tussen 2019 en 2026. Geen wonder dat dit thema het onderwerp is van een jaarlijks congres: het Digital Health World Congress, dat op 30 en 31 maart zal plaatsvinden, virtueel uiteraard. "Beleggen in de gezondheidszorg, dat gaat verder dan enkel investeren in de sector van de farmaceutische of biotechbedrijven", oppert John Bowler, fondsbeheerder bij Schroders. Deze Britse firma biedt het gespecialiseerde fonds Healthcare Innovation aan, dat in de zomer van 2019 op de markt kwam en in 2020 met maar liefst 45% omhoog ging! "De pandemie dwingt ons na te denken over de organisatie van andere deelsectoren van de gezondheidszorg. Zo hebben geneeskunde op afstand en virtuele communicatie hun waarde bewezen. Dat eerste bestond al voor de covid-19-crisis, maar is nu pas echt van groot nut gebleken. E-health gaat niet alleen over het online contact kunnen opnemen met en consulteren van je huisarts. Dit betreft ook kunstmatige intelligentie, wat een waardevol hulpmiddel kan zijn bij de keuze van medicijnen." Er zijn nog andere redenen waarom technologieën gericht op de medische sector een grote toekomst hebben, aldus Bowler, zoals de behoefte aan efficiëntie. "De gezondheidszorg slorpt een steeds groter deel van de overheidsbegrotingen op, maar in de VS bijvoorbeeld beschouwt men 30 tot 40% van deze budgetten als verkwisting. Er is dus geen andere keuze dan veranderingen door te voeren en de efficiëntie te verbeteren." Die efficiëntie wordt ook benadrukt in de strategische nota over de medische sector van Bank Edmond de Rothschild die vorige maand verscheen. Zo zou het gebruik van telegeneeskunde in de VS ingevolge de pandemie vorig jaar zijn verviervoudigd. In China registreerde het gespecialiseerde bedrijf Ping An Good Doctor in 2020 meer dan een miljard online consultaties. De gezondheidscrisis geeft de online geneeskunde een stevige boost en die ontwikkeling is gebaseerd op verschillende factoren, aldus de studie: "Het wijdverbreide gebruik van tablets en smartphones natuurlijk, maar ook de vooruitgang van de kunstmatige intelligentie (AI), want algoritmen kunnen artsen evenaren bij het analyseren van medische beelden". De telegeneeskunde zal ook de medische consumptie van de gemiddelde burger veranderen, stelt de bank. Neem nu de VS, die bekend staat als een duur land wat betreft gezondheidszorg. Uit een enquête onder patiënten die gebruik maken van geneeskunde op afstand blijkt dat zij inschatten dat ze gemiddeld 900 dollar per jaar hebben bespaard. De ziekenhuizen zagen de kosten van consultaties dan weer met 11% dalen in vergelijking met fysieke afspraken, en dit zonder rekening te houden met de consultatietijd, die één vijfde korter werd. Daarom verwacht men de komende jaren dat de telegeneeskunde jaarlijks met 20 à 25% zal groeien.