...

Alle ziekenhuizen worden geconfronteerd met torenhoge MRI-wachttijden", zegt dokter Paul Desclée, medeoprichter van de vereniging Helium Care. "En dat terwijl sommige toestellen soms niet meer gebruikt worden na 18 uur of tijdens het weekend. Veel ziekenhuizen beschikken wel over de apparatuur maar hebben te weinig mankracht, artsen en technici, om ze meer te gebruiken." In dat gat sprongen vier radiologen en een technoloog gespecialiseerd in medische beeldvorming. Ze richtten Helium Care op, een structuur die het gebruik van medische beeldvormingstoestellen in de Belgische ziekenhuizen wil optimaliseren. De associatie begon met het aanbieden van diensten voor MRI's. Die aanpak willen ze in de toekomst uitbreiden naar andere onderzoeken zoals scans. "De manier waarop de medische beeldvorming in ons land georganiseerd is, is achterhaald. Heel wat ziekenhuizen worden gedwongen oplossingen te zoeken om aan de noden van patiënten en artsen te voldoen. Het is duidelijk dat we in België te weinig MRI's hebben en dat de - erkende - toestellen die er wel zijn onvoldoende gebruikt worden", beweert dokter Desclée. "De diensthoofden radiologie zijn elke week uren bezig met het vinden van vrije tijdvakken voor onderzoeken. Zonder veel succes." De oprichters van Helium Care moesten creatief zijn om de sociale wetgeving te respecteren. Deze beperkt immers de werktijd van de technologen. Daarvoor deden ze een beroep op advocaten die de structuur zodanig formaliseerden dat voldaan is aan alle medisch-juridische criteria. "We moesten ook kunnen verzekeren dat we de intentie hadden om op lange termijn te werken. Want uiteraard is het niet de bedoeling om onze activiteit na een paar weken te stoppen wegens gebrek aan personeel", stelt dokter Desclée. Het Helium Care-systeem werkt de 'volledige' procedure af: vanaf het maken van een afspraak tot en met het onderzoek en het verslag. "Wij zijn een soort medisch kabinet dat op verschillende ziekenhuissites functioneert. Ziekenhuizen met een tekort aan radiologen bieden we ook teleradiologie aan. En indien nodig springen we tijdelijk bij in ziekenhuizen met een acuut tekort aan radiologen." Momenteel werkt Helium Care samen met de Cliniques universitaires Saint-Luc om hun drie MRI's in het weekend van 9 tot 17 uur te laten functioneren en 's avonds (van 20u30 tot middernacht) met de Jolimont Group. "Ons voornemen is ook een zesde MRI in te schakelen. Voorlopig zijn we enkel actief in Franstalig België, maar op termijn kunnen we dat uitbreiden naar het Nederlandstalige landsgedeelte", dixit dokter Desclée. Het Helium Care-team telt momenteel meer dan 20 radiologen en 25 technici en werkt samen met ongeveer 100 voorschrijvende artsen. "De technici waarmee we werken zijn zelfstandigen in bijberoep. Ze werken na hun uren voor Helium Care. Omdat ze 's avonds en op zondag werken, kunnen ze meer verdienen. Met de FOD Financiën sloten we een overeenkomst af. De administratie kende ons alle nodige machtigingen toe", aldus dokter Desclée. "De meewerkende artsen hebben minstens tien jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in bepaalde disciplines. Het is niet onze bedoeling om specialisten in opleiding aan het werk te zetten. We mikken op kwaliteit en werken uitsluitend met radiologen die gespecialiseerd zijn in MRI- onderzoek van welbepaalde lichaamsdelen. Helium Care ontwikkelde een online tool voor het maken van afspraken. "Na ontvangst van een code van hun arts kunnen patiënten een afspraak maken. Voor semiurgente afspraken voorzien we een apart tijdvak. In die gevallen garanderen we de voorschrijvers dat hun patiënt binnen de tien dagen een afspraak heeft. Dit systeem is ontzettend populair, vooral bij artsen die geen tien telefoontjes meer hoeven te doen om een afspraak te krijgen. De patiënt wordt geïnformeerd over de prijs van het onderzoek (conventietarief) en de duur. Hij krijgt ook instructies en kan contra-indicaties aangeven. De app stelt de patiënt en de radioloog ook in staat om met elkaar te communiceren." Sinds maart werden via Helium Care 4.000 onderzoeken gerealiseerd, vooral op aanvragen van neurologen, neurochirurgen, gastro-enterologen, oncologen, urologen en orthopedisten. Partnerziekenhuizen tekenen een overeenkomst met Helium Care. Dat voorziet in het klassieke systeem van ereloonafhoudingen. Artsen worden vergoed volgens de nomenclatuur. "Het is een heus partnership met de bedoeling de toegang van patiënten tot technische onderzoeken zo groot mogelijk te maken", besluit dr. Paul Desclée.