...

"Bij het begin van de pandemie hebben we onze werkwijze aangepast om niet in dezelfde situatie te belanden als onze collega's in Oost-Frankrijk of Noord-Italië waar de ziekenhuizen verzadigd waren", zegt Renaud Mazy, CEO van de Cliniques universitaires Saint-Luc. "We hebben een crisisteam opgericht dat zeven weken zeven dagen per week aanwezig was. Het voltallige personeel vormde één front, ook niet-zorgverstrekkers. De artsen en verpleegkundigen van de gesloten diensten hielpen mee op de covidafdelingen. Elke medewerker werd gemobiliseerd. Heel wat administratieve medewerkers droegen bij aan de zorg voor covidpatiënten en ook de communicatie tussen de families en de patiënten", aldus Renaud Mazy, die de resultaten van onze enquête bevestigt. Daaruit blijkt immers dat de meerderheid van de niet-medische ziekenhuismedewerkers het gevoel heeft effectief te hebben bijgedragen aan de strijd tegen covid-19. "Ondanks de crisis en de afstand hebben we geprobeerd mensen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. We hebben bijvoorbeeld een kinder- dagverblijf gecreëerd om de kinderen van het personeel op te vangen toen crèches en scholen de deuren moesten sluiten." Renaud Mazy benadrukt dat ondanks de angst om besmet te raken op de werkplek - 40% van de respondenten in onze enquête - werknemers zich mobiliseerden. "Dit is ongetwijfeld te danken aan het werk van onze infectiologen en de goede communicatie in het ziekenhuis over de hygiëne- en beschermingsmaatregelen. We waren allemaal min of meer bang, maar die angst weerhield niemand ervan te helpen." De CEO merkt ook op dat de crisis heeft aangetoond dat alle ziekenhuismedewerkers uiteindelijk patiëntgericht denken en dat ze er niet toevallig voor hebben gekozen om in de ziekenhuissector te werken. Tijdens de pandemie werkten 650 werknemers van het ziekenhuis thuis, wat neerkomt op ongeveer 11% van het totale personeelsbestand. "Telewerken was bij ons al een feit voor bepaalde functies en volgens precieze regels. Sedert het begin van de pandemie werken alle niet-verzorgende diensten - boekhouding, IT, inkoop, enzovoort - fulltime, vooral dan tijdens de acute pandemiegolven. Voor sommige diensten, zoals human resources bijvoorbeeld, zorgden we ervoor dat een minimum aantal medewerkers aanwezig was in het ziekenhuis." Om het telewerk mogelijk te maken, moest het ziekenhuis snel werk maken van beveiligde verbindingen via VPN, laptops verdelen, en ga zo maar door. "Drie weken lang was ons IT-team heel druk in de weer om zich aan te passen aan de uitbreiding van het telewerk van tien werknemers naar een paar honderd personeelsleden. Er diende ook een handleiding te worden opgesteld en telefoonnummers moesten omgeleid worden zodat werknemers op hun vaste nummer bereikbaar waren."