...

De universiteit van Luik verwelkomde zowat 200 deelnemers aan het colloquium over eHealth. Er stonden diverse thema's op het programma zoals hoe kan de empathie met de patiënt standhouden bij de intrede van nieuwe technologie? En hoe kunnen we het 'empowerment' van de patiënt vergroten?Een aantal belangrijke topics die aan bod kwamen, zijn de noodzaak om de communicatie te verbeteren en de administratieve en de financiële werkstroom te rationaliseren en het verkennen van nieuwe zorgmodellen voor een betere relatie tussen patiënten en zorgverstrekkers in ziekenhuizen.De eerste spreker op het symposium was professor en 'gezondheidsfuturoloog' Koen Kas. Voor wie bekend is met zijn werk was er niet veel nieuws onder de zon: het doel op lange termijn is om te betalen om gezond te zijn, eerder dan geld uit te geven om zich te laten behandelen. De professor in de oncologie vertelt hoe de technologie kan helpen om het paradigma te veranderen. "De biologie en de technologie zullen het gedrag van patiënten veranderen", aldus de internationaal gerenommeerde spreker. En hij geeft een voorbeeld. "Oudere mensen kampen niet zelden met uitdroging. Er is een patch op de markt die mensen herinnert aan het belang van hydratatie in functie van onderzoeksresultaten en biologische parameters."Een ander voorbeeld betreft de volksgezondheid. "Sedentair leven is het nieuwe roken, maar er zijn apps die mensen kunnen motiveren en aanzetten om meer te bewegen." Google Maps is en zelfs datingapps trekken de kaart van beweging met het doel om een gemeenschap te creëren.Professor Koen Kas bood een blik op de toekomst, maar andere thema's brachten de deelnemers terug naar de realiteit op het terrein. Eerst op Belgisch terrein met Melchior Wathelet, CEO van Xperthis. "Het gaat vaak over digitalisering en technologie, maar wat is de plaats van het menselijke aspect in dat alles?", zo vroeg de voormalige minister die zijn bedrijf in de kijker plaatst dat onder meer tools voor elektronische patiëntendossiers (EPD) en andere oplossingen aan de man brengt bij ziekenhuizen. Het Luikse bedrijf stelt voor om twee sporen te volgen: het patiëntentraject en het administratieve luik. Het is niet meteen duidelijk wat daarbij de plaats is van het menselijke aspect en de link tussen patiënten en ziekenhuizen..."Het EPD wordt vaak gezien als een bron van tijdverlies. Artsen hebben de indruk dat ze de helft van hun tijd aan de elektronische dossiers besteden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek", aldus Melchior Wathelet die zijn stelling verduidelijkt met cijfers uit een analyse van de University of Chicago. "Onderzoek toont aan dat 60% van de artsen vindt dat het EPD tot een betere zorgkwaliteit leidt en dat 30% meent dat het voor vertraging zorgt. Een derde (35%) van de artsen zegt dat het EPD maakt dat er minder tijd is voor communicatie met de patiënt. En patiënten zijn van mening dat de toegang tot de zorg beperkt wordt door het gebrek aan interactie met de arts."Het EPD is een noodzaak, zegt de CEO van Xperthis, het kan een meerwaarde zijn, maar de implementatie ervan mag niet ten koste van 'de mens' gaan. "Het EPD moet op termijn de relatie tussen arts en patiënt verbeteren."Dat klinkt goed, maar hoe moet dat precies in zijn werk gaan? "Met het EPD kunnen bruggen gebouwd worden tussen ziekenhuizen en kan men zich concentreren op de patiënt", zegt Melchior Wathelet. "De integratie plaatst de patiënt centraal in het hart van het EPD en het zorgtraject." Attente lezers begrijpen dat die visie alleen maar haalbaar is wanneer alle ziekenhuizen dezelfde software gebruiken.Uit Frankrijk is er een mooi voorbeeld van technologische integratie tussen verschillende ziekenhuizen. De Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) telt 39 ziekenhuizen. "We stelden vast dat de relatie patiënt-ziekenhuis zich vaak beperkt tot de ziekenhuisopname: een afspraak maken, inschrijven, ziekenhuisverblijf en ontslag uit het ziekenhuis en dat alles niet altijd in optimale omstandigheden", zegt Alex Dufrenot, adjunct-directeur van het departement dat instaat voor de digitale vernieuwing. "Dat kan beter als je de as patiënt-ziekenhuis volgt. Het idee is om de patiënt met het ziekenhuis te verbinden voordat hij opgenomen wordt en ook nadien voor een betere behandeling, zelfs op termijn."De AP-HP peilde bij patiënten naar de verwachtingen en de noden. "Patiënten willen een digitale tool die hen verbindt met het ziekenhuis, een tool die ze thuis kunnen gebruiken. De keuze viel op een digitaal portaal waar de patiënten ook hun ideeën over de tool kenbaar konden maken." Een vorm van cocreatie die vandaag heel 'in' is.Vandaag is het aanbod verruimd, van toegang tot de zorg tot en met de administratie. De patiënt kan bijvoorbeeld op voorhand zijn gegevens invoeren, een afspraak maken en zijn verblijf in het ziekenhuis beheren. "Vooraleer de patiënt naar de spoed gaat, kan hij zien op welke dienst het druk is of niet om dan een keuze te maken", zegt Alex Dufrenot. Dat is niet niets als je bedenkt dat het platform 25 spoeddiensten telt.