...

Een exclusieve enquête van AK-Hospitals, gerealiseerd in samenwerking met ZORGI, geeft een kijk op de werkomstandigheden van het niet-verzorgend ziekenhuispersoneel tijdens de coronapandemie. Vijf ziekenhuisdirecteurs -- Eric Christiaens (AZ Vesalius), Christophe Mouton (AZ Maria Middelares), Marc De Paoli (Clinique André Renard), Renaud Mazy (Cliniques universitaires Saint-Luc) en Vic De Corte (Kliniek Sint-Jan) -- ontleden de resultaten.