...

Op 23 en 24 juni organiseert Roularta HealthCare, uitgever van AK-hospitals, een tweedaags symposium voor een selectief doelpubliek van C-levels en boardmembers uit de ziekenhuizen. Professor Koen Kas staat in voor de inhoudelijke ondersteuning. Vaak hebben boardmembers nood aan inspiratie over de toekomst van de ziekenhuiswereld. Topics als remote monitoring en toekomst van preventie zijn 'hot' aldus Koen Kas, "daarom richten we ons, naast de C-levels, specifiek tot hen". Er wordt bewust geopteerd voor een event van twee dagen. "Zo kan de inspiratie en wetenschap opgedaan tijdens de eerste dag bezinken. Gedurende de tweede dag kan op basis daarvan echt iets gecreëerd worden." Het uiteindelijke doel is te komen tot een inventieve, door alle deelnemers gedragen, 'white paper'. Koen Kas: "Dat is het achterliggende concept, het gaat dan over een thema waaraan de gezondheidszorg en het ziekenhuislandschap in de toekomst nood hebben." En de rode draad doorheen dit congres is de wetenschap dat een ziekenhuis veel meer over een patiënt kan kennen en weten dan nu het geval is. Prof. Kas: "Eind 2022 lanceert het VITO in samenspraak met onder meer Zorgnet-Icuro, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform het nieuwe platform ' We are'. Achterliggende idee is dat de burger best aan het stuur zit van zijn eigen data. Hij beheert ze en kiest welke gegevens gebruikt mogen worden en door wie. Dat zijn ' burgercentered data'. België kan hierin wereldwijd een voortrekkersrol vervullen." Elke burger beschikt zo over een eigen kluis, Pod (personal online data) genaamd. Als een ziekenhuis hierover (deels) beschikt, kan het samen met de medische gegevens betere zorg en service aanbieden. De achterliggende technologie heet 'Solid' en werd bedacht door onder meer Tim Berners-Lee - één van de uitvinders van het wereldwijde web. Een eerste echte applicatie van Solid is bipopp.be ('Burgers in beweging met online preventieplatform'). Koen Kas: "Je kan hierop inloggen met Itsme en vervolgens vragenlijsten beantwoorden. Het zijn de vragenlijsten die huisartsen ook al gebruiken, maar nu gedigitaliseerd. Wil hij overgewicht wegwerken? Remediëren aan paniekaanvallen?" De ingevulde vragenlijst wordt geanonimiseerd maar de persoonlijke datastore geeft wel weer waaraan je mogelijk behoefte hebt. "Zo kan een yogastudio je bijvoorbeeld melden dat er over twee weken een mindfulnesssessie plaats heeft in de club en wat de voorwaarden zijn," dixit Koen Kas. "De service wordt gelinkt aan het profiel. Op dezelfde manier kunnen ziekenhuizen over deze informatie beschikken om (lifestyle)gegevens te mengen met gezondheidsdata. Dat laat hen uiteraard toe de aangeboden zorg te verrijken, ook op afstand."