...

Het ontwerp werd geselecteerd na een architectuurwedstrijd waarvoor 19 ontwerpteams inschreven. Jessa werd daarvoor bijgestaan door het Team Vlaams Bouwmeester. Dat moest er mee over waken dat het project past in een globale visie op open ruimte en omgeving. Het ontwerpteam van Robbrecht en Daem architecten en Osar gaat nu samen met zijn partners Blauwdruk, Lama, Transport & Mobility Leuven en Tractebel Engie aan de slag om het wedstrijdontwerp uit te werken tot een masterplan voor de site. Dat gebeurt in overleg met de buurtbewoners. Een eerste informatiemoment voor omwonenden vond plaats op 1 april. Er volgen ook individuele gesprekken met de directe buren. Jessa wil de nieuwe gezondheidscampus in twee fases realiseren. De nieuwbouw voor raadplegingen en ambulante zorg is eerst aan de beurt, en moet in 2025 voltooid zijn. Daarna start fase 2 waarin de rest van het ziekenhuis gebouwd wordt. Jessa hoopt in 2030 te kunnen verhuizen. Het ontwerp houdt rekening met de verschillende patiëntprofielen. Elk 'zorgtype' krijgt een eigen zone. De Panoramavleugel die in L-vorm boven de site oprijst, is bestemd voor patiënten die gedurende kortere tijd of acuut in het ziekenhuis worden opgenomen: materniteit, intensieve zorgen, interne geneeskunde, heelkunde, neonatologie, pediatrie. De uitgestrekte Parkvleugel wordt gereserveerd voor patiënten die langdurig of frequent in het ziekenhuis moeten zijn, zoals geriatrie, palliatieve zorgen, kinderpsychiatrie, psychiatrie, revalidatie, het oncologisch centrum en dialyse. Aansluitend op de parkvleugel bevindt zich eveneens het raadplegingsgebouw dat tijdens de bouwfase zal aansluiten op bestaande afdelingen van de huidige Salvator campus. In de sokkel van de Panoramavleugel komt het Medisch-Technisch Centrum, met functies als spoed, medische beeldvorming en het operatiekwartier. Waar de Panoramavleugel, parkvleugel en medisch-technische plint samenkomen bevindt zich de centrale inkomhal. Hoewel het nieuwe ziekenhuis ruwweg 140.000 vierkante meter groot is, werd het op mensenmaat ontworpen. Iedereen kan genieten van voldoende daglicht - zowel patiënten op kamers, artsen in consultatieruimtes als medewerkers in kantoren en keuken. De kamers stralen een huiselijke en veilige sfeer uit voor de patiënt, zijn uitnodigend en gastvrij voor vrienden en familie en tegelijk compact en functioneel voor de verpleegkundigen. In de Parkvleugel is het contact met de natuur in het omringende Parkbos direct. In de Panoramavleugel biedt een glazen binnenhoek op elke verdieping een wijds uitzicht op de groene omgeving. In het hele project zijn 8 patio's en 16 wintertuinen voorzien. Op het verlanglijstje van de bouwheer stond een plan dat kan inspelen op toekomstige veranderingen, zowel op kamerniveau als op het niveau van hele afdelingen. De beschikbare ruimtes zijn daarom optimaal aanpasbaar en inwisselbaar. Het ontwerp houdt ook rekening met de toekomstige evoluties in de zorg waarbij het beoogd aantal hospitalisatiebedden lager is dan vandaag het geval is. Door de hoogte in te gaan met de Panoramavleugel is de ruimtelijke voetafdruk van het project beperkt. Daardoor wordt niet alleen de huidige versnippering van de site weggewerkt, maar is er ook meer ruimte voor ontharding. Zo wil het ontwerp bijdragen aan een oplossing voor de verdrogingsproblematiek en het verminderen van overstromingen. Het nieuwe ziekenhuis wil ook een toekomstbestendig gebouw zijn dat zo min mogelijk een beroep doet op fossiele brandstoffen. Voor gemotoriseerd verkeer naar het ziekenhuis komen er een Kiss & Ride zone en een directe toegang tot de ondergrondse parking. Hierdoor worden de huidige toegangswegen ontlast van gemotoriseerd verkeer, en kunnen deze ingericht worden op maat van zachte weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Aan de hoofdingang komt een busstation. De noordoostelijke rand van de site grenst aan de Pietelbeek, een van de laatste stukken groene natuur langs de ring van Hasselt. Het ontwerpteam wil deze groene stadsrand graag behouden en versterken tot een typisch Haspengouws landschap. Jessa heeft geen ambities om op deze zone zelf nieuwe functies te ontwikkelen, maar wil wel graag samen met de stad Hasselt en de buurtbewoners nadenken over een visie voor Pietelbeek. Op korte termijn zou er wel een fietsverbinding over de Salvatorsite en door Pietelbeek Zuid kunnen komen.