...

Het is ondertussen geen nieuws meer. Steeds meer ziekenhuizen zetten het accrediteringstraject met JCI of NIAZ/Qualicor stop en zoeken naar alternatieven. De Vlaamse overheid werkt inmiddels ook aan een nieuw toezichtmodel. Het LIGB beheert twee leerstoelen die het kwaliteitsstreven en de ziekenhuisaccreditatie van de afgelopen jaren (AK 2671) evalueren. Met name gaat het over de leerstoel 'Toekomst van het Vlaamse kwaliteitsbeleid' gefinancierd door Zorgnet-Icuro en de leerstoel van het Sint-Trudo Ziekenhuis 'Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid'. In het voorjaar mondde deze evaluatie uit in FlaQuM, het Flanders Quality Model. Het nieuwe model streeft naar duurzame kwaliteit en bestaat uit een visie-, cocreatie- en beleidsmodel. Een leidraad voor zorgorganisaties is momenteel uitgewerkt. "Met het cocreatiemodel kunnen ziekenhuizen via 19 bouwstenen hun visie omzetten in de dagelijkse praktijk", licht professor Kris Vanhaecht (KU Leuven) toe. Samen met professor Dirk De Ridder (KU Leuven) heeft hij de academische leiding over FlaQuM. Nu al slaan 18 Vlaamse ziekenhuizen - 15 algemene, twee revalidatieziekenhuizen en één psychiatrisch ziekenhuis - de handen in elkaar in de FlaQuM proeftuin. Een aantal anderen zijn nog in intern overleg, weet Kris Vanhaecht. "Sommigen sluiten allicht in 2022 aan. En er is interesse uit het buitenland. Onze eerste prioriteit is echter de uitbouw van een eigen Vlaams kwaliteitsbeleid." Professor De Ridder: "Samen staan deze 18 deelnemende ziekenhuizen in voor 12.000 bedden. In samenwerking met andere organisaties zetten ze nu een belangrijke stap in de toekomst van het Vlaams kwaliteitsbeleid." Zorgnet-Icuro volgt de voortgang van dichtbij op, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder. "De leerpunten worden gerapporteerd aan onze commissie 'kwaliteit'. Zo houden we ook niet-deelnemende ziekenhuizen op de hoogte." FlaQuM vertrekt vanuit een multidimensionale kwaliteitsvisie met aandacht voor patiënten, naasten én medewerkers. Vier kernwaarden van goede zorg staan centraal: waardig en respectvol omgaan met elkaar, een holistische visie, coproductie & partnership en empathie & vriendelijkheid. Dirk De Ridder: "Het gaat dus niet enkel meer over veiligheid zoals vroeger. De ziekenhuizen in de FlaQuM proeftuin leggen de lat samen hoger. Door samenwerking, internationale ondersteuning, leren uit evidentie en continu bouwen via een gestructureerde aanpak moet het hen lukken binnen twee jaar klaar te zijn voor een externe toetsing." FlaQuM-projectmanager Charlotte Van der Auwera voegt eraan toe dat men via een gestructureerde aanpak samenwerkt. Tegelijk biedt het model de ziekenhuizen de nodige vrijheid om eigen keuzes en prioriteiten te stellen. In elke organisatie zal een coördinator het interne overzicht bewaken en regelmatig overleggen met de andere coördinatoren. Kris Vanhaecht tot slot: "We bieden de deelnemende ziekenhuizen ondersteuning en volgen van bij de start de impact van FlaQuM op de zorgkwaliteit op. Zodoende faciliteren we het continue leerproces. Participatief, via cocreatie, is het vertrekpunt samen met alle stakeholders in elke FlaQuM-organisatie een gemeenschappelijke visie op kwaliteit. Die bouwen we uit en borgen we. De alliantie zal dit ook toelichten aan de betrokken overheden en trekt zo de kar van een nieuw Vlaamse kwaliteitsbeleid."