...

Van de Maha-studie maakt minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (s.pa) gebruik om enkele oeroude, taaie dossiers van alle stof te ontdoen. "Iedereen - artsen, overheid, beheerders - stelt vast dat het financieringssysteem uitermate fragiel is. Daardoor is het ook moeilijk aanstuurbaar geworden", betoogt de minister. Vandenbroucke wil het momentum gebruiken om meer maar ook beter te investeren in de zorg. "Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering", stelde hij in het actualiteitsprogramma Terzake. "Een belangrijke stap voorwaarts is technische apparatuur rechtstreeks door de overheid te laten financieren en niet langer door de afhoudingen op de honoraria en het geneesmiddelenverbruik." De minister wil artsen een honorarium geven op basis van hun intellectuele inspanningen, de tijd die ze besteden en de verantwoordelijkheid die ze nemen. "Op die manier wordt hen de prikkel ontnomen om altijd maar meer te presteren." Vandenbroucke is zich bewust van de complexiteit. "Het debat over een herijking van de nomenclatuur moet worden gevoerd. Dat staat ook in alle regeerakkoorden van de laatste jaren maar het is gruwelijk ingewikkeld en er is veel lobbywerk en weerstand. Dit gaat ook over het soort gezondheidszorg dat we willen", aldus nog de minister. Dokter Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, voegde er in Terzake aan toe dat de gruwelijk moeilijke operatie volop aan de gang is. "Anderhalf jaar geleden werden binnen het Riziv drie studiegroepen opgericht om de nomenclatuur te herzien. Bovendien herijken we jaar na jaar", aldus dokter Moens die niet akkoord gaat met Vandenbroucke in verband met het 'zuiver' honorarium. "Artsen eisen medebeheer in de ziekenhuizen. We willen investeringen in toestellen en materiaal niet afsplitsen van intellectuele prestaties. Als arts weten we beter dan de ziekenhuisbestuurder of de econoom wat nodig is." Bij monde van gedelegeerd bestuurder Margot Cloet vraagt Zorgnet-Icuro tot slot om de huidige crisis te zien als een opportuniteit. "Het is duidelijk dat we zo niet verder kunnen", stelt Cloet. "Het huis van de ziekenhuisfinanciering staat volledig op instorten. Verandert er niets fundamenteels dan wordt het de komende jaren 'meer van hetzelfde'. Wij vragen een kostendekkend BFM zodat de afhankelijkheid van honoraria en marges op farmaceutische producten kan afnemen." Zorgnet-Icuro is voorstander van een heroriëntatie binnen de nomenclatuur van prestatiegerichte financiering naar financiering van opdrachten en modules. "Daarbij zijn criteria als multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en performance van de outcome richtinggevend. Dit vergt een verschuiving in de financieringsstromen van honoraria en hospitalisatieverzekeringen. Dat is ingrijpend, maar op lange termijn zal de nieuwbouw iedereen veel opleveren", besluit Margot Cloet.