...

Meer zijn dan een zoveelste onderzoekslabo, dat is het streefdoel van het studiecentrum voor autismespectrumstoornissen op de ULB-campus. De architectuur van het centrum werd aangepast aan dat doel en aan de karakteristieken van de patiënten en dat is een unicum in Franstalig België. "We wilden een ruimte creëren die aangepast is aan de zintuiglijke karakteristieken van mensen met autismespectrumstoornissen zodat het voor de deelnemers en de ouders een aangename ervaring is met zo weinig mogelijk stress", zegt Mikhail Kissine, de directeur van het nieuwe onderzoekscentrum.Het architectenbureau Central V+ begeleidde de initiatiefnemers bij het project. "De architecten bespraken het ontwerp met volwassen patiënten en ouders van kinderen met autisme en die gesprekken resulteerden in heel wat ideeën, zoals kamers met ronde hoeken, om maar één voorbeeld te geven", vertelt de directeur.Er werd rekening gehouden met tal van elementen: een daarvan is het licht. Het is belangrijk om zoveel mogelijk natuurlijk licht te voorzien. "In de centrale ruimten zijn er spanplafonds (plafonds van strak gespannen kunststofdoek) om agressief lich, zoals hallogeenverlichting die heel stresserend kan zijn voor volwassenen met een autismespectrumstoornis te vermijden", zegt Mikhail Kissine,De akoestiek is een ander belangrijk element. "Het centrum bevindt zich in een voormalig scheikundig lab met hoge plafonds. Daarom moest het geluid gedempt worden."Het centrum heeft ruimten voor experimenten en observatie, maar ook plaatsen waar deelnemers en hun familie terecht kunnen voor gesprekken, informatie en wetenschappelijke conferenties. Bij de ingang zijn er twee wachtkamers: de ene is dynamisch en geschikt voor kinderen die willen spelen, de andere wachtkamer is kalmer en rustiger. En in het midden staat een iglo, "een ruimte waar kinderen die met stress kampen kunnen schuilen. De iglo is een plek waar kinderen externe prikkels kunnen ontwijken", verduidelijkt Kissine."We willen het onderzoek naar autisme centraliseren en de onderzoeksruimte ter beschikking stellen van andere Franstalige centra", stelt de directeur. "In samenwerking met alle Franstalige Belgische universiteiten wordt ook werk gemaakt wordt van een interuniversitair getuigschrift autismespectrumstoornissen. Tevens is het een plaats waar studenten van de ULB met autisme tot rust kunnen komen, herbronnen en studeren, ver weg van plaatsen die angstaanjagend kunnen zijn."