...

"EPC's zijn de laatste jaren heel erg in, maar in Namen is het CHR Sambre & Meuse (CHRSM) het eerste ziekenhuis dat voor zo'n contract kiest. "Sinds twee jaar is het ziekenhuis op zoek naar mogelijkheden om het energieverbruik te doen dalen", zegt Christophe Sévenants, voorzitter van het CHRSM. "Er werd een audit uitgevoerd en daaruit zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen. We hebben er voor gekozen om samen te werken met Engie die ons d.m.v. een EPC onze doelen zal helpen te halen.""Het is een hulpmiddel voor duurzaam beleggen", zegt de voorzitter. "Het gaat om meer dan een paar aanpassingen, het gaat om een krachtdadige ingreep in het energieverbruik. Met dit project kan de site in Namen ons energieverbruik met 15% verminderen, wat een besparing van bijna 300.000 euro per jaar betekent. Het CHR Val de Sambre zal ook verschillende maatregelen nemen om het gebouw aan te passen.""Om de doelstellingen te bereiken, zullen ongeveer 20 projecten worden ontwikkeld."De bouw van het ziekenhuis dateert uit 1902. In die tijd was er natuurlijk geen sprake van energiebesparing, en isolatiematerialen waren niet zo efficiënt als vandaag. "De vele uitbreidings- en renovatiewerken hebben logischerwijs de energieprestaties van de infrastructuur verbeterd, maar niet genoeg", erkent Christophe Sévenants. "De CO2-voetafdruk moet nog meer gereduceerd worden."De moeilijkheid is de evolutie van het ziekenhuis. Hoe kunnen energiebesparingen worden gegarandeerd in een gebouw behorend tot een sector die zo sterk evolueert? "We hebben 25 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur voor de komende vijf jaar, voor 15% van het gebouw. Maar het is moeilijk te voorspellen wat de instelling over tien jaar zal zijn en wat de energiebehoeften zullen zijn", zegt Pierre Debruyne, technisch directeur van het CHR in Namen."We hadden het geluk om kennis te maken met Renowatt, een Waalse organisatie die energieprestatiecontracten opstelt om de energiefactuur te doen dalen en de CO2voetafdruk te verminderen, en dit door de energieprestaties te garanderen van de werken, inclusief het extern onderhoud van de gebouwen. Dat was wat we wilden", vervolgt de technisch directeur. "We hebben ook het geluk gehad te kunnen profiteren van Europese subsidies voor het uitvoeren van de voorstudies."Het EPC is een contract waarin een energiebesparend bedrijf zich engageert om het energieverbruik te reduceren op lange termijn. Dit doet het door resultaten te garanderen op basis van het bonus-malusprincipe. De duur van het contract bedraagt, in het geval van het CHR Sambre & Meuse, tien jaar."Ons EPC telt 1.200 bladzijden waarin onze installaties gedetailleerd beschreven worden. We hebben bijvoorbeeld 80 ventilatie-clusters, goed voor 550.000 m3 lucht die per uur in de gebouwen geïnjecteerd wordt", zegt Pierre Debruyne. "Het EPC maakt het mogelijk om risico's over te dragen naar de installaties en verantwoordelijkheden naar de ondernemer, in casu Engie. Als de resultaten niet gehaald worden, dan is de aannemer de klant het financiële equivalent van de te bereiken doelstelling verschuldigd."Die garanties zijn gebaseerd op het IPMVP-protocol. "Het protocol biedt een wiskundig model dat de analyse van eerdere consumptie en de evolutie van consumptiewinsten mogelijk maakt", legt Pierre Debruyne uit. "Het doel is om minstens 15% te besparen. Engie engageert zich om de nodige werkzaamheden binnen de 18 maanden te voltooien en het bedrijf heeft zes maanden om de resultaten te stabiliseren. Als de energie-impact na 24 maanden niet voldoende is, dan moet de leverancier aan het CHR de financiële tegenwaarde van de beoogde doelstelling geven.""Het EPC stelt ons in staat om jaarlijks meer dan 600.000 euro te besparen met een contract van tien jaar", zegt Marc Goessens, sales account bij Engie Cofely. "Die besparingen kunnen gerealiseerd worden dankzij het behalen van groene-stroom-certificaten en het besparen van energie."