...

"Onze naam, Expense Reduction Analysts, geeft de indruk dat ons doel is om kosten te besparen en niet meer dan cost-cutters te zijn", zegt Pascal Herroelen (59), European Healthcare Coordinator bij ERA. "We snoeien in de kosten, maar ons bedrijf doet veel meer dan dat. We zijn al 25 jaar actief in 50 landen. Onze medewerkers hebben in verschillende bedrijven gewerkt en ervaring opgedaan. We zijn begonnen met experts uit de telecomwereld, kantoorbenodigdheden, energie... Ze weten precies hoe ze kosten en diensten kunnen optimaliseren, ze kennen de markt heel goed en we hebben een goede benchmarking van elke sector."Binnen ERA richt de Healthcare-groep zich specifiek op ziekenhuizen en rusthuizen. Belgische klanten van het bedrijf zijn acht groepen ziekenhuizen (20 ziekenhuizen) - waaronder een universitair ziekenhuis, ziekenhuizen in de regio Brussel, Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Oost-Vlaanderen, een aantal rusthuizen en een groep verpleeghuizen. Bovendien voerde ERA een overheadaudit uit voor een dozijn andere Belgische ziekenhuizen. Op internationaal niveau adviseert het bedrijf ongeveer 200 ziekenhuizen."Onze organisatie per sector faciliteert wederzijdse communicatie en het delen van best practices", zegt Pascal Herroelen, die de Healthcare Group coördineert met acht andere Europese partners. "De partners verrijken elkaars kennis en adviezen worden sneller in praktijk gebracht. We wisselen bijvoorbeeld informatie uit over leveranciers, methoden en innovaties in de sector. In de gezondheidszorg zijn dit vaak grootschalige markten, waardoor projecten complexer worden en het soms moeilijk is om goede leveranciers te vinden."ERA maakt benchmarks door prijzen te vergelijken in de 50 landen waarin de groep actief is. Naast de algemene kostencategorieën (zoals telecommunicatie, kantoorbenodigdheden en energie) zijn er ook andere specialisaties mogelijk binnen de sector, vooral in de verschillende specificiteiten die deel uitmaken van de kernactiviteiten van ziekenhuizen: medische gassen, medische wegwerpinstrumenten, apotheek of onderhoud van medische apparatuur. Benchmarking op Europees niveau maakt het ook mogelijk om de processen die in de verschillende landen zijn opgezet te vergelijken door op nationaal niveau inspiratie op te doen, rekening houdend met de lokale wetgeving.De afgelopen zes jaar heeft Pascal Herroelen zijn logistieke expertise in grote internationale groepen gebruikt om zich te specialiseren in het optimaliseren van operationele processen en kosten in ziekenhuizen en rusthuizen. "Zes jaar geleden was mijn analyse dat ziekenhuizen op logistiek gebied een achterstand hadden van ongeveer tien jaar. Sommige instellingen haalden die achterstand snel in. Ze zijn zich ervan bewust dat er heel wat werk aan de winkel is. Logistiek is alomtegenwoordig in een ziekenhuis. Ons team bestaat uit mensen die hebben gewerkt in sectoren die nauw verwant zijn aan ziekenhuizen, zoals medische gassen, medische apparatuur, apotheek... Als we met ziekenhuizen praten, kunnen onze experts precies begrijpen wat hun problemen zijn. We kunnen op gelijke voet praten met leveranciers, maar ook met CEO's, CFO's en in sommige gevallen zelfs met artsen en apothekers."Pascal Herroelen wijst erop dat Maggie De Block ERA een onbedoelde boost gaf door ziekenhuizen twee jaar geleden te vragen hun kosten verder te verlagen. "De ziekenhuizen waren daarom veel ontvankelijker voor het vinden van oplossingen. De resultaten van de nieuwste Maha-onderzoeken tonen aan dat ziekenhuizen nog steeds inspanningen moeten leveren om hun kosten te verlagen. Het gaat er natuurlijk niet om om alles te deconstrueren. Wanneer we ingrijpen in een ziekenhuis, is dat ofwel om aan een specifieke nood te beantwoorden - bijvoorbeeld de kosten van de post, het transport of de telefonie -, of om audits uit te voeren op de algemene kosten. We begrijpen de problemen van klanten omdat we al oplossingen zochten en vonden voor andere instellingen in België of in het buitenland. Onze eerste aanpak is om overheadkosten te onderzoeken en een aantal 'afwijkingen' te identificeren, afhankelijk van het aantal bedden, de activiteit, de leveranciers...""Onlangs heb ik bijvoorbeeld aan een ziekenhuis duidelijk gemaakt dat het een contract had met twee telefoonoperators terwijl ze dachten dat ze met één operator werkten. En we ontdekten een grote factuurfout. Ziekenhuisaccounts zijn complex, vooral als het ziekenhuizen met verschillende sites zijn."De vergoeding van ERA is vrij origineel. Het bedrijf wordt betaald volgens de besparingen die met zijn advies worden bereikt. Vanaf dat ogenblik volgt het bedrijf gedurende twee jaar de uitvoering van de aanbevelingen om de doeltreffendheid ervan te evalueren. Een formule waarmee de klant geen grote bedragen hoeft te betalen voor advies zonder concrete resultaten te verkrijgen. "Onze resultaten zijn goed omdat we onze klanten kunnen doen besparen, in de meeste gevallen gaat het om aanzienlijke bedragen, terwijl we proberen een win-winrelatie met leveranciers op te zetten."Pascal Herroelen verbergt niet dat het soms nodig is om ziekenhuisdirecties - inclusief inkopers die over contracten onderhandelen -, te overtuigen van het feit dat het mogelijk is om de kosten verder te optimaliseren. "Slimme inkopers zien ons als een hulp. Anderen zien ons misschien als een gevaar voor zichzelf. Wanneer we samenwerken, realiseren ze zich vaak dat we er zijn om hen te ondersteunen. Omdat we in de loop van een jaar met tientallen vergelijkbare contracten werken, weten we uiteraard vaak meer dan hen. In ziekenhuizen zijn inkopers schaars. Ze hebben veel werk en verzetten zich niet tegen een helpende hand. Des te meer omdat inkopers, door goede resultaten te boeken, aan de directie duidelijk kunnen maken dat hun functie veel geld bespaart voor hun instelling."