...

Marc De Paoli, directeur-generaal van de Clinique André Renard, wijst erop dat bij het begin van de pandemie - toen de consultaties van de ene op de andere dag wegvielen - een deel van het administratief personeel technisch werkloos was. "Er was geen werk. Door de sluiting van onze polikliniek waren we 60% van ons inkomen kwijt", aldus de algemeen directeur. "Tijdens de crisis hebben we intern veel gecommuniceerd om de ontwikkelingen in het ziekenhuis bekend te maken. Op zaterdag 14 maart 2020 heb ik de crisiseenheid, inclusief de afdeling communicatie, samengeroepen. Transparantie was essentieel om de medewerkers gerust te stellen. Dat hebben velen ons achteraf ook verteld tijdens de debriefing van de crisis", aldus Marc De Paoli. "We schakelden snel over op thuiswerk voor werknemers voor wie dit een optie was. Die mogelijkheid was al voorzien voor de pandemie, zowel in de Clinique André Renard als in de thuiszorgcentrale in Luik die ook onder mijn bevoegdheid als directeur valt. Het ging vooral om ondersteunende functies: IT, communicatie, human resources, een deel van de facturatie, en zo meer. Sommige werknemers willen echter niet telewerken omdat ze liever in een professionele omgeving vertoeven of omdat hun woonst en hun gezinssituatie het niet toelaten om in goede omstandigheden op afstand te werken. Dankzij de indeling van de kantoren en de invoering van telewerk hadden we uiteindelijk weinig besmettingen in het ziekenhuis. Uitzondering gemaakt uiteraard voor het verplegend personeel, zoals dat in alle ziekenhuizen het geval was." De algemeen directeur is overigens verbaasd over de bevinding (zie pagina's 14 tot 16) dat slechts 40% van de werknemers bang was om besmet te raken op hun werkplek. "Dat lijkt me eerder weinig. Bij het begin van de crisis maakten vele medewerkers zich zorgen. Omdat we in een kleine instelling werken en ik graag in contact sta met de teams, merkte ik toch een zekere paniek die versterkt werd door de media, ook al door het gebrek aan kennis op dat ogenblik over de verspreidingsmechanismen van het virus, zelfs bij artsen. Bedenk dat de bevolking bij het begin van de crisis supermarkten leeg roofde uit angst voor tekorten en dat ziekenhuizen heel lang moesten wachten op de door de overheden beloofde beschermingsmaskers." De Clinique André Renard Clinic maakt ook al jaren werk van een 'papierloos' beleid. "We werken niet meer met prints en papier. Verslagen worden gescand, patiënten- en zorgdossiers zijn geïnformatiseerd. Het voorschrijven van geneesmiddelen ook. Toen de pandemie eraan kwam waren de artsen al gewend om 'papierloos' te werken waardoor ze ook 'thuis' toegang hebben tot hun dossiers. De Zoom-app werd geïnstalleerd voor iedereen die het nodig had. We hebben het geluk gehad dat we al jaren kunnen vertrouwen op krachtige computersystemen. Tien jaar eerder zou de pandemie en de crisis veel moeilijker te beheren zijn geweest."