...

"Elke dag opnieuw word ik aangenaam verrast door de veelzijdigheid van de job. Mijn mandaat behelst zodanig veel dimensies dat ik me niet kan inbeelden me ooit een dag te zullen vervelen", vertelt Brieuc Van Damme enthousiast. Naast de begeleiding van de grote hervormingen die aan de gang zijn, stelde de 37-jarige econoom dit jaar twee grote prioriteiten voorop. "Inhoudelijk heb ik mijn schouders gezet onder het meerjarig budgettair kader op basis van gezondheidszorgdoelstellingen. Deze legislatuur vieren we de 60ste verjaardag van de wet-Leburton (1963) en het Sint-Jansakkoord (1964). Ze legden de funderingen voor de ziekteverzekering en het medico-sociaal overleg zoals we het vandaag kennen - gebaseerd op sectorale onderhandelingen. Dat heeft lang goed gewerkt. Alleen veranderden demografie en zorg de voorbije 60 jaar fundamenteel: door de vergrijzing is het blijven aanbieden van de best mogelijke zorg aan chronische, multimorbide patiënten één van de grootste uitdagingen. Dat vergt een actualisatie van de beleidsinstrumenten en processen die een geïntegreerde, transversale aanpak faciliteren. Zo kunnen we de ziekteverzekering in een nieuwe plooi leggen voor de komende 60 jaar." Ook de blauwdruk van de Dienst Geneeskundige Verzorging moet worden hertekend om een patiëntgerichte, kwaliteitsvolle en duurzame ziekteverzekering voor de toekomst te bestendigen. Daarin kunnen de zorgverstrekkers het beste van zichzelf blijven geven, vervolgt Van Damme. "Mijn tweede prioriteit is daarom het beheer van de dienst zelf en een reorganisatie op de rails te zetten die beter aangepast is aan de grote uitdagingen van de komende tien tot 20 jaar. Ook om de immer stijgende werkdruk beter op te vangen dringt zo'n reorganisatie zich op. Er gaat terecht veel aandacht naar de zorgverstrekkers die al zolang dag in dag uit het beste van zichzelf geven. Maar vergeet de honderden experts en duizenden kabinetsmedewerkers en ambtenaren op alle niveaus niet. Weg van de spotlights en zonder perspectief op boni of erkenning allerhande offeren zij avonden, nachten, weekends en vakanties op. Dat mag ook eens gezegd." De indiensttreding van Brieuc Van Damme vond plaats in een uiterst explosieve periode, midden de pandemie. Dat vergt daadkracht en dus zware beslissingen. "De context waarin ik het Riziv heb vervoegd, was inderdaad niet evident. Uitdagend was wat mij betreft vooral de fakkel te moeten overnemen... van achter een computerscherm, en leiding te moeten geven aan honderden mensen die mij nog nooit in het echt hebben gezien, maar me op een bepaalde manier wel moeten vertrouwen. Ik val in herhaling maar het voorbije jaar is voor onze medewerkers bijzonder uitdagend geweest: zij dienden de belangrijkste professionele uitdaging uit hun loopbaan te verzoenen met de meest vrijheidsbeperkende privésituatie die ze ooit hebben gekend. Daarom weet ik niet of het juist is te spreken van zware beslissingen, eerder van prioriteit geven aan zaken zoals duurzaam telewerken, verder investeren in de expertise van de dienst, interne en externe processen trachten te verbeteren, het mee helpen realiseren van grote projecten en engagementen van het regeerakkoord, en zo meer." Health Technology Assessment is beslist het paradepaardje van het Riziv. Wat betekent dat voor Van Damme, als uitgesproken liberaal? "Waar we moeten naar streven, is de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Dat is wat mij betreft 'appropriate care', en ik gebruik bewust het Engelse woord omdat ik niet zou willen dat bepaalde nuances verloren gaan. Wat we te veel betalen aan bepaalde behandelingen dringt andere, 'appropriate' zorg weg uit de verplichte verzekering. Het principe heeft wat mij betreft zeker een deontologische dimensie, los van welke persoonlijke overtuiging dan ook." Op 19 oktober 2020 keurde de Algemene Raad van het Riziv het zorgbudget voor dit jaar goed, binnen een meerjarig budgettair kader. Sinds 1 maart staat Brieuc Van Damme aan het hoofd van het wetenschappelijk comité van de betreffende taskforce. "Met mijn dienst probeer ik de voorzitter van dat comité, professor Erik Schokkaert, te ondersteunen in zijn belangrijke rol. Het is echter geen geheim dat het meerjarig budgettair kader op basis van gezondheidszorgdoelstellingen me na aan hart ligt. Tijdens de vorige legislatuur werden een aantal noodzakelijke fundamenten gelegd, zoals de indicatoren samengebracht op de website healthybelgium.be die we met de collega's van het KCE mee vorm gaven. Nu is het zaak dat te vertalen in een werkbaar, meerjarig en meer transversaal budgettair proces op basis van strategische prioriteiten op de middellange termijn. Dat is bijzonder uitdagend. Ik investeer er veel tijd en middelen in."