...

Drie afdelingen zijn bij het project betrokken: het operatiekwartier, de intensieve zorg en een zorgeenheid. De dagziekenhuizen, de kraamafdeling, de tandheelkunde, de pediatrie en het dialysecentrum zijn diensten die in de toekomst mogelijk in aanmerking komen. Ons ziekenhuis, dat al te goed beseft dat het een 'grote vervuiler' is, zoals alle zorginstellingen, wilde het goede voorbeeld geven en erkend worden als een groen ziekenhuis in het Brusselse gewest, stelt operationeel directeur Evelyn Vass. "Dat houdt vooral in dat we de gewoontes van ons personeel moeten aanpakken. Afval in PVC moeten we voortaan verzamelen in een recycleerbare vuilniszak in plaats van in de traditionele zak. Het gaat dan om wegwerpmateriaal in PVC, dat niet besmet is en vrij is van ftalaten. Denk dan met name aan slangen, zuurstofmaskers, perfusiezakken. Voordien stuurden we die naar de verbrandingsoven." "Het is onze bedoeling om dit recyclageproject uit te breiden naar zoveel mogelijk ziekenhuizen in het land", klinkt het bij het gespecialiseerde bedrijf dat voor de recyclage instaat. "We schatten het potentieel recycleerbare volume op lange termijn op 1.000 ton per jaar, dat is zowat een derde van het PVC dat jaarlijks in de Belgische ziekenhuizen wordt gebruikt." Voor 2023 hebben er zich al 35 instellingen kandidaat gesteld. Momenteel bedraagt de kostprijs voor de recyclage van PVC zo'n 70.000 euro/jaar. "Vooral het ziekenhuispersoneel is erbij betrokken, maar de werkbelasting is zo goed als dezelfde als je recyclage en verbranding vergelijkt; enkel het type vuilniszak verandert." Recyclage produceert de helft minder CO2 dan verbranding: 2,95kg/kg weggegooid PVC in plaats van 6,05kg. Elk ziekenhuisbed levert per jaar een ton plastic afval op, hoofdzakelijk afkomstig van wegwerpmateriaal. Dat kan niet blijven duren, vinden ze bij de Europaziekenhuizen, en ze hopen dat de andere Belgische ziekenhuizen binnenkort ook de stap naar recyclage zullen zetten.