...

Dat zei Raf De Rycke (foto), voorzitter van de Broeders van Liefde, onlangs in een videoboodschap op een symposium van Voka. Hij benadrukte de regionale verschillen in het bestedingspatroon in de gezondheidszorg. De taalgrens is ook een zorg- en medicijnengrens. De vele verschillen verantwoorden een staatshervorming. "Er is unanimiteit over de richting", aldus De Rycke. "Bevoegdheidspakketten moeten homogener worden. Een evolutie naar defederalisering is decennia geleden al ingezet en onafwendbaar." Hij pleitte ook voor de overheveling van een substantieel pakket bevoegdheden en niet zoals in de zesde staatshervorming slechts een klein beetje. Defederaliseren kan volgens hem wel slechts slagen als een aantal voorwaarden vervuld zijn. Ook benadrukte hij dat een staatshervorming gepaard moet gaan met verantwoorde interpersoonlijke solidariteit. "Het is zaak parameters - leeftijdsverschillen, sociaal-economische factoren... uit te werken op basis waarvan dotaties verdeeld kunnen worden." Tot slot drukte De Rycke de hoop uit dat het dossier "snel van de institutionele ijskast naar de institutionele onderhandelingstafel verhuist." De staatshervorming moet in aanloop naar de verkiezingen in 2024 een volwaardige plaats krijgen in de memoranda van zoveel mogelijk politieke partijen. "Alleen al om de piek in de vergrijzing rond 2030 goed aan te pakken is een staatshervorming in de volgende legislatuur noodzakelijk", stelde de voorzitter van de Broeders van Liefde tot slot.