...

Apertio is Latijn voor 'opening', en die notie is fundamenteel in de architectuur van het gebouw, vertelt algemeen directeur Alban Antoine. De twee nieuwe vleugels met een oppervlakte van meer dan 17.000 m2 zijn goed voor 120 bedden, ruimtes voor therapeutische en sportieve activiteiten, een grote ziekenhuisapotheek, een centrale keuken en een logistieke ruimte. Op de vierde verdieping van gebouw C brengen we een bezoek aan de afdeling voor personen met een dubbele diagnose: psychische stoornis en intellectuele achterstand. Er is plaats voor 15 patiënten. Medisch directeur Pierre Oswald licht toe. "Net zoals een patiënt komen we niet terecht in een gesloten gang, maar zijn er meerdere opties. Je kan naar links of naar rechts, of rechtdoor. En dat is net de kern van genezing. De patiënt krijgt de mogelijkheid om keuzes te maken, op elk moment van zijn behandeling. Keuzes die niet altijd gepast zijn, en die hij/zij dan ook moet verdedigen, bespreken of onderhandelen." De verantwoordelijkheid die je de patiënt in handen geeft, is op zich al een vorm van zorg, voegt Oswald eraan toe hij. "We zijn ervan overtuigd dat als een persoon keuzes maakt, hij op die manier meegaat in het behandelingsproces." In dit nieuwe concept delen patiënten en verzorgers voortaan dezelfde leefruimte. Een innovatieve filosofie van 'leven zonder kantoor' waarin het ziekenhuis wil pionieren. Zo is het bureau van de verpleegkundigen nog louter een administratieve ruimte. "Met deze aanpak willen we aantonen dat de mix en de contacten tussen het zorgpersoneel en zij die de zorg krijgen bepaalde vormen van geweld kunnen helpen voorkomen, die anders zouden opflakkeren, deels ten gevolge van onbegrip en frustratie", zegt zorgdirecteur Nathalie Clochard. "Beetje bij beetje groeit er immers wederzijds vertrouwen." Die 'co-constructie' vormt een van de basisprincipes van het herstel, met tegelijk aandacht voor de patiënt en voor het welzijn van de verzorger. "Het vergt evenwel ook meer expertise van de zorgverleners, die hun competenties moeten opbouwen om de personen die ze begeleiden goed te kunnen begrijpen", benadrukt de medisch directeur nog.