...

Aan het woord is Paul D'Otreppe, voorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD), onlangs op een webinar van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS). De ziekenhuisdirecteurs staan volgens D'Otreppe - in het dagelijks leven is de man algemeen directeur van de Clinique Saint-Luc in Bouge - zeer positief tegenover de hervormingsplannen van minister Vandenbroucke. "Dit is een big bang die alle directies onderschrijven", zei hij. "Het oude financieringsmodel is immers niet meer levensvatbaar. Voor het eerst in 20 jaar pakt een hervormingsplan meteen de hele problematiek aan. Dat getuigt van veel ambitie. De BVZD onderschrijft de achterliggende filosofie." Volgens de vereniging van directeuren dient er meer aandacht te gaan naar value-based healthcare en naar de patiënt als spilfiguur van de zorgverlening. "Zorguitkomst en patiëntervaring zijn essentieel", dixit D'Otreppe. "Kwaliteit moeten we financieren, niet langer volume zoals nu het geval is. Het huidige systeem is ook te rigide en bevat geen prikkels om innovatie te stimuleren." Volgens de BVZD-voorzitter is België wel het enige land ter wereld waar men eerst ziekenhuisnetwerken installeerde om pas daarna de financiering te hervormen. "Frankrijk bijvoorbeeld pakte eerst de geldstromen aan. Pas tien jaar later volgden de netwerken." Meer aandacht moet er gaan naar healthcare to health, naar de manier waarop zorg verstrekt wordt. "We dienen paal en perk te stellen aan het huidige hospitalocentrisme. Vele andere zorgtypes buiten de ziekenhuizen zijn mogelijk", aldus D'Otreppe. "Denk maar aan de eerste- en tweedelijnszorg. Een vermageringskuur voor de ziekenhuizen is noodzakelijk evenals een reallocatie van middelen naar de preventieve gezondheidszorg. Want gezonde mensen hoeven niet verzorgd te worden. En wie toch ziek wordt en in goede conditie is, kunnen we sneller uit het ziekenhuis ontslaan." Kortom, stelde BVZD-directeur Paul D'Otreppe, een disruptieve hervorming is meer dan ooit aan de orde. "2025 is krap om dit rond te krijgen. Daar staat echter tegenover dat alles aan alles gelinkt is. Er één element uithalen, is onmogelijk. Hoe dan ook is minder concurrentie tussen de ziekenhuizen een goede zaak."