...

Over de verplichte vaccinatie interviewden we Dieter Goemaere, directeur algemene ziekenhuizen en chief economist van Gibbis. "Zorginstellingen", zo stelt hij, "moeten burchten zijn waar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit is nodig om het ziekenhuispersoneel te beschermen, voor hun gezondheid en omdat het essentieel is voor het voortbestaan van ons zorgaanbod, maar natuurlijk ook om de patiënt te beschermen. Dat is de eerste missie van een zorgverlener: de patiënt beschermen en verzorgen." Gibbis is van oordeel dat een maximaal beschermingsniveau voor patiënten en personeel pas kan bereikt worden als de vaccinatie tegen covid verplicht wordt voor al het personeel en dus niet enkel voor het verzorgend personeel. "Er is geen alternatief", meent Goemaere. "Verplichte vaccinatie is logisch en noodzakelijk. We hopen tegen het einde van de overgangsperiode 100% vaccinatie te halen, waarbij we blijven werken aan het sensibiliseren en het informeren van het personeel. Maar we zien wel dat we aan het einde zijn gekomen van wat haalbaar is via sensibilisering." Gibbis lanceert ook voorstellen om de vaccinplicht te implementeren. "Tijdens de overgangsperiode moeten niet-gevaccineerde medewerkers kunnen blijven werken mits regelmatige tests. Tijdelijke werkloosheid kan geen 'alternatief' zijn voor testen. Dit zou een pervers effect kunnen hebben, bijvoorbeeld dat gevaccineerden met een extra werklast geconfronteerd worden. Voor nieuw aan- geworven personeel zou de verplichting op 1 januari van kracht moeten worden", aldus Dieter Goemaere. Zorginstellingen moeten beschikken over een lijst van niet-gevaccineerde werknemers om ze te kunnen sensibiliseren, aldus Gibbis. Een andere belangrijke eis van de Brusselse organisatie is het vastleggen van de periode van opschorting van het contract van niet-gevaccineerde werknemers. "De toestand van onzekerheid kan niet eindeloos zijn, noch voor de werkgever, noch voor de werknemer. Het zou onhoudbaar zijn voor de instellingen. Werknemers zouden hun contract voor jaren kunnen opschorten, in een andere bedrijfstak gaan werken en dan terugkomen. Voor langdurig zieken is het soms al ingewikkeld, maar er moet hoe dan ook wel een zekere voorspelbaarheid zijn", besluit Dieter Goemaere.