...

De Cliniques universitaires Saint-Luc maken geen gebruik van financiële leasing, althans niet voor hun medische apparatuur, zegt Jean Stoefs, directeur Patiëntenadministratie en inkoop. De reden is eenvoudig: "Gezien onze lage schulden en een vrije cashflow van ongeveer 30 miljoen euro per jaar, hebben we toegang tot bankfinanciering aan voordeligere tarieven." Een ander voordeel: een uitgebreid krediet is eenvoudiger dan geval per geval te onderhandelen over financiële leasingcontracten.Financiële leasing kan zich opdringen wanneer de bankkredietvoorwaarden minder aantrekkelijk zijn. "Dat was tien jaar geleden het geval voor het Erasmus Ziekenhuis", zegt Chantal Walravens, lid van het directiecomité dat instaat voor de financiën. "Onze schuld was hoog en de banken eisten een grotere marge. Als gevolg daarvan moesten we vaker een beroep doen op financiële leasing, die ons door de banken werd opgelegd als onderdeel van hun kredietverlening. Deze schuld neemt sindsdien af en de boete is niet meer." Het ziekenhuis blijft evenwel een beroep doen op financiële leasing omdat de voorwaarden dezelfde zijn als die van bankkredieten. En die financiële leasing gebeurt zowel rechtstreeks bij de leverancier als via gespecialiseerde bedrijven.En hoe zit het met operationele leasing? Jean Stoefs meent dat de formule vandaag op grote schaal aantrekkelijker zou kunnen zijn voor de Cliniques Saint-Luc. Het principe is eenvoudig en goed gekend bij het grote publiek omwille van de autoleasing: de maandelijkse factuur dekt zowel de verzekeringen als het herstel. De formule wordt ook gebruikt in tal van andere bedrijfsdomeinen. Een klassiek voorbeeld dat ook hier van toepassing is, is dat van printers en fotokopiemachines. In de Cliniques Saint-Luc zijn dat er in het totaal niet minder dan 1.200.Operationele leasing komt daarentegen niet vaak voor in medische middens, maar het bestaat wel. De evidente vraag die zich stelt is op welke basis de betaling gebeurt. In functie van het gebruik, zonder een andere parameter? Dat werkt niet voor de aanbieder als het gebruik in het ziekenhuis minder hoog is dan verwacht. "Dat is waarom we meestal overschakelen naar een cliquet-formule", zegt Stoefs. "Onze geautomatiseerde analyseketen werkt op die manier. We betalen leverancier Roche per analyse, maar met een glijdende schaal: hoe meer analyses we realiseren, hoe lager de prijs, wat heel logisch is. Dat model is interessant voor ons omdat het een goede zichtbaarheid biedt", concludeert hij. Praktisch detail: verbruiksartikelen zijn inbegrepen in de prijs en het is de machine die automatisch bestelt wanneer dat nodig is.Een ander geval: "We hebben een raamcontract lopende met Philips voor de echografieën in cardiologie en beeldvorming", zegt Jean Stoefs. "Correctief onderhoud is opgenomen in het contract en een vervangingsschema om de vijf à zes jaar houdt het park up-to-date.""Operationele leasing maakt deel uit van ons oplossingenpakket", zegt Philips-woordvoerder Jeroen Gaudissabois. "We onderzoeken de verschillende mogelijke formules met onze klanten, niet alleen op het vlak van technologie, maar ook qua financiële aantrekkelijkheid. Dat is inderdaad het geval bij Cliniques Saint-Luc, met name op het gebied van echografie.""Operationele leasing blijft echter een uitzondering in het Belgische landschap", zo klinkt het bij Saint-Luc. "De meeste leveranciers hanteren de formule niet", zegt Stoefs. "Of liever nog niet, omdat er vandaag meerdere leveranciers zeggen dat ze klaar zijn om de sprong te wagen."Operationele leasing wordt niet uitgevoerd in Erasmus, althans niet voor medisch materiaal. "Aangezien we de apparatuur soms iets langer houden dan de voorziene duur van de operationele leasing, is dit laatste niet interessant", zegt Chantal Walravens. Waarom wat langer? "Omdat we materiaal niet gaan vervangen wanneer de ene of de andere hergroepering in de lucht hangt waardoor de hele situatie herzien moet worden. De formule werd ooit gebruikt voor echografie, omdat we er zeker van waren dat we het materiaal op het einde van het contract zouden moeten vervangen, maar dit is niet langer het geval", vervolgt nog Walravens.Zou het Erasmus Ziekenhuis het op prijs stellen dat leveranciers meer voorstellen doen? "Hoe meer financieringsformules we aangeboden krijgen, hoe beter, zowel voor medische apparatuur als voor grote werken", vervolgt Chantal Walravens. "Maar op één punt moeten we voorzichtig zijn: omdat we onderworpen zijn aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen, kunnen we geen eisen formuleren die door sommige leveranciers niet kunnen worden aangeboden. Het gaat om het vermijden van claims en verwikkelingen. Onze juridische afdeling heeft daar heel wat aandacht voor..."We zijn nog ver weg van het 'ultieme' model waarbij de leverancier van grote apparatuur ook de werking ervan verzekert en dus ook het nodige personeel. Sommige fabrikanten bestuderen deze optie, maar voorlopig lijkt ze nog niet toegepast te worden in België. "Het zou een interessante formule kunnen zijn", zegt Stoefs, "omdat personeel soms moeilijk te vinden en/of op te leiden is om heel specifieke apparatuur te bedienen." Maar dat kan ook voor problemen zorgen, geeft hij toe. De barema's, om maar één element aan te halen.Een intermediaire formule is dat leveranciers van grote apparatuur ook voor de installatiewerkzaamheden zorgen. "Als we aan marktprospectie doen, vragen we de leverancier welke extra service hij kan bieden: onderhoud, installatie, werken? We hebben net een contract getekend voor radiotherapie: de leverancier zal de zaal bouwen en de apparatuur leveren en onderhouden. Verder gaan we niet: we vragen hem niet om de apparatuur ook te financieren of te bedienen", zo besluit Jean Stoefs.