...

De federale wet van 28 februari 2019 (Staatsblad van 28 maart 2019) bepaalt dat alle algemene ziekenhuizen vanaf 1 januari 2020 deel moeten uitmaken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. In totaal gaat het voor België over 25 netwerken. Erkenning is gemeenschapsmaterie.In juli vorig jaar vroeg de Vlaamse overheid de kandidaat-netwerken om uiterlijk tegen 15 oktober 2019 een aanvraag in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op die datum waren er 13 erkenningsaanvragen binnen waarmee het hele Vlaamse grondgebied is afgedekt. Dat leert ons althans het antwoord van minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van Emmily Talpe (Open VLD). De vraag dateert van 20 november. Twaalf aanvragen waren afkomstig van ziekenhuizen uit het Vlaams gewest en één uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (UZ Brussel).Alle algemene, universitaire en vier van de acht revalidatieziekenhuizen zijn in het netwerk geïncludeerd. Wettelijk waren revalidatiezieken huizen niet verplicht om mee te stappen in de netwerkvorming. De namen van de aanvragende netwerken vindt u op de bladzijde hiernaast.In theorie moesten alle ziekenhuisnetwerken al op 1 januari rond zijn. Bij het ter perse gaan van deze AK-Hospitals, eind februari, was er officieel echter nog niets. Op zich is dat geen probleem. Minister Beke antwoordde Talpe in november dat hij "voor een pragmatische benadering ging omdat de oprichting van een vzw enige tijd in beslag kan nemen". Netwerken die in de loop van januari 2020 bijkomende gegevens aanleverden, zijn dus nog in regel.De Vlaamse administratie verlegde in een schrijven aan de ziekenhuizen de deadline voor het indienen van dossiers naar 7 februari. Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister Beke, legt uit dat de administratie ondertussen alle dossiers analyseerde. De procedure voorziet wel dat de betrokken ziekenhuizen daarna nog de kans krijgen om te reageren op de analyseresultaten.Elk netwerk dient te beschikken over een duurzaam, juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband, de samenstelling van de bestuursorganen moet bekend zijn en de medische raden van de ziekenhuizen moeten een posities advies hebben afgeleverd. Op 15 oktober waren slechts twee netwerken administratief helemaal rond: E17 en BRIANT. De medische raden van de netwerken Helix en Noordoost-Limburg hadden op die datum nog geen positief advies afgeleverd.De namen van de netwerken die rond zijn en dus erkenning krijgen, werden in principe begin maart bekendgemaakt. "Maar zolang de dossiers niet definitief zijn, kunnen we er geen details over geven om de aanvragen en de erkenning niet te hypothekeren," zegt Joris Moonens, woordvoerder Agentschap Zorg & Gezondheid.Volgens Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, werden in een eerste fase zeven netwerken erkend. "Er zijn geen verrassingen bij", voegt hij eraan toe.