...

Welke niet-essentiële zorg verstrekten ziekenhuizen nog tijdens de pandemie? Die vraag wou de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv beantwoord zien via een enquête bij de hoofdartsen, zo staat er in het jaarverslag 2020. Vanaf 14 maart 2020 traden de richtlijnen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) in werking. Ziekenhuizen moesten behandelcapaciteit voor covid-19-patiënten vrijmaken door niet-essentiële raadplegingen, onderzoeken en ingrepen te annuleren of uit te stellen. Het Riziv bevroeg de hoofdartsen per e-mail over de zorgverlening tussen 30 maart en 19 april en over de geplande zorg van 20 april tot 3 mei. Men beperkte zich tot de 'normale' ziekenhuisactiviteit - dagziekenhuis, MRI's, endoscopische gastro-enterologische en urologische interventies en het OK. Waar mogelijk vergeleek de dienst met 2019. Alle honderd Belgische algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen werkten mee. De activiteiten in het niet-chirurgisch dagziekenhuis gingen gewoon door, zo blijkt. Concreet is dat dan chemotherapie, dialyse, pijnbehandeling, immunotherapie, wisseling van catheters en sonden, coronagrafieën, en zo meer. Het chirurgisch dagziekenhuis daarentegen lag tussen 30 maart en 19 april zo goed als stil. Het aantal MRI's daalde van 30 maart tot 19 april gemiddeld met 77% vergeleken met 2019. MRI's van de schedel namen met 66% af, MRI's van ledematen met 88%. De gemiddelden verbergen enorme verschillen. Zo varieerde de daling van 24% tot 99%; het aantal onderzoeken per toestel nam af van drie tot 304! Het aantal onderzoeken per dag steeg lichtjes en sommige ziekenhuizen benaderden/overstegen na 19 april opnieuw de aantallen in dezelfde periode van 2019. Tussen 30 maart en 19 april verminderde het aantal gastro- en coloscopieën met 85% vergeleken met een jaar eerder. Ook op dit vlak noteert de DGEC grote verschillen met een variatie van 52 tot 99%. In de urologische chirurgie stelden artsen slechts één op vijf radicale prostatectomieën uit terwijl het aantal transurethrale resecties van de prostaat gemiddeld met 90% terugliep. Het aantal ureteroscopies nam in doorsnee met de helft af. Wat gebeurde er nog in het OK? Vooral in gynaecologie, algemene heelkunde en orthopedie was er nog activiteit. In oftalmologie, urologie, niet-traumagerelateerde orthopedie, neurochirurgie en vasculaire heelkunde waren de schommelingen inzake activiteitsgraad enorm. Essentiële chirurgie ging door - urgenties en oncologie. Sommige ziekenhuizen zetten ook niet- of minder dringende chirurgie beperkt verder. Sommige ziekenhuizen annuleerden meteen alle geplande interventies, anderen behielden een uitgebreide planning. Zij bouwden wekelijks of dagelijks een beoordeling in door een beperkte artsengroep. Zeker is dat men 'essentiële zorg' overal anders invult. Om dat te voorkomen, wil de administratie het begrip beter gaan omschrijven.