...

De resultaten van de enquête uitgevoerd door Dedicated tonen aan dat 57% van de respondenten die de afgelopen twaalf maanden naar het ziekenhuis moesten, ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis gingen. Bij andere respondenten werd de afspraak afgezegd (13%) of uitgesteld (9%). Sommigen moesten naar het ziekenhuis gaan maar konden dat niet (7%) of wilden liever wachten (6%). Een op de 20 Belgen zou een controlebezoek moeten hebben gehad dat niet doorging. Tijdens de crisis waren het vooral (66%) ziekenhuizen die zelf afspraken afzegden . In 35% van de gevallen werd de afspraak verplaatst door het ziekenhuis. Dat gebeurde vaker in Wallonië (48%) dan in Brussel (39%) en Vlaanderen (29%). Een deel van de respondenten (14%) van wie de afspraak werd geannuleerd, besloot te wachten tot het einde van de crisis voordat ze een nieuwe afspraak maakten. Voor anderen (17%) werd er nog geen nieuwe afspraak gemaakt. 45% van de Belgen vindt dat sinds het begin van de gezondheidscrisis de kwaliteit van de zorg negatief is beïnvloed. Voor 20% is dat 'waarschijnlijk' niet het geval. En 17% is van mening dat dit 'zeker niet' zo is. Een twintigste van de bevolking vindt dat de kwaliteit zelfs verbeterde. "Naast de cijfers is het belangrijk om te weten of de patiënten die negatief zijn geraakt door de gezondheidscrisis zich op zorgtrajecten bevonden die een snelle behandeling vereisten. Uit Europese studies blijkt dat het aantal hartaanvallen thuis tijdens de pandemie toenam, vermoedelijk omdat de zorgtrajecten van die patiënt uitgesteld werden. Dit is ook het geval in de oncologie, zowel wat de screening als de behandeling betreft. Desalniettemin zijn de Belgische ziekenhuizen er tijdens de crisis in geslaagd om essentiële en acute behandelingen te garanderen", zegt Francis De Drée, voorzitter van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen. De bevolking is van mening dat de crisis een grotere positieve impact heeft gehad dan een negatieve impact op de hygiëne van de arts (54% vs. 6%), de hygiëne van het personeel en de infrastructuur, het luisteren en het begrip van de arts, de behandeling door de verpleegkundige en de arts bij het eerste contact, het verloop van het consult en de aandacht van de arts. Omgekeerd werd de negatieve impact groter geacht dan de positieve impact voor de wachttijden in de wachtkamer, het comfort in de wachtkamer, de beschikbaarheid van ziekenhuisartsen en de mogelijkheid om een afspraak te maken, de deadlines voor het maken van een afspraak en de aandacht voor de familie (46% vs. 16%).