...

Dat is een budget van bijna 3,1 miljoen voor een intake/screening bij opname en een ontslaghonorarium - bestemd voor de huisarts (of internist). En daarnaast een budget van ruim 3,3 miljoen voor het opstellen van een behandel- en nazorgplan na een multidisciplinair overleg. "De teksten daarvoor moeten we in de werkgroep van de Technisch-Geneeskundige Raad nu afkloppen. Ik hoop dat het voorstel dan snel zijn weg vindt doorheen het overleg en de diensten, zodat het gereserveerde budget daarvoor in 2023 niet grotendeels onopgebruikt blijft", zegt professor Frieda Matthijs, psychiater in het UZ Brussel. Er komt in de eerste fase een budget voor de somatische zorg in de psychiatrische ziekenhuizen. Later zou dan uitbreiding komen naar de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ). "Die timing gaat ervanuit dat in de PAAZ het probleem minder nijpend is, omdat specialistische zorg in de ziekenhuizen wel aanwezig is. Al blijkt in de praktijk dat andere specialisten vinden dat de psychiaters ook maar de somatische zorg op zich moeten nemen", vertelt Frieda Matthys. Psychiaters zijn uiteraard vooral opgeleid om psychische aandoeningen aan te pakken, stipt ze nog aan. Psychiatrische patiënten hebben een meer dan tien jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Vaak kampen ze ook met lichamelijke aandoeningen. Ze houden er niet zelden een ongezonde levensstijl op na. Ze leven vaak in armoedige omstandigheden. De medicatie die ze krijgen, heeft dikwijls belangrijke bijwerkingen. "Maar een honorarium voor een screening bij de opname, en voor een behandelplan na multidisciplinair overleg, leek ons toch zinvoller dan een vast bedragje voor elke dag dat deze patiënten zijn opgenomen. Het is ook niet zo dat bij alle psychiatrische patiënten meteen - belangrijke - lichamelijke zorg nodig is", vertelt Matthys. Aan Vlaamse zijde is het Vlaams Instituut Kwaliteit van de Zorg overigens bezig met het uitwerken van richtlijnen voor de screening op lichamelijke aandoeningen bij psychiatrische patiënten - dat zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing.