...

Zes deelnemers aan het kwalitatief onderzoek van Akkanto, in opdracht van Xperthis, denken dat de situatie de komende jaren niet zal veranderen. En zes andere experts geloven dat de situatie zal verslechteren en dat ziekenhuizen hun autonomie verliezen. Twee geïnterviewden zijn optimistischer. "Je moet niet aan het stuur willen zitten, je moet begeleiden. Dat zal ziekenhuismanagers meer vrijheid geven en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg verbeteren", aldus een expert. "Er is eerst minder autonomie nodig om meer te krijgen", zei een andere bevraagde. "We hebben autonomie, maar die wordt beknot door de financiën, dus in werkelijkheid hebben we geen autonomie", merkt nog een andere expert op.De autonomie van het ziekenhuis is fundamenteel, maar wordt beperkt door een aantal factoren. Het panel somde ze op: de financiering, de keuze om in ziekenhuisnetwerken te werken, het noodzakelijk overleg tussen de verschillende actoren om een zorgcontinuüm te creëren, de multiplicatie van machtsniveaus en reglementen, het artsenstatuut en de retrocessie-mechanismen van de erelonen.De introductie van forfaits, bijvoorbeeld via het financieringsmechanisme van de laagvariabele zorg (zie bladzijde 6-7) kan de autonomie van ziekenhuizen beperken. Voor de experten is die evolutie positief, maar niet vrij van reële risico's. Het is makkelijker voor de overheid om aanzienlijke forfaits te reduceren dan om in te grijpen op individuele akten.Volgens een expert zouden verschillende elementen de autonomie van het ziekenhuis kunnen vergroten. Ten eerste de evolutie van de financiering per prestatie naar resultaatgerichte financiering, en ten tweede een gesloten enveloppensysteem zodat het ziekenhuis zijn eigen keuzes kan maken. En ten slotte het feit dat de overheden zich in de toekomst zullen concentreren op de planning (aantal toestellen en centra) en op de resultaten, maar dat ziekenhuizen meer autonomie zullen hebben om te beslissen hoe ze dat zullen doen.En wanneer ziekenhuizen geleerd hebben efficiënter te werken, en minder in silo's, zal de autonomie toenemen.