Zorg en gezondheid ontraadt zorgverleners om in de komende weken naar symposia of studiedagen te gaan. Vergaderingen worden zoveel mogelijk uitgesteld.

Uit het magazine

Eind januari werd in het Waasland de vzw Mira opgericht, het overkoepelende ziekenhuisnetwerk rond het AZ Lokeren, het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, zo laten de drie ziekenhuizen in een persmededeling weten.

De mening en ervaring van de patiënten in kaart brengen en hen de mogelijkheid bieden om sterke en zwakkere punten van het ziekenhuis rechtstreeks te delen met het management, zodat de zorgverlening verder verbetert en beter afgestemd wordt op de patiënten. Dat is kort samengevat de essentie van de patiëntenpanels die het AZ Rivierenland sinds 2017 organiseert.

De federale overheid lichtte de organisatie van de bariatrische heelkunde in 97 ziekenhuizen door. De zorgpaden die deze ziekenhuizen volgen vertonen immers een belangrijke praktijkvariatie. De audit is het gezamenlijke werk van de FOD Volksgezondheid, het Riziv en de FAGG.

Vanaf 1 juli kantelt de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) volledig in, in de AV Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Beide ziekenhuizen evolueren met andere woorden naar een verregaande integratie met één structuur, één organisatie en één beleid. De twee entiteiten behouden wel hun erkenning.

Het is een publiek geheim dat een ziekenhuis een biotoop vormt waar je wel eens eerder een infectie kunt oplopen dan elders. Daarom is het van essentieel belang dat infecties binnen een ziekenhuis zoveel mogelijk bestreden worden.

"Tot nu toe beslisten enkel de GZA-ziekenhuizen de accreditatie te laten varen en zich opnieuw te onderwerpen aan het systeemtoezicht door de Vlaamse Zorginspectie. Als dit Antwerpse precedent navolging krijgt, is er wel versterking nodig voor de zorginspectie. Zo staat het trouwens ook in het regeerakkoord."

"De materniteit van het AZ van Oudenaarde sluiten, brengt de basiszorg in het gedrang. Terwijl de wet op de ziekenhuisnetwerken van 28 februari 2019 expliciet stipuleert dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden."

Fundamentele informatie over een patiënt, zoals een allergie, die gekend is door het verpleegkundig personeel, moet doorgegeven worden aan het verzorgend personeel om situaties te vermijden die schadelijk zijn voor de patiënt én voor de zorgverstrekkers.

De FOD Volksgezondheid publiceerde vorige week de eerste editie van Blikvanger Gezondheidszorg - dat de ziekenhuissector in de kijker zet. De publicatie bevat tal van kerncijfers en schetst de evolutie van de voorbije jaren.

De meest kraamklinieken die jaarlijks geen 557 bevallingen halen, kunnen volgens het Kenniscentrum beter de deuren sluiten. Wel moet de toegankelijkheid verzekerd blijven. Kraamklinieken waar jaarlijks een kleine 1.000 bevallingen plaatsvinden is het streefdoel.

Op maandag 10 februari starten de werken in Sint-Trudo voor de bouw van een volledig nieuw hoofd-halscentrum. De bedoeling is patiënten te bedienen over alle subdisciplines van NKO en MKA heen. Ze zouden, als het wat meezit, al vanaf december dit jaar in dit centrum terechtkunnen.

Op donderdag 20 februari organiseert Zorgondersteuning vzw zijn jaarlijkse congres. Thema is 'Lean all the way... ook in zorg en welzijn'. Het goed gevulde programma oogt zeer aanlokkelijk. Er worden 200 deelnemers verwacht.