De meer dan 800 artsen van het 'Academisch Ziekenhuis Brussel' (HUB, Hôpital Universitaire de Bruxelles, zijnde de koepel van Erasme, Jules Bordet Instituut en Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) hebben een gezamenlijke Medische Raad opgericht. Met respect voor de eigenheid van elk ziekenhuis zullen zo gezamenlijke projecten ondersteund worden.

Erkenningsnormen zijn gemeenschapsmaterie maar het (federale) Rekenhof oefent wel voorafgaand toezicht uit op de budgettaire gevolgen voor het federale niveau. Daar staat tegenover dat het Rekenhof de financiële gevolgen voor de gemeenschappen niet hoeft na te gaan wanneer het over de - federale - programmering en financiering van de exploitatie gaat...

Afgelopen zondag ontving het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel meer dan 300 kinderen die in de periode 2014-2015 in het ziekenhuis verwekt werden. Het fertiliteitscentrum dateert uit 1983 en bestaat nu dus 40 jaar.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) won de prijs, een initiatief van Sport Vlaanderen, omdat het investeert in de gezondheid van zijn medewerkers door hen aan het bewegen en sporten te zetten.

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

Verrassend nieuws uit de Westhoek. Het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper en AZ West in Veurne lieten de overheid in een brief weten dat ze samen een netwerk willen vormen. Minder verrassend is de naam die ze in gedachten hebben: 'Westhoek'.

Hoe bereid zijn zorgverleners om met herbruikbaar medisch materiaal te werken? UZA en UZ Gent namen de proef op de som en lieten zorgverleners enkele dagen lang herbruikbare schorten dragen in de OK's. Na afloop waren meer dan acht op de tien zorgverleners positief over het duurzaam alternatief.

In 2017 voor het eerst en nu voor de tweede maal zijn acht Antwerpse en Wase ziekenhuizen erkend door de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) als excellentiecentrum voor de diagnose en behandeling van zeldzame tumoren. Daarbij komt nog een bijkomende erkenning voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren in de longen.

De prestaties 'psychiatrische daghospitalisatie thuis' en 'nabehandeling via beeldbellen' in de psychiatrie zijn sinds begin dit jaar geschrapt. De mogelijkheid voor patiënten om minimaal drie -in plaats van zeven- uur aanwezig te zijn in het psychiatrische dagziekenhuis blijft wel behouden.

De restaurant- en referentiegids Gault&Millau, sinds een paar jaar in België ook actief op het vlak van maaltijdconsultancy en auditing in de cateringsector, kende az groeninge een erkenning toe voor de kwaliteit van zijn patiëntenmaaltijden. Daarmee is het Kortrijkse ziekenhuis het eerste ziekenhuis in de Benelux dat zo'n label behaalt.

Op 6 maart werd de oprichtingsakte ondertekend van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende, zijnde het nieuwe fusieziekenhuis met als partners AV Henri Serruys, vzw AZ Damiaan en het OCMW Oostende. Op 1 november 2023 gaat het eengemaakte ziekenhuis officieel van start.

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

De vrees bestaat dat er in mei 2024 een tekort aan medische hulpmiddelen zal ontstaan als de EU-verordening 2017/45 in voege treedt. De Europese Unie werkt momenteel aan een wijziging van de overgangsregelingen.