De ziekenhuizen in ons land zoeken volop technische beroepen. "Het gebrek aan technische profielen is een vaak gehoorde klacht bij onze leden", zegt Lieve Dhaene, directeur communicatie bij Zorgnet-Icuro. "Probleem is vooral dat men hen door de vastgelegde barema's niet kan verlonen zoals in de privé."

In het weekend van 22 en 23 oktober vindt de nieuwe editie plaats van Hack4Health, een organisatie van BlueHealth Innovation Center. Op Hack4Health bedenken teams ideeën om innovatie en digitalisering in de zorg en ondernemerschap te stimuleren. De focus dit jaar ligt op zorg op afstand.

Cindy Monard volgt begin volgend jaar dokter Raf Lippens op als algemeen directeur van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Ze bereidt nu samen met hem de overdracht voor.

Patiënten preoperatief optimaal voorbereiden -onder meer via kiné, screening en behandeling van bloedarmoede-, chirurgische stressrespons beperken en postoperatief herstel bevorderen. Dat beoogt Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). AZ Rivierenland kreeg hiervoor nu officiële erkenning.

Op 12 mei sloten artsen en ziekenhuizen in de paritaire commissie artsen- ziekenhuizen een collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten. Een Koninklijk Besluit van 20 juli, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 augustus, verklaart deze collectieve overeenkomst bindend.

E-health betaalt zichzelf terug. Een arts kan immers checken of de patiënt een bepaald onderzoek al kreeg - en dan het resultaat daarvan opzoeken in plaats van het onderzoek opnieuw te laten uitvoeren.

Maximumtarieven voor de ereloonsupplementen worden bevroren tot eind april volgend jaar. En een aantal forfaits om de kosten van covidpatiënten in ziekenhuizen te dekken, worden voor een half jaar langer uitbetaald.

De automatische instellingen van de software leiden wel eens tot problemen bij de facturatie van het Riziv. Het jaarrapport 2021 van DGEC maakt melding van een actie daarover bij huisartsen, maar in ziekenhuizen komt het probleem blijkbaar ook voor.

De ministerraad van 20 juli keurde de ontwerptekst van een nieuw KB goed dat eindelijk de weg ruimt voor de erkenning van zorgprogramma's voor acute beroertezorg met invasieve procedures: de S2-centra. Een ander KB legt de lijst van zorgopdrachten vast.

Maximumtarieven voor de ereloonsupplementen worden bevroren tot eind april volgend jaar. En een aantal forfaits om de kosten van covidpatiënten in ziekenhuizen te dekken, worden voor een half jaar langer uitbetaald.

Verpleegkundigen, hoe ze te vinden en hoe ze te betalen. Dat was de rode draad doorheen toespraken op de Zomerontmoeting van Zorgnet-Icuro vorige donderdag en op de academische zitting ter gelegenheid van 85 jaar Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vrijdag jongstleden.

Het laatste KCE-rapport selecteerde 15 kwaliteitsindicatoren voor de zorg van ovariumkanker en analyseerde de mate waarin ziekenhuizen eraan voldoen. De behandeling is te zeer gespreid over alle ziekenhuizen en dat heeft een negatieve impact op de uitkomst, vond het.