Er komen 18 nieuwe MRI-toestellen in België. De ministerraad keurde vorige vrijdag het dossier goed. Volgens de meest recente Oeso-statistieken telt ons land momenteel 11,5 MRI's per miljoen inwoners. Dat is minder dan het Europese gemiddelde dat 16,5 per miljoen bedraagt.

Uit het magazine

Het Majin Huis op het Sint-Elisabethplein 7 in Gent opende enige tijd geleden zijn deuren. Het is het eerste ontmoetings-/ondersteuningshuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in Oost-Vlaanderen en biedt een waaier aan activiteiten (op maat) aan. Uiteraard kan je er ook terecht voor een vlotte babbel, maar ook voor meer gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning.

Uit het magazine

Ons wegennet slibt alsmaar verder dicht, en daar brengt zelfs de slimste zelfrijdende auto straks geen verandering in. Steeds meer bedrijven zetten daarom vol in op elektrische luchttaxi's. Dat klinkt als verre toekomstmuziek, maar het tegendeel is waar: over enkele jaren ziet u ze vliegen!

Op vrijdag 8 november ondertekenden Sint-Trudo en twee andere partners een officieel samenwerkingsovereenkomst: samen zullen ze vorm geven aan een ambitieus zorgproject in hartje Sint-Truiden. Het gaat om één van de vijf Vlaamse pilootprojecten rond 'onzichtbare zorg'.

Uit het magazine

Welke diensten van e-health gebruikt u courant? Bent u tevreden dat ze bestaan? Bent u ook tevreden met de manier waarop ze werken? De overheid wil het graag weten en vroeg imec een grootschalige bevraging te organiseren.

Uit het magazine

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR) van toepassing. Verwerkingsverantwoordelijken zijn onderworpen aan tal van verplichtingen waarvan de niet-naleving kan aanleiding geven tot hoge boetes. Voor ziekenhuisartsen is het van belang na te gaan of zij al dan niet verwerkingsverantwoordelijken zijn. Ziekenhuisarts als bewerker of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

Uit het magazine

Alle wegen des levens leiden naar het mortuarium. Dat is zelfs letterlijk te nemen in de Brusselse ziekenhuizen UMC Sint-Pieter en het Bordet Instituut. In een doolhof van gebouwen, verstrengeld tussen de Hoogstraat en de Wolstraat, hartje Marollen, huizen twee ziekenhuizen die via een labyrint van gangen tot hetzelfde eindpunt leiden: la morgue. "Toen ik 31 jaar geleden solliciteerde kreeg ik één minuut bedenktijd. Ik heb "ja" gezegd en heb er nog geen moment spijt van gehad", zegt 'ouvrier d'amphithéatre' Marc Van Driessche.

Uit het magazine

Welke diensten van e-health gebruikt u courant? Bent u tevreden dat ze bestaan? Bent u ook tevreden met de manier waarop ze werken? De overheid wil het graag weten en vroeg imec een grootschalige bevraging te organiseren.

Het Vlaams Patiëntenplatform: luis in de pels of radertje in het systeem? Dat is een van de vragen die aan bod komt in het boek over twee decennia Vlaams Patiëntenplatform.

De uitdagingen inzake strategisch management zijn in de socialprofit even groot of zelfs nog groter dan in de profitsector. Bovendien heeft de sector een grote impact op de economie.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ziekenhuizen van de stad Brussel en het Erasmusziekenhuis één ziekenhuisgroepering. Het is een eerste stap richting een universitair megaziekenhuis van 2.800 bedden, 12.000 personeelsleden en een globale omzet van 1,2 miljard euro. Het grote gefuseerde universitaire ziekenhuis van Brussel zou nog voor het einde van de legislatuur rond moeten zijn.

Uit het magazine

Surgelight wil een systeem ontwikkelen voor chirurgische begeleiding om weefsels simultaan en in real time te visualiseren. Denk daarbij aan tumoren, zenuwen en bloedvaten. Om dat te realiseren combineert het systeem twee belangrijke technologieën: fluorescerende contrastmiddelen op basis van nanolichamen en een fluorescentiebeeldvormingssysteem.

In 2018 waren 32% van de Belgische algemene ziekenhuizen verlieslatend. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het jaar voordien toen 44% van de ziekenhuizen in het rood gingen. Globaal genomen blijft de situatie van de ziekenhuizen zorgwekkend.

"Om de netwerken echt slaagkansen te geven, is er een heel nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen nodig. Sowieso blijkt uit de Maha-studie dat er voor de meeste algemene ziekenhuizen geen ademruimte meer is. Terwijl er zich wel fikse uitdagingen aandienen."

Voor de Europa Ziekenhuizen is veiligheid een absolute prioriteit. De instelling ontwikkelde daarom een globale visie op de veiligheid van personeel en patiënten. De vermindering van prikincidenten maakt integraal deel uit van dit veiligheidsbeleid.

Nieuwe, disruptieve ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende wijzigingen in de manier waarop organisaties en individuen werken. Dat geldt zowel op het niveau van ontdekkingen en ontwikkelingen als op de wijze waarop producten en diensten uiteindelijk in de praktijk verstrekt worden.