Uit het magazine

Impact GDPR op de ziekenhuisarts

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR) van toepassing. Verwerkingsverantwoordelijken zijn onderworpen aan tal van verplichtingen waarvan de niet-naleving kan aanleiding geven tot hoge boetes. Voor ziekenhuisartsen is het van belang na te gaan of zij al dan niet verwerkingsverantwoordelijken zijn. Ziekenhuisarts als bewerker of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

Uit het magazine

'Soms lijkt het alsof de patiënt slaapt'

Alle wegen des levens leiden naar het mortuarium. Dat is zelfs letterlijk te nemen in de Brusselse ziekenhuizen UMC Sint-Pieter en het Bordet Instituut. In een doolhof van gebouwen, verstrengeld tussen de Hoogstraat en de Wolstraat, hartje Marollen, huizen twee ziekenhuizen die via een labyrint van gangen tot hetzelfde eindpunt leiden: la morgue. "Toen ik 31 jaar geleden solliciteerde kreeg ik één minuut bedenktijd. Ik heb "ja" gezegd en heb er nog geen moment spijt van gehad", zegt 'ouvrier d'amphithéatre' Marc Van Driessche.

Uit het magazine

Doe uw zeg over e-health

Welke diensten van e-health gebruikt u courant? Bent u tevreden dat ze bestaan? Bent u ook tevreden met de manier waarop ze werken? De overheid wil het graag weten en vroeg imec een grootschalige bevraging te organiseren.

Vlaams Patiëntenplatform: luis in de pels?

Het Vlaams Patiëntenplatform: luis in de pels of radertje in het systeem? Dat is een van de vragen die aan bod komt in het boek over twee decennia Vlaams Patiëntenplatform.

Socialprofit is geen 'softe' sector

De uitdagingen inzake strategisch management zijn in de socialprofit even groot of zelfs nog groter dan in de profitsector. Bovendien heeft de sector een grote impact op de economie.

Brussels megaziekenhuis op de rails

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ziekenhuizen van de stad Brussel en het Erasmusziekenhuis één ziekenhuisgroepering. Het is een eerste stap richting een universitair megaziekenhuis van 2.800 bedden, 12.000 personeelsleden en een globale omzet van 1,2 miljard euro. Het grote gefuseerde universitaire ziekenhuis van Brussel zou nog voor het einde van de legislatuur rond moeten zijn.

Uit het magazine

Surgelight, voor beloftevolle medische beeldvorming

Surgelight wil een systeem ontwikkelen voor chirurgische begeleiding om weefsels simultaan en in real time te visualiseren. Denk daarbij aan tumoren, zenuwen en bloedvaten. Om dat te realiseren combineert het systeem twee belangrijke technologieën: fluorescerende contrastmiddelen op basis van nanolichamen en een fluorescentiebeeldvormingssysteem.

Eén ziekenhuis op drie is verlieslatend

In 2018 waren 32% van de Belgische algemene ziekenhuizen verlieslatend. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het jaar voordien toen 44% van de ziekenhuizen in het rood gingen. Globaal genomen blijft de situatie van de ziekenhuizen zorgwekkend.

"Ziekenhuizen hebben geen financiële ademruimte meer"

"Om de netwerken echt slaagkansen te geven, is er een heel nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen nodig. Sowieso blijkt uit de Maha-studie dat er voor de meeste algemene ziekenhuizen geen ademruimte meer is. Terwijl er zich wel fikse uitdagingen aandienen."

NIAZ-prijs persoonsgerichte zorg

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) reikt in 2020 een prijs uit voor het beste voorbeeld van persoonsgerichte zorg. Niaz vraagt aangesloten Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen hùn voorbeeld in te sturen.

Verzekeringscomité quasi unaniem over voorstel Riziv-begroting

Het Verzekeringscomité keurde maandag 7 oktober een voorstel goed voor de begroting van volgend jaar. Dat gebeurde met vrij grote instemming op de banken van zorgverleners, ziekenfondsen en zorginstellingen - er waren twee onthoudingen. Het voorstel vertrekt naar de Algemene Raad.

Doortastend hervormen is een must

Voka Health Community pleit voor een grondige maar snelle modernisering van de Belgische gezondheidszorg. Silo's moeten verdwijnen, verspillende structuren weggeknipt en Vlaanderen moet een homogene bevoegdheid krijgen.

MOC niet multidisciplinair genoeg

Paramedici komen in het Multidisciplinair Oncologisch Consult te weinig aan het woord, vindt VUB-onderzoeker Melissa Horlait. Dat is jammer want nu is de behandeling te vaak onvoldoende afgestemd op de voorkeuren van de patiënt.

Uit het magazine

Vlaams regeerakkoord: voortbouwen en vereenvoudigen

Het Vlaamse regeerakkoord legt voor het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid de nadruk op continuïteit. De regering bouwt voor op de nieuw in leven geroepen structuren. Maar het akkoord predikt ook vereenvoudiging en wil dat efficiëntiewinsten terugstromen naar de burger.

Uit het magazine

Platgetreden paden verlaten

"Momenteel wil geen enkele speler uit onze gezondheidszorg - artsensyndicaten, ziekenhuisfederaties, ziekenfondsen, overheden... - aan belang inboeten. Dé boodschap is echter juist dat men bij een hertekening van het landschap best geen rekening houdt met politieke overwegingen. Belangrijk zijn doelstellingen op lange termijn."

Uit het magazine

Zorginnovatie? Hier is de healthcare engineer

OPLEIDING Vorige week mochten onze universiteiten weer honderden studenten verwelkomen voor de start van het nieuwe academiejaar. Aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van UHasselt worden volop plannen uitgewerkt voor - uniek in Vlaanderen - een nieuwe master. Die moet 'healthcare engineers' opleiden, vandaag nog ontbrekende professionals met een cruciale rol in zorgondersteuning en -innovatie.

6 x minder prikincidenten

Voor de Europa Ziekenhuizen is veiligheid een absolute prioriteit. De instelling ontwikkelde daarom een globale visie op de veiligheid van personeel en patiënten. De vermindering van prikincidenten maakt integraal deel uit van dit veiligheidsbeleid.

Real World Evidence, een win-win voor alle partijen

Nieuwe, disruptieve ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende wijzigingen in de manier waarop organisaties en individuen werken. Dat geldt zowel op het niveau van ontdekkingen en ontwikkelingen als op de wijze waarop producten en diensten uiteindelijk in de praktijk verstrekt worden.