"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis.

Eén incident met 'vermijdbare schade' leidt tot een gemiddelde meerkost van 5.600 euro. De geschatte totale meerkost bedraagt minstens 1% van het ziekenhuisbudget - het Budget Financiële Middelen bedroeg 6,312 miljard in 2021. De gemelde incidenten zijn het topje van de ijsberg en dus ligt de reële kost een stuk hoger.

In hoge-inkomenslanden zou circa 15% van de ziekenhuisuitgaven opgaan aan vermijdbare zorgcomplicaties en correcties van schade. Een methodologie om dat voor België te berekenen, is er niet. Laat staan cijfers. Een doctoraat moet daarin verandering brengen.

De coronacrisis en vooral de nasleep is een bewogen periode op het vlak van personeelsbeleid, waar ontslag - ontslag nemen en ontslagen worden - deel van uitmaakt. Hoe pak je zowel als ziekenhuis of werkgever, en als zorgverlener of werknemer een ontslag correct en respectvol aan? Advocate Vicky Buelens schreef er een boek over.

Een kwart van ex-zorgprofessionals geeft aan waarschijnlijk of zeker terug te keren naar de zorgsector als zij een goed aanbod krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse pensioenfonds voor de zorgsector PFZW bij 2.800 ex-zorgprofessionals tussen 18 en 67 jaar.

Bij patiënten en communicatiediensten leeft de vraag naar begrijpelijke communicatie volop, bij veel zorgverleners moet het bewustzijn nog groeien. Dat is een van de conclusies van een recent webinar over heldere communicatie in de zorg.

Zoals de voorgaande jaren vertoonden de Belgische ziekenhuizen ook in 2021 een precair financieel evenwicht. Het huidige investeringspeil volstaat niet om de sector voor te bereiden op de zorgorganisatie van de toekomst én tegelijk zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

"We kampen met vertraging in de switch naar ambulante zorg", stelt dokter Jean-Luc Demeere in een reactie op het Maha-rapport over de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen.

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde op 25 november aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

Een colloquium van het Franstalige socialistische ziekenfonds Solidaris en de ULB zoomde in op de Europese ervaringen met de decentralisatie van de zorg. Finland neemt daarin het voortouw, al blijken pogingen om zorg te regionaliseren niet altijd even doeltreffend. Decentralisatie kan tot silodenken leiden.

15% van de bedden op de acute geriatrieafdelingen van onze ziekenhuizen zijn gesloten, blijkt uit een rondvraag van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG). Het tekort aan personeel is nijpend. Oplossingen op korte termijn zijn niet in zicht.

Wat zijn de voor- en nadelen van een groot versus een klein ziekenhuis? Is een megahospitaal nog voldoende toegankelijk en persoonlijk? En zijn kleine ziekenhuizen (financieel) leefbaar? Waarborgen ze goede zorg? Deze en vele andere vragen vuurde Artsenkrant in een boeiend dubbelinterview af op twee 'ervaringsdeskundigen.'

November en december zijn er: dat is voor kinderafdelingen in ziekenhuizen het piekseizoen. Het Kenniscentrum publiceerde onlangs een studie van het pediatrische ziekenhuislandschap, met ook aandacht voor dit fenomeen.

De specifieke kenmerken van onze hoofdstad verantwoorden een hoger aantal ziekenhuisbedden per inwoner dan de drempel die door de programmatie op nationaal niveau is vastgelegd. Dat stelt ziekenhuiskoepel Gibbis.