Elke maand brengt Artsenkrant in samenwerking met Zorgnet-Icuro een inspirerend initiatief van patiëntenparticipatie in ziekenhuizen onder de aandacht. In revalidatiecampus St.-Ursula van het Jessa Ziekenhuis worden patiënten zo veel en zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van revalidatietechnologieën.

In de Nederlandse ziekenhuizen zou de 'omzet' uit gewone, planbare zorg door de coronacrisis in de maanden maart, april en een deel van mei met 47% gedaald zijn. Goed voor 2,1 miljard. Het totale prijskaartje van de pandemie loopt bij de noorderburen op tot ruim 5 miljard.

"Met de invoering van de bijzondere beroepstitels in de medische microbiologie en infectiologie sluiten we formeel aan bij wat in de meeste landen van noordelijk Europa al lang bestaat. In Vlaanderen komen hiervoor hooguit 50 à 60 artsen in aanmerking."

De activiteiten van de ziekenhuizen zijn fors gedaald, toont een enquête van Zorgnet-Icuro duidelijk aan. Om de komende periode te overbruggen zijn nieuwe steunmaatregelen nodig.

We zien vandaag wat plusjes verschijnen in de indicatoren. Al zijn de cijfers zelf niet onrustwekkend, de volgende dagen worden wel wat spannender. Het aantal nieuwe, bevestigde besmettingen blijft laag.

De voorbije week belde de callcenters voor contact tracing nog maar de goede helft van de nieuw gediagniscieerde covid-19-patiënten op. De psychiatrische centra verwachten een belangrijke toename van het aantal ernstige klachten.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt weer lichtjes maar er liggen voor het eerst sinds weken weer minder dan 2.000 covid-19-patiënten in onze ziekenhuizen. De trends van vier belangrijke indicatoren - nieuwe opnamen, aantal covid-19-patiënten op intensieve zorg, nieuw gemelde sterftegevallen door covid-19 en nieuw bevestigde diagnose - blijven over de voorbije week (licht) negatief. (Lees ook de updates in vogelvlucht.

De kniechirurgen voerden in de periode van de lockdown slechts 3% van de ingrepen uit die ze normaal zouden doen. Ze zagen maar 12% van het normale volume van de consultaties. Dat blijkt uit een bevraging van de Belgian Knee Society.

Uit het magazine

Directies van algemene ziekenhuizen kregen te horen dat ze vanaf 14 maart 2020 alle electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen dienden te annuleren. Na de 'eerste golf' van patiëntenzorg voor covid-19 zijn ziekenhuizen sinds kort begonnen aan de gefaseerde heropstart van de niet-covid-19-activiteiten, al blijven ze ook nog voorbereid voor een 'tweede golf'. De vraag die zich in vele ziekenhuizen nu stelt is of en hoe de honoraria van de zelfstandige ziekenhuisartsen voor de afgelopen en de komende weken kunnen worden 'verdeeld'.

Normaal had AZ Delta in Roeselare medio maart met het nodige feestgedruis haar nieuwbouwziekenhuis in Rumbeke in gebruik genomen. De corona-crisis besliste er anders over. Wel kreeg men vorige week van het Agentschap Zorg en Gezondheid groen licht om begin juni te verhuizen. AZ Delta ontving ook een donatie van 50.000 euro voor datagedreven geneeskunde.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er in de toekomst (nog) meer ingezet moet worden op een globale integratie van de zorg. Alleen zo kunnen alle 'lijnen' optimaal met elkaar samenwerken. Die boodschap was te horen op het 'Het nationale coronadebat', een samenwerking tussen de organisatie 'Medische Wereld', VRT en DPG Media.

Om de opstart van de activiteiten in de ziekenhuizen te vergemakkelijken, publiceerde het Verbond der Belgische Specialisten vorige week voor de verschillende specialismen lijsten met de urgentiegraad van aandoeningen. Het systeem wordt nu verfijnd en aangevuld met gesloten overlegfora.

Winkels mogen weer open en gezinnen of alleenstaanden kunnen een vaste groep van vier personen ontvangen, die dan wel alleen daar op bezoek mogen. Het is met een bang hartje dat de experts politici adviseren om de regels op de social distancing te versoepelen. Ondertussen gaat de strijd tegen het virus voort, met onderzoek en de voorbereiding van nieuwe maatregelen.

"Financiële belangen waardoor ziekenhuizen vroeger opteerden voor opname en niet voor een dagchirurgische benadering zouden nu plaats moeten ruimen voor een bewuste keuze ten voordele van de dagchirurgische patiënt."