De integratie van beide entiteiten weerspiegelt de noodzaak van een meer geïntegreerde zorg, om de behoefte aan meer langdurige en complexe chronische zorg het hoofd te bieden.

De bundeling van middelen moet een beter afgestemd beleid mogelijk maken op het vlak van gezondheid en welzijn: eerste lijn en gespecialiseerde zorg, preventie, woonzorg, zorginfrastructuur, armoedebestrijding, zorginspectie en gegevensdeling.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is de grootste van de twee entiteiten, met een jaarbudget in 2020 van circa 4,6 miljard euro. Het budget van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bedraagt nog geen 1,3 miljard - waarvan driekwart naar het VIPA gaat. Het Departement WVG omvat onder meer nog de Zorginspectie.

De integratie moet een feit zijn op 1 januari 2024. De huidige baas - secretaris-generaal - van het Departement WVG, Karine Moykens, zal het nieuwe agentschap gaan leiden. De administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid, Dirk De Wolf, gaat volgend jaar met pensioen.

Extra personeel

Vlaanderen trekt bovendien 3,5 miljoen euro uit om 46 extra VTE's aan te werven.

In de eerste plaats gaat het om 7,5 krachten voor de milieugezondheidszorg - een uitbreiding van de capaciteit met meer dan een derde.

De versterking dient om de toenemende complexiteit en diversiteit van problemen aan te pakken. Vlaanderen trekt conclusies uit de PFAS-crisis en wil de new emerging pollutants ter harte nemen.

38 VTE's moeten de lessen uit de coronacrisis in praktijk brengen.

Deze aanwervingen beogen extra capaciteit voor data-analyse, het beter opvolgen, registreren en aanpakken van infectieziekten, en de uitbouw van eencrisis preparedness cell.

Ook zal de COVID-vaccinatiestrategie duurzaam verankerd worden in de organisatie en wordt er gesleuteld aan het beleid inzake de kwaliteit en financiering van de zorgorganisaties.

47.000 overuren

"Eind deze maand is mijn voltallige administratie voltijds twee jaar lang bezig geweest met deze pandemie", zegt WVG-minister Beke. Van maart 2020 tot en met augustus 2021 werden meer dan 47.000 covid-overuren geregistreerd, wat neerkomt op 31 VTE's op jaarbasis."

"Met de zorg- en welzijnsuitdagingen voor de toekomst is extra personeel en een efficiënte organisatie een conditio sine qua non."

De integratie van beide entiteiten weerspiegelt de noodzaak van een meer geïntegreerde zorg, om de behoefte aan meer langdurige en complexe chronische zorg het hoofd te bieden.De bundeling van middelen moet een beter afgestemd beleid mogelijk maken op het vlak van gezondheid en welzijn: eerste lijn en gespecialiseerde zorg, preventie, woonzorg, zorginfrastructuur, armoedebestrijding, zorginspectie en gegevensdeling.Het Agentschap Zorg en Gezondheid is de grootste van de twee entiteiten, met een jaarbudget in 2020 van circa 4,6 miljard euro. Het budget van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bedraagt nog geen 1,3 miljard - waarvan driekwart naar het VIPA gaat. Het Departement WVG omvat onder meer nog de Zorginspectie.De integratie moet een feit zijn op 1 januari 2024. De huidige baas - secretaris-generaal - van het Departement WVG, Karine Moykens, zal het nieuwe agentschap gaan leiden. De administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid, Dirk De Wolf, gaat volgend jaar met pensioen.Extra personeelVlaanderen trekt bovendien 3,5 miljoen euro uit om 46 extra VTE's aan te werven. In de eerste plaats gaat het om 7,5 krachten voor de milieugezondheidszorg - een uitbreiding van de capaciteit met meer dan een derde. De versterking dient om de toenemende complexiteit en diversiteit van problemen aan te pakken. Vlaanderen trekt conclusies uit de PFAS-crisis en wil de new emerging pollutants ter harte nemen. 38 VTE's moeten de lessen uit de coronacrisis in praktijk brengen.Deze aanwervingen beogen extra capaciteit voor data-analyse, het beter opvolgen, registreren en aanpakken van infectieziekten, en de uitbouw van eencrisis preparedness cell.Ook zal de COVID-vaccinatiestrategie duurzaam verankerd worden in de organisatie en wordt er gesleuteld aan het beleid inzake de kwaliteit en financiering van de zorgorganisaties. 47.000 overuren"Eind deze maand is mijn voltallige administratie voltijds twee jaar lang bezig geweest met deze pandemie", zegt WVG-minister Beke. Van maart 2020 tot en met augustus 2021 werden meer dan 47.000 covid-overuren geregistreerd, wat neerkomt op 31 VTE's op jaarbasis.""Met de zorg- en welzijnsuitdagingen voor de toekomst is extra personeel en een efficiënte organisatie een conditio sine qua non."