In het schrijven, een initiatief van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN), en haar Franstalige tegenhanger GNFB, stelt het bestuur dat "het vaccineren van de dialysepatiënten in centrale vaccinatiecentra meer problemen [zal] creëren dan het oplost."

Ze vraagt, gesteund door de diensthoofden van de Belgische dialysecentra, een uitzondering op de algemene regeling van de vaccinatiecentra en de mogelijkheid tot vaccineren in de dialysecentra.

Dialysepatiënten hebben een zeer hoog risicoprofiel dat gemiddeld sterk overeenstemt met dat van wzc-bewoners wat betreft individuele kwetsbaarheid, zo wordt geargumenteerd. Omdat het om een relatief klein aantal patiënten gaat (ca. 10.000 mensen), zou een uitzondering voor hen de algemene strategie niet in het gedrang brengen.

Een ander argument is dat "dialysepatiënten potentiële superverspreiders zijn gezien hun nood aan frequente bezoeken - voor de meerderheid van hen: driemaal per week - van en naar dialysefaciliteiten". Deze verplaatsing gebeurt doorgaans via collectieve taxiritten.

"De opkomst van meer besmettelijke virusvarianten zal dit probleem enkel vergroten en versterkt de rationale om onze patiënten zo snel mogelijk en zonder extra contacten te laten vaccineren", voegen de nefrologen nog toe.

Organisatorisch zijn de dialysecentra zeer goed uitgerust om een snelle vaccinatie tot een goed einde te brengen, vervolgt de NBVN. "Grootscheepse vaccinatieprogramma's zijn op dialyse immers routine (Influenza en Hepatitis B). Elk dialysecentrum kan binnen een tijdspanne van 4 dagen met 3 weken interval al haar patiënten vaccineren tegen covid-19". Dit is volgens de vereniging niet realiseerbaar via een vaccinatiecampagne in de grote vaccinatiecentra, "die bovendien onvermijdelijk zal interfereren met de organisatie van de levensreddende dialysesessies van onze patiënten".

Voor de dialysepatiënten is het dialysecentrum bovendien de laagdrempelige toegangspoort tot de gezondheidszorg, stellen ze, verwijzend naar de verscheidene culturele achtergronden, variaties in taalvaardigheid en (gezondheids-)geletterdheid van de dialysepopulatie. "In deze context denken wij ook een snellere en hogere vaccinatiegraad te kunnen bereiken wanneer deze patiënten gevaccineerd worden in het centrum waar ze driemaal per week aanwezig zijn."

Een bijkomend logistiek argument tot slot om vaccinatie in de dialysecentra te laten doorgaan, zo luidt het, "is dat dialysepatiënten niet in aanmerking komen voor het AstraZeneca-vaccin omwille van hun hoge gemiddelde leeftijd en de ernst van hun chronische ziekte. Vaccinatie dient dus te gebeuren met de vaccins van Moderna en Pfizer, die omwille van de hoge eisen voor bewaring in de ziekenhuisapotheken zijn opgeslagen."

In het schrijven, een initiatief van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN), en haar Franstalige tegenhanger GNFB, stelt het bestuur dat "het vaccineren van de dialysepatiënten in centrale vaccinatiecentra meer problemen [zal] creëren dan het oplost." Ze vraagt, gesteund door de diensthoofden van de Belgische dialysecentra, een uitzondering op de algemene regeling van de vaccinatiecentra en de mogelijkheid tot vaccineren in de dialysecentra.Dialysepatiënten hebben een zeer hoog risicoprofiel dat gemiddeld sterk overeenstemt met dat van wzc-bewoners wat betreft individuele kwetsbaarheid, zo wordt geargumenteerd. Omdat het om een relatief klein aantal patiënten gaat (ca. 10.000 mensen), zou een uitzondering voor hen de algemene strategie niet in het gedrang brengen. Een ander argument is dat "dialysepatiënten potentiële superverspreiders zijn gezien hun nood aan frequente bezoeken - voor de meerderheid van hen: driemaal per week - van en naar dialysefaciliteiten". Deze verplaatsing gebeurt doorgaans via collectieve taxiritten."De opkomst van meer besmettelijke virusvarianten zal dit probleem enkel vergroten en versterkt de rationale om onze patiënten zo snel mogelijk en zonder extra contacten te laten vaccineren", voegen de nefrologen nog toe. Organisatorisch zijn de dialysecentra zeer goed uitgerust om een snelle vaccinatie tot een goed einde te brengen, vervolgt de NBVN. "Grootscheepse vaccinatieprogramma's zijn op dialyse immers routine (Influenza en Hepatitis B). Elk dialysecentrum kan binnen een tijdspanne van 4 dagen met 3 weken interval al haar patiënten vaccineren tegen covid-19". Dit is volgens de vereniging niet realiseerbaar via een vaccinatiecampagne in de grote vaccinatiecentra, "die bovendien onvermijdelijk zal interfereren met de organisatie van de levensreddende dialysesessies van onze patiënten". Voor de dialysepatiënten is het dialysecentrum bovendien de laagdrempelige toegangspoort tot de gezondheidszorg, stellen ze, verwijzend naar de verscheidene culturele achtergronden, variaties in taalvaardigheid en (gezondheids-)geletterdheid van de dialysepopulatie. "In deze context denken wij ook een snellere en hogere vaccinatiegraad te kunnen bereiken wanneer deze patiënten gevaccineerd worden in het centrum waar ze driemaal per week aanwezig zijn." Een bijkomend logistiek argument tot slot om vaccinatie in de dialysecentra te laten doorgaan, zo luidt het, "is dat dialysepatiënten niet in aanmerking komen voor het AstraZeneca-vaccin omwille van hun hoge gemiddelde leeftijd en de ernst van hun chronische ziekte. Vaccinatie dient dus te gebeuren met de vaccins van Moderna en Pfizer, die omwille van de hoge eisen voor bewaring in de ziekenhuisapotheken zijn opgeslagen."