De voorzitter van het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) wijst daarbij op de onaangepaste financiering van het dagziekenhuis.

De recente Maha-studie toont aan dat de bezettingsgraad in de Belgische ziekenhuizen lichtjes stijgt, maar nog steeds ver onder het niveau blijft van 2019. De gemiddelde ligduur ging significant naar beneden. De gemiddelde bezettingsgraad evolueerde van 72,1% in 2019 naar 61,9% in 2020 en 64,7% in 2021. De ligduur volgde eveneens een dalende tendens: van 5,3 dagen in 2019 naar 5,1 dagen in 2021.

"Willen we de achterstand in de behandeling van de patiënten wegwerken, dan moet de ziekenhuisactiviteit een niveau van 105% halen. Maar door de financiële moeilijkheden in de ziekenhuizen, halen ze dat niet. Dat houdt vooral verband met het personeelstekort.

Conclusie: de inhaalbeweging zal zich niet voltrekken binnen de vooropgestelde termijn", stelt Demeere. "Als de medische activiteit afneemt, daalt het aantal gerechtvaardigde dagen en dus verminderen ook de erelonen van de artsen, die 30 tot 40% van hun honoraria en supplementen afstaan aan de financiering van het ziekenhuis. We zitten in een vicieuze cirkel", analyseert de anesthesist.

Andere vaststelling van de Maha-studie 2022: het aandeel van het dagziekenhuis neemt toe - van 53,5% in 2018 naar 56,6% in 2021. Voornamelijk de niet- chirurgische dagopname groeit.

"Vergeleken met andere landen is die toename onvoldoende. Dat houdt verband met de ontoereikende financiering van het dagziekenhuis. We hebben een mechanisme dat de inkomsten kan activeren en het aantal prestaties kan optrekken, maar dat grotendeels wegens financiële redenen onvoldoende gebruikt wordt."

Volgens Bernard Michaux (Belfius) zal de in de stijgers staande ziekenhuishervorming - waarbij de verdere ontwikkeling van het dagziekenhuis - de verantwoorde activiteit in bepaalde ziekenhuizen met bijna 10% doen dalen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor hun financiering.

Dokter Demeere heeft overigens best oor naar het voorstel van minister Vandenbroucke om een moratorium in te stellen op de ereloonsupplementen en de retrocessiepercentages. Hij vraagt zich wel af of de impact van zo'n moratorium op de ziekenhuisfinanciën degelijk werd geëvalueerd.

De voorzitter van het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) wijst daarbij op de onaangepaste financiering van het dagziekenhuis. De recente Maha-studie toont aan dat de bezettingsgraad in de Belgische ziekenhuizen lichtjes stijgt, maar nog steeds ver onder het niveau blijft van 2019. De gemiddelde ligduur ging significant naar beneden. De gemiddelde bezettingsgraad evolueerde van 72,1% in 2019 naar 61,9% in 2020 en 64,7% in 2021. De ligduur volgde eveneens een dalende tendens: van 5,3 dagen in 2019 naar 5,1 dagen in 2021."Willen we de achterstand in de behandeling van de patiënten wegwerken, dan moet de ziekenhuisactiviteit een niveau van 105% halen. Maar door de financiële moeilijkheden in de ziekenhuizen, halen ze dat niet. Dat houdt vooral verband met het personeelstekort. Conclusie: de inhaalbeweging zal zich niet voltrekken binnen de vooropgestelde termijn", stelt Demeere. "Als de medische activiteit afneemt, daalt het aantal gerechtvaardigde dagen en dus verminderen ook de erelonen van de artsen, die 30 tot 40% van hun honoraria en supplementen afstaan aan de financiering van het ziekenhuis. We zitten in een vicieuze cirkel", analyseert de anesthesist. Andere vaststelling van de Maha-studie 2022: het aandeel van het dagziekenhuis neemt toe - van 53,5% in 2018 naar 56,6% in 2021. Voornamelijk de niet- chirurgische dagopname groeit. "Vergeleken met andere landen is die toename onvoldoende. Dat houdt verband met de ontoereikende financiering van het dagziekenhuis. We hebben een mechanisme dat de inkomsten kan activeren en het aantal prestaties kan optrekken, maar dat grotendeels wegens financiële redenen onvoldoende gebruikt wordt." Volgens Bernard Michaux (Belfius) zal de in de stijgers staande ziekenhuishervorming - waarbij de verdere ontwikkeling van het dagziekenhuis - de verantwoorde activiteit in bepaalde ziekenhuizen met bijna 10% doen dalen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor hun financiering.Dokter Demeere heeft overigens best oor naar het voorstel van minister Vandenbroucke om een moratorium in te stellen op de ereloonsupplementen en de retrocessiepercentages. Hij vraagt zich wel af of de impact van zo'n moratorium op de ziekenhuisfinanciën degelijk werd geëvalueerd.