Alles over Vandenbroucke

Niet minder dan 73 van de 86 algemene ziekenhuizen verkeerden in 2022 in een precaire financiële situatie. 49 ziekenhuizen leden verlies en 24 instellingen hadden een niet-duurzaam gewoon bedrijfsresultaat - dat wil zeggen: minder dan 1% van de omzet.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zei minister Vandenbroucke dat hij zal "proberen" in de Zorgkwaliteitswet en ook als algemeen principe veel duidelijker te maken dat een zorgverstrekker een van de talen moet spreken van het land waarin hij actief is. "Dit is geen gemakkelijk debat," zo voegde hij eraan toe.

De Kamer keurde op 26 oktober jl, 'de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' goed. Klinische laboratoria zullen bijvoorbeeld geen 'administratieve kosten' kunnen doorrekenen aan patiënt. Dat faciliteert een belangrijke herschikking van middelen.

Gemiddeld bedraagt de overlevingskans vijf jaar na de diagnose borstkanker (ongeacht de doodsoorzaak) in Vlaamse ziekenhuizen 85%. Dat is hoog maar de variatie is groot en schommelt tussen 90 en 78%. De geobserveerde overlevingskans ligt significant hoger in drie en significant lager in zes ziekenhuizen.

De Belgische Vereniging voor Radiologie is diep ontgoocheld in minister Vandenbroucke. Eenzijdig verbiedt hij ereloonsupplementen voor CT- en MRI-onderzoeken tijdens werkdagen van 7 tot 18 uur.

"We kampen met vertraging in de switch naar ambulante zorg", stelt dokter Jean-Luc Demeere in een reactie op het Maha-rapport over de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen.

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en het kabinet van minister Vandenbroucke legden actiepunten vast om de 'cybersecurity' en het risicobeheer in de ziekenhuizen te verbeteren. De overheid trekt 20 miljoen uit.

Recent legde een grootschalige cyberaanval de Waalse intercommunale Vivalia plat. Wat het debat over de overheidsmiddelen ter bescherming tegen informaticapiraten weer doet oplaaien. Waar wacht men op om zorginstellingen de nodige wapens te geven om hackers af te weren?

"Als de postoperatieve situatie thuis in orde is, kan er heel veel in dagchirurgie. De laatste jaren zijn de chirurgische en anesthesietechnieken sterk verbeterd en ook de patiënten zijn er helemaal klaar voor."

Benoît Collin , administrateur-generaal van het Riziv, geeft voor AK-Hospitals een stand van zaken inzake de nomenclatuurhervorming. Binnenkort worden alle artsen-specialisten uitgenodigd om hun mening te geven over het gewicht van de nieuwe libellering.

"In de toekomst is een tweeledig beheer door directies en artsen de norm. Artsen zijn medebeheerders en hebben het recht om toezicht te houden op de gang van zaken in een ziekenhuis. Dat hoeft niet af te hangen van hun financiële inbreng."

In 2022 wordt voor kwaliteit en patiëntenveiligheid in totaal 6,4 miljoen euro over de Belgische ziekenhuizen verdeeld. Voorlopig zit er weinig vernieuwing in het programma, al belooft de federaal minister van Volksgezondheid beterschap.

"In de toekomst is een tweeledig beheer door directies en artsen de norm. Artsen zijn medebeheerders en hebben het recht om toezicht te houden op de gang van zaken in een ziekenhuis. Dat hoeft niet af te hangen van hun financiële inbreng."

In 2022 wordt voor kwaliteit en patiëntenveiligheid in totaal 6,4 miljoen euro over de Belgische ziekenhuizen verdeeld. Voorlopig zit er weinig vernieuwing in het programma, al belooft de federaal minister van Volksgezondheid beterschap.

De Vlaamse regering hechtte vrijdag 3 december haar goedkeuring aan een aantal belangrijke beslissingen voor de ziekenhuizen. Zo is het besluit rond dat de procedure voor het goedkeuren van de zorgstrategische plannen vastlegt. De federale ministerraad keurde een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werkgevers.