De Vlaamse regering keurde in principe de tekst van het besluit goed dat de procedure voor zorgstrategische plannen vastlegt - dat wil zeggen dat vóór de definitieve goedkeuring nog het advies van de Raad van State wordt ingewonnen.

Het besluit treedt in werking op 1 april 2022. Vanaf dat ogenblik kunnen de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken een regionaal zorgstrategisch plan indienen.

De instrumenten voor de netwerken om een zorgstrategisch plan op te stellen, met name de sjablonen met bijkomende toelichting, worden bij ministerieel besluit vastgelegd. De locoregionale klinische netwerken zijn al in september op de hoogte gebracht van de te gebruiken sjablonen.

Er is tevens een evaluatiekader ontwikkeld dat het Agentschap Zorg en Gezondheid kan gebruiken voor de beoordeling van de regionale zorgstrategische plannen. En het BVR legt ook de samenstelling van de Commissie Zorgstrategie vast, die als opdracht heeft de minister te adviseren over de ingediende regionale en thematische zorgstrategische plannen

De door de Vlaamse regering goedgekeurde nota's met de wetteksten kunt u terugvinden op de website met beslissingen van de Vlaamse regering.

Borstklinieken

De Vlaamse regering stuurde ook de erkenningnormen van de borskankerklinieken bij: "het (coördinerend) gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker". De eis dat de arts-specialist in de pathologische anatomie tijdens de betrokken heelkundige ingrepen fysiek aanwezig moet zijn is immers "wetenschappelijk" achterhaald, luidt het.

Digitale middelen maken het mogelijk dat deze persoon op elk moment beschikbaar is tijdens de ingrepen. De bepaling "en op de vestigingsplaats aanwezig te zijn" wordt dus geschrapt. Voor de definitieve goedkeuring moeten het Rekenhof en de Raad van State nog hun advies geven.

Vaccinatieplicht

Ook de federale ministerraad kwam vorige week vrijdag tezamen. Ze keurde 'in tweede lezing' een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werknemers - nu was covid al erkend als beroepsziekte voor zorgpersoneel. De erkenning gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart 2020.

Ook keurde de ministerraad een ontwerp-KB goed van minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter (Groen) dat het mogelijk maakt vastbenoemd zorgpersoneel vanaf 1 april te ontslaan wanneer het personeelslid het visum of de registratie als zorgverlener verliest omdat het niet geldig is gevaccineerd. (Ontslag is alleen mogelijk als er geen aangepast werk voorhanden is.)

Vanaf 1 januari kan de wedde van personeel dat niet in orde is met het visum omdat het niet tegen covid gevaccineerd is, worden verlaagd tot het niveau van tijdelijke werkloosheid.

Overigens raakte deze week bekend dat de wetteksten over de vaccinatieverplichting dit jaar niet meer op de agenda van de Kamer komen, omdat de Raad van State er zich nog moet over uitspreken. Dat bleek uit de toelichting van minister Vandenbroucke dinsdagmiddag in de Commissie Volksgezondheid.

In de wandelgangen valt te horen dat juridisch wordt onderzocht of de overgangsperiode tussen 1 januari en 1 april wat kan worden ingekort.

De Vlaamse regering keurde in principe de tekst van het besluit goed dat de procedure voor zorgstrategische plannen vastlegt - dat wil zeggen dat vóór de definitieve goedkeuring nog het advies van de Raad van State wordt ingewonnen.Het besluit treedt in werking op 1 april 2022. Vanaf dat ogenblik kunnen de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken een regionaal zorgstrategisch plan indienen.De instrumenten voor de netwerken om een zorgstrategisch plan op te stellen, met name de sjablonen met bijkomende toelichting, worden bij ministerieel besluit vastgelegd. De locoregionale klinische netwerken zijn al in september op de hoogte gebracht van de te gebruiken sjablonen.Er is tevens een evaluatiekader ontwikkeld dat het Agentschap Zorg en Gezondheid kan gebruiken voor de beoordeling van de regionale zorgstrategische plannen. En het BVR legt ook de samenstelling van de Commissie Zorgstrategie vast, die als opdracht heeft de minister te adviseren over de ingediende regionale en thematische zorgstrategische plannenDe door de Vlaamse regering goedgekeurde nota's met de wetteksten kunt u terugvinden op de website met beslissingen van de Vlaamse regering.BorstkliniekenDe Vlaamse regering stuurde ook de erkenningnormen van de borskankerklinieken bij: "het (coördinerend) gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker". De eis dat de arts-specialist in de pathologische anatomie tijdens de betrokken heelkundige ingrepen fysiek aanwezig moet zijn is immers "wetenschappelijk" achterhaald, luidt het. Digitale middelen maken het mogelijk dat deze persoon op elk moment beschikbaar is tijdens de ingrepen. De bepaling "en op de vestigingsplaats aanwezig te zijn" wordt dus geschrapt. Voor de definitieve goedkeuring moeten het Rekenhof en de Raad van State nog hun advies geven. VaccinatieplichtOok de federale ministerraad kwam vorige week vrijdag tezamen. Ze keurde 'in tweede lezing' een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werknemers - nu was covid al erkend als beroepsziekte voor zorgpersoneel. De erkenning gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart 2020.Ook keurde de ministerraad een ontwerp-KB goed van minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter (Groen) dat het mogelijk maakt vastbenoemd zorgpersoneel vanaf 1 april te ontslaan wanneer het personeelslid het visum of de registratie als zorgverlener verliest omdat het niet geldig is gevaccineerd. (Ontslag is alleen mogelijk als er geen aangepast werk voorhanden is.) Vanaf 1 januari kan de wedde van personeel dat niet in orde is met het visum omdat het niet tegen covid gevaccineerd is, worden verlaagd tot het niveau van tijdelijke werkloosheid. Overigens raakte deze week bekend dat de wetteksten over de vaccinatieverplichting dit jaar niet meer op de agenda van de Kamer komen, omdat de Raad van State er zich nog moet over uitspreken. Dat bleek uit de toelichting van minister Vandenbroucke dinsdagmiddag in de Commissie Volksgezondheid.In de wandelgangen valt te horen dat juridisch wordt onderzocht of de overgangsperiode tussen 1 januari en 1 april wat kan worden ingekort.