In 2021 kregen 756 huisartsen een brief van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv omdat ze te vaak een dringendheidshonorarium aanrekenden bij consultaties en bezoeken. Veelal bleek dit te wijten aan de software die, wanneer het dossier van de patiënten buiten de gewone uren was geopend, automatisch het honorarium aanrekende.

Rx thorax

Een gelijkaardig probleem hadden een aantal ziekenhuizen met het aanrekenen van een dringendheidshonorarium voor een röntgenfoto van de thorax. Het dringendheidshonorarium 599642 kan aangerekend worden bij bepaalde technische verstrekkingen - wanneer deze dringend zijn.

De DGEC controleerde het gebruik van dit prestatienummer bij röntgenfoto's van de thorax die in de week werden gemaakt bij een patiënt op intensieve zorg tijdens de nachturen - dat is na 21 u. 's avonds en voor 8 u. 's ochtends.

Vaak maakt men een röntgenfoto van de longen met een mobiel toestel aan bed vroeg in de ochtend. De intensivist gebruikt die bij de opvolging van de patiënt, om het klinisch beleid in de loop van de dag bij te sturen.

De redenering van het Riziv is dat het niet volstaat dat een foto vóór acht uur 's ochtends wordt gemaakt om de prestatie als 'dringend' te beschouwen. Als dat gebeurt om praktische organisatorische redenen, kan geen dringendheidshonorarium worden aangerekend.

Ziekenhuizen blijken daar niet allemaal op dezelfde manier over te redeneren. Sommige ziekenhuizen rekenen een dringendheidshonorarium inderdaad zelden aan, enkel doen dat bijna systematisch.

De grafiek toont hoe vaak prestatie 599642 aangerekend werd bij een Rx thorax in de periode van oktober 2017 tot december 2019.

(Lees verder onder de grafiek.)

null, Riziv
null © Riziv

De mediaan is dat bij 5,8% van deze röntgenfoto's het dringendheidshonorarium wordt aangerekend. 48 ziekenhuizen zitten daaronder. Bij de 48 die daar boven zitten, zie je nog enorme verschillen.

Automatisch aangevinkt

Naar de ziekenhuizen die boven de mediaan zaten maar onder de 40%, schreef de DGEC een brief om hen te wijzen op het probleem en op het correcte gebruik van het dringendheidshonorarium.

Ziekenhuizen die boven de 20% zaten (maar nog onder de 40%) werd ook om een verklaring gevraagd.

Bij ziekenhuizen die boven de 40% zaten stelden de inspecteurs van de DGEC na telefonisch overleg met het diensthoofd radiologie een proces-verbaal op.

Het ging om 20 ziekenhuizen die de prestatie 599642 volgens het DGEC 61.726 keer ten onrechte hadden aangerekend - op de cent na gaat het dan om een bedrag van 2.108.560,16 euro. Volgens de DGEC hebben deze ziekenhuizen het bedrag zonder verdere problemen terugbetaald.

De verklaring van de ziekenhuizen waarom ze het bedrag te vaak aanrekenden, was dat het RIS - het informaticasysteem van de radiologie - het bedrag automatisch aanrekende als de röntgenfoto na 21 u. en voor 8 u. werd gemaakt. In andere gevallen was het niet het RIS maar het facturatieprogrammie die de code 599642 er automatisch aan toevoegde.

Soms wordt het vakje voor de code automatisch maar zichtbaar aangevinkt op het scherm en moet de ziekenhuismedewerker, als het om een niet dringende prestatie gaat, de code afvinken - wat die dan makkelijk over het hoofd kan zien.

De ziekenhuizen hebben de DGEC beloofd dat ze maatregelen zullen nemen om het ten onrechte aanrekenen van de dringendheidscode te vermijden - maar deze dienst van het Riziv neemt zich voor dit verder op te volgen.

Jaarverslag 2021 DGEC.

In 2021 kregen 756 huisartsen een brief van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv omdat ze te vaak een dringendheidshonorarium aanrekenden bij consultaties en bezoeken. Veelal bleek dit te wijten aan de software die, wanneer het dossier van de patiënten buiten de gewone uren was geopend, automatisch het honorarium aanrekende. Rx thoraxEen gelijkaardig probleem hadden een aantal ziekenhuizen met het aanrekenen van een dringendheidshonorarium voor een röntgenfoto van de thorax. Het dringendheidshonorarium 599642 kan aangerekend worden bij bepaalde technische verstrekkingen - wanneer deze dringend zijn.De DGEC controleerde het gebruik van dit prestatienummer bij röntgenfoto's van de thorax die in de week werden gemaakt bij een patiënt op intensieve zorg tijdens de nachturen - dat is na 21 u. 's avonds en voor 8 u. 's ochtends.Vaak maakt men een röntgenfoto van de longen met een mobiel toestel aan bed vroeg in de ochtend. De intensivist gebruikt die bij de opvolging van de patiënt, om het klinisch beleid in de loop van de dag bij te sturen.De redenering van het Riziv is dat het niet volstaat dat een foto vóór acht uur 's ochtends wordt gemaakt om de prestatie als 'dringend' te beschouwen. Als dat gebeurt om praktische organisatorische redenen, kan geen dringendheidshonorarium worden aangerekend.Ziekenhuizen blijken daar niet allemaal op dezelfde manier over te redeneren. Sommige ziekenhuizen rekenen een dringendheidshonorarium inderdaad zelden aan, enkel doen dat bijna systematisch. De grafiek toont hoe vaak prestatie 599642 aangerekend werd bij een Rx thorax in de periode van oktober 2017 tot december 2019.(Lees verder onder de grafiek.)De mediaan is dat bij 5,8% van deze röntgenfoto's het dringendheidshonorarium wordt aangerekend. 48 ziekenhuizen zitten daaronder. Bij de 48 die daar boven zitten, zie je nog enorme verschillen.Automatisch aangevinktNaar de ziekenhuizen die boven de mediaan zaten maar onder de 40%, schreef de DGEC een brief om hen te wijzen op het probleem en op het correcte gebruik van het dringendheidshonorarium. Ziekenhuizen die boven de 20% zaten (maar nog onder de 40%) werd ook om een verklaring gevraagd.Bij ziekenhuizen die boven de 40% zaten stelden de inspecteurs van de DGEC na telefonisch overleg met het diensthoofd radiologie een proces-verbaal op.Het ging om 20 ziekenhuizen die de prestatie 599642 volgens het DGEC 61.726 keer ten onrechte hadden aangerekend - op de cent na gaat het dan om een bedrag van 2.108.560,16 euro. Volgens de DGEC hebben deze ziekenhuizen het bedrag zonder verdere problemen terugbetaald.De verklaring van de ziekenhuizen waarom ze het bedrag te vaak aanrekenden, was dat het RIS - het informaticasysteem van de radiologie - het bedrag automatisch aanrekende als de röntgenfoto na 21 u. en voor 8 u. werd gemaakt. In andere gevallen was het niet het RIS maar het facturatieprogrammie die de code 599642 er automatisch aan toevoegde.Soms wordt het vakje voor de code automatisch maar zichtbaar aangevinkt op het scherm en moet de ziekenhuismedewerker, als het om een niet dringende prestatie gaat, de code afvinken - wat die dan makkelijk over het hoofd kan zien. De ziekenhuizen hebben de DGEC beloofd dat ze maatregelen zullen nemen om het ten onrechte aanrekenen van de dringendheidscode te vermijden - maar deze dienst van het Riziv neemt zich voor dit verder op te volgen.Jaarverslag 2021 DGEC.