Sinds 1 juli 2019 wordt de complexe chirurgie van de slokdarm in ons land geconcentreerd in 10 centra (5 Vlaamse) - en die van de pancreas in 15 centra (9 Vlaamse). Het Riziv verzamelde samen met het Kankerregister de resultaten voor het eerste werkingsjaar van deze centra. De mortaliteit na 30 en na 90 dagen werd berekend en voor de chirurgie in de nieuwe centra uit de Riziv-overeenkomst met de cijfers die vóór de overeenkomst uit 2019 werden geobserveerd. Vooral de sterftecijfers na 90 dagen vertonen een verschil. Voor slokdarmkanker bedroeg de mortaliteit na 90 dagen vóór de overeenkomst 9,5% en in het eerste jaar van de overeenkomst 6,5%. Dat is een verschil van drie procentpunten (pp) - maar niet significant, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van -5,3 pp tot +0,1pp. Voor pancreaskanker bedroeg de mortaliteit na 90 dagen vóór 1 juli 2019 7,9% en in de loop van het eerste jaar ná 1 juli 2019 nog 5,2%. Een verschil van 2,6 percentpunt maar wel significant; 95%-betrouwbaarheidsinterval van -4,4 pp tot -0,4 pp.

"Ik had toch wat kritiek op die cijfers", stelt dokter Thomas Gevaert (co-voorzitter van Kartel). "De conclusie dat de mortaliteit is verminderd, lijkt me wat voorbarig. Als je de mortaliteit vóór en na de Riziv-overeenkomst wil vergelijken, moet je wel de samenstelling van de groep telkens matchen: soort indicaties, kenmerken van de populatie. Dat was nu niet het geval."

"Je moet ook kunnen kijken naar de mortaliteit op een langere termijn dan na 90 dagen," stelt Marc Moens van Bvas. "Maar dat was in dit eerste jaarrapport niet mogelijk. Het is uitkijken naar de vervolgrapporten."

Sinds 1 juli 2019 wordt de complexe chirurgie van de slokdarm in ons land geconcentreerd in 10 centra (5 Vlaamse) - en die van de pancreas in 15 centra (9 Vlaamse). Het Riziv verzamelde samen met het Kankerregister de resultaten voor het eerste werkingsjaar van deze centra. De mortaliteit na 30 en na 90 dagen werd berekend en voor de chirurgie in de nieuwe centra uit de Riziv-overeenkomst met de cijfers die vóór de overeenkomst uit 2019 werden geobserveerd. Vooral de sterftecijfers na 90 dagen vertonen een verschil. Voor slokdarmkanker bedroeg de mortaliteit na 90 dagen vóór de overeenkomst 9,5% en in het eerste jaar van de overeenkomst 6,5%. Dat is een verschil van drie procentpunten (pp) - maar niet significant, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van -5,3 pp tot +0,1pp. Voor pancreaskanker bedroeg de mortaliteit na 90 dagen vóór 1 juli 2019 7,9% en in de loop van het eerste jaar ná 1 juli 2019 nog 5,2%. Een verschil van 2,6 percentpunt maar wel significant; 95%-betrouwbaarheidsinterval van -4,4 pp tot -0,4 pp. "Ik had toch wat kritiek op die cijfers", stelt dokter Thomas Gevaert (co-voorzitter van Kartel). "De conclusie dat de mortaliteit is verminderd, lijkt me wat voorbarig. Als je de mortaliteit vóór en na de Riziv-overeenkomst wil vergelijken, moet je wel de samenstelling van de groep telkens matchen: soort indicaties, kenmerken van de populatie. Dat was nu niet het geval.""Je moet ook kunnen kijken naar de mortaliteit op een langere termijn dan na 90 dagen," stelt Marc Moens van Bvas. "Maar dat was in dit eerste jaarrapport niet mogelijk. Het is uitkijken naar de vervolgrapporten."