Het Agentschap zoekt vier vertegenwoordigers van de ziekenhuissector, twee vertegenwoordigers van de eerste lijn, een vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg, en twee academische experts - minstens een daarvan deskundig op het vlak van gezondheidseconomie.

Nog twee leden van de commissie komen uit het Agentschap zelf.

Wie geïnteresseerd is kan zijn kandidatuur indienen bij het Agentschap toe eind januari. Gehoopt wordt dat er toch drie, vier keer mee kandidaten zijn dan er plaatsen zijn zodat selectie mogelijk is op basis van beschikbaarheid en expertise.

Het secretariaat van de Commissie - binnen de administratie van het Agentschap - moet erover waken dat leden geen persoonlijke belangen hebben bij de plannen. Leden mogen ook geen ander dan een lokaal politiek mandaat bekleden.

Het is de administrateur-generaal van het agentschap dat de benoemt. Dat gebeurt voor vijf jaar en een mandaat kan nog eens vijf jaar verlengd worden.

Rijk zullen ze er niet van worden, maar commissieleden die van buiten de administratie komen krijgen voor de behandeling van een dossier tijdens de zittingen van de commissie een vergoeding van 300 euro. Ook verplaatsingskosten worden vergoed.

De Commissie adviseert de minister de locoregionale zorgstrategische plannen die de ziekenhuisnetwerken vanaf 22 april 2022 kunnen indienen. En in de toekomst ook over de thematische zorgstrategische plannen maar daarvoor moeten eerst nog de zorgopdrachten worden vastgelegd voor de supraregionale samenwerkingsverbanden.

Daarnaast geeft de Commissie advies over de vom van zorgplannen, de kwaliteitsvereisten voor de data en de indicatoren die in de plannen gebruikt worden, en in bepaalde gevallen de manier waarop zorgstrategische plannen aan elkaar complementair moeten zijn.

Procedure

Het BVR van 3 december dat de Commissie Zorgstrategie opricht beschrijft ook de procedure van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft, nadat het een zorgstratetische planning heeft ontvangen en ontvankelijk heeft verklaard, 120 dagen tijd om het ziekenhuisnetwerk (de aanvrager) zijn evaluatienota te bezorgen.

Wanneer het Agentschap bijkomende stukken opvraagt, wordt de tijd dat het duurt om die aan te leveren opgeteld bij de 120 dagen.

De aanvrager heeft wanneer hij de evaluatienota ontvangt 40 dagen de tijd om een reactienota op te stellen. De aanvrager kan ook laten weten het zorgstrategisch plan grondig te willen herwerken en opnieuw in te dienen.

Na het verstrijken van de 40 dagen reactietijd heeft het agentschap 15 dagen de tijd om het zorgstrategisch plan en de nota's aan de Commissie Zorgstrategie te bezorgen. Dat krijgt dan 75 dagen om de minister een advies te bezorgen om het plan al dan niet goed te keuren.

Die voorzitter kan die termijn - na een gemotiveerde beslissing - nog met 30 dagen verlengen.

De Commissie nodigt de indiener van het plan en het agentschap uit op de vergadering van de Commissie over het plan. Het BVR laat niets aan het toeval over: de uitnodiging moet binnen de acht dagen na de ontvangst van het dossier verstuurd zijn. De voorzitter kan de vergadering overigens elektronisch laten verlopen.

Het secretariaat van de Commissie Zorgstrategie brengen het agentschap en de indiener van het plan op de hoogte van het advies dat aan de minister wordt gegeven.

Het Agentschap zoekt vier vertegenwoordigers van de ziekenhuissector, twee vertegenwoordigers van de eerste lijn, een vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg, en twee academische experts - minstens een daarvan deskundig op het vlak van gezondheidseconomie. Nog twee leden van de commissie komen uit het Agentschap zelf.Wie geïnteresseerd is kan zijn kandidatuur indienen bij het Agentschap toe eind januari. Gehoopt wordt dat er toch drie, vier keer mee kandidaten zijn dan er plaatsen zijn zodat selectie mogelijk is op basis van beschikbaarheid en expertise.Het secretariaat van de Commissie - binnen de administratie van het Agentschap - moet erover waken dat leden geen persoonlijke belangen hebben bij de plannen. Leden mogen ook geen ander dan een lokaal politiek mandaat bekleden.Het is de administrateur-generaal van het agentschap dat de benoemt. Dat gebeurt voor vijf jaar en een mandaat kan nog eens vijf jaar verlengd worden.Rijk zullen ze er niet van worden, maar commissieleden die van buiten de administratie komen krijgen voor de behandeling van een dossier tijdens de zittingen van de commissie een vergoeding van 300 euro. Ook verplaatsingskosten worden vergoed.De Commissie adviseert de minister de locoregionale zorgstrategische plannen die de ziekenhuisnetwerken vanaf 22 april 2022 kunnen indienen. En in de toekomst ook over de thematische zorgstrategische plannen maar daarvoor moeten eerst nog de zorgopdrachten worden vastgelegd voor de supraregionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast geeft de Commissie advies over de vom van zorgplannen, de kwaliteitsvereisten voor de data en de indicatoren die in de plannen gebruikt worden, en in bepaalde gevallen de manier waarop zorgstrategische plannen aan elkaar complementair moeten zijn.ProcedureHet BVR van 3 december dat de Commissie Zorgstrategie opricht beschrijft ook de procedure van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft, nadat het een zorgstratetische planning heeft ontvangen en ontvankelijk heeft verklaard, 120 dagen tijd om het ziekenhuisnetwerk (de aanvrager) zijn evaluatienota te bezorgen. Wanneer het Agentschap bijkomende stukken opvraagt, wordt de tijd dat het duurt om die aan te leveren opgeteld bij de 120 dagen.De aanvrager heeft wanneer hij de evaluatienota ontvangt 40 dagen de tijd om een reactienota op te stellen. De aanvrager kan ook laten weten het zorgstrategisch plan grondig te willen herwerken en opnieuw in te dienen.Na het verstrijken van de 40 dagen reactietijd heeft het agentschap 15 dagen de tijd om het zorgstrategisch plan en de nota's aan de Commissie Zorgstrategie te bezorgen. Dat krijgt dan 75 dagen om de minister een advies te bezorgen om het plan al dan niet goed te keuren.Die voorzitter kan die termijn - na een gemotiveerde beslissing - nog met 30 dagen verlengen.De Commissie nodigt de indiener van het plan en het agentschap uit op de vergadering van de Commissie over het plan. Het BVR laat niets aan het toeval over: de uitnodiging moet binnen de acht dagen na de ontvangst van het dossier verstuurd zijn. De voorzitter kan de vergadering overigens elektronisch laten verlopen.Het secretariaat van de Commissie Zorgstrategie brengen het agentschap en de indiener van het plan op de hoogte van het advies dat aan de minister wordt gegeven.