Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De website van de bank ABN AMRO maakt er melding van.

Directe kosten

Net zoals bij ons hebben de ziekenhuizen ook bij de noorderburen heel wat extra kosten gemaakt om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Vooreerst is er de uitgestelde 'gewone zorg'. Uiteraard liepen de vaste (personeels)kosten door. Mensen met minder werk werden ingezet bij de zorg voor coronapatiënten of voor het verlenen van zorg op afstand aan chronische patiënten. De daling van de omzet wordt hier op 47% geraamd, goed voor 2,1 miljard minder inkomsten.

Bovendien steeg de nood aan acute zorg. Het monitoren van patiënten op een afdeling intensieve zorg is duurder dan gewone zorgverlening. De gemiddelde ligduur op IZ bedroeg tijdens de gezondheidscrisis 23 dagen. De extra kost raamt men op een half tot twee miljoen per maand per ziekenhuis. Of dit vergoed wordt, is - in de typische Nederlandse situatie - niet vanzelfsprekend. Het maakt geen deel uit van de afspraak tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Daarnaast vallen ook extra uitgaven te noteren om afdelingen met en zonder besmettingen van elkaar te scheiden.

IZ-bedden

Verder zullen de Nederlandse ziekenhuizen zich in de toekomst beter moeten wapenen tegen eventuele nieuwe crisissen. Vergeleken met ons land beschikken de noorderburen over relatief weinig IZ-bedden. Berekeningen van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaan er vanuit dat er structureel 600 extra IZ-bedden nodig zijn. Het prijskaartje dat aan elk IZ-bed hangt, bedraagt circa één miljoen. Met andere woorden: nogmaals 600 miljoen extra kosten ten gevolge van covid-19.

Meer IZ-bedden lijken in België niet direct nodig. Maar het vervolg van het verhaal klinkt ons wel bekend in de oren. De marges zijn ook in Nederland minimaal. En dus vreest de NVZ dat de ziekenhuizen helemaal kopje onder zullen gaan. De vereniging pleit ervoor dat de overheid de extra kosten en het gemis aan omzet volledig zou compenseren. "Temeer daar de ziekenhuizen een enorme toewijding hebben getoond om Nederland door de coronacrisis te helpen", zo luidt het.

Digitalisering

Volgens NVZ brengt ook de anderhalvemeterregel extra kosten met zich mee. De looproutes moeten worden aangepast én er zullen minder mensen naar het ziekenhuis komen. Dat impliceert dan weer dat een deel van de chronische zorg op afstand kan/moet geleverd worden. Dat is enkel mogelijk dankzij digitalisering die door de crisis een flinke boost krijgt. Positief nieuws, vindt de NVZ. De verdere uitrol zou in 2021 een besparing van 2 tot 3% kunnen opleveren. Meegenomen maar onvoldoende om de factuur van de crisis volledig uit te wissen.

Dat staat in een brief gericht aan de Tweede Kamer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De website van de bank ABN AMRO maakt er melding van. Net zoals bij ons hebben de ziekenhuizen ook bij de noorderburen heel wat extra kosten gemaakt om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Vooreerst is er de uitgestelde 'gewone zorg'. Uiteraard liepen de vaste (personeels)kosten door. Mensen met minder werk werden ingezet bij de zorg voor coronapatiënten of voor het verlenen van zorg op afstand aan chronische patiënten. De daling van de omzet wordt hier op 47% geraamd, goed voor 2,1 miljard minder inkomsten. Bovendien steeg de nood aan acute zorg. Het monitoren van patiënten op een afdeling intensieve zorg is duurder dan gewone zorgverlening. De gemiddelde ligduur op IZ bedroeg tijdens de gezondheidscrisis 23 dagen. De extra kost raamt men op een half tot twee miljoen per maand per ziekenhuis. Of dit vergoed wordt, is - in de typische Nederlandse situatie - niet vanzelfsprekend. Het maakt geen deel uit van de afspraak tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Daarnaast vallen ook extra uitgaven te noteren om afdelingen met en zonder besmettingen van elkaar te scheiden. Verder zullen de Nederlandse ziekenhuizen zich in de toekomst beter moeten wapenen tegen eventuele nieuwe crisissen. Vergeleken met ons land beschikken de noorderburen over relatief weinig IZ-bedden. Berekeningen van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaan er vanuit dat er structureel 600 extra IZ-bedden nodig zijn. Het prijskaartje dat aan elk IZ-bed hangt, bedraagt circa één miljoen. Met andere woorden: nogmaals 600 miljoen extra kosten ten gevolge van covid-19. Meer IZ-bedden lijken in België niet direct nodig. Maar het vervolg van het verhaal klinkt ons wel bekend in de oren. De marges zijn ook in Nederland minimaal. En dus vreest de NVZ dat de ziekenhuizen helemaal kopje onder zullen gaan. De vereniging pleit ervoor dat de overheid de extra kosten en het gemis aan omzet volledig zou compenseren. "Temeer daar de ziekenhuizen een enorme toewijding hebben getoond om Nederland door de coronacrisis te helpen", zo luidt het. Volgens NVZ brengt ook de anderhalvemeterregel extra kosten met zich mee. De looproutes moeten worden aangepast én er zullen minder mensen naar het ziekenhuis komen. Dat impliceert dan weer dat een deel van de chronische zorg op afstand kan/moet geleverd worden. Dat is enkel mogelijk dankzij digitalisering die door de crisis een flinke boost krijgt. Positief nieuws, vindt de NVZ. De verdere uitrol zou in 2021 een besparing van 2 tot 3% kunnen opleveren. Meegenomen maar onvoldoende om de factuur van de crisis volledig uit te wissen.