Uit de jaarlijkse Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) blijkt dat de algemene ziekenhuizen in 2016 een courant resultaat boekten van 94 miljoen, dat is 19 miljoen minder dan het boekjaar voordien. Maar vooral opvallend is dat slechts 2 miljoen euro daarvan zich langs Waalse kant, 8 miljoen langs Brusselse kant en de overige 'reserve' van 84 miljoen euro in Vlaanderen te vinden is. Belfius analyseert al 23 jaar lang de financiële situatie van de ziekenhuizen.

"Relatief gezien blijft het courant resultaat onder de grens van 1% van de omzet (0,7% tegenover 0,8% in 2015). Dat bevestigt de financiële kwetsbaarheid van de instellingen", aldus de experts van Belfius.

Forfaits

De evolutie van de farmaceutische producten (+4%) en de forfaits (+5%) zorgde voor een zeer matige omzetstijging (+2,3%). De twee belangrijkste elementen van de omzet - het Budget Financiële Middelen (BFM) en de erelonen - stegen respectievelijk met slechts 2,2% en 1,7%. "Voor het tweede opeenvolgende jaar vertraagden de erelonen - goed voor 41,7% van de omzet - bij afwezigheid van indexeringsmaatregelen (+1,7% in 2016 tegenover +3,9% in 2015 en +4,1% in 2014)", aldus de Maha-analyse.

De personeelskosten (+2,7%) en de exploitatiekosten (+2,7%) stijgen sneller dan de omzetgroei (+2,3%).

Deficitaire diensten

"Net als de vorige jaren blijkt uit de analytische boekhouding dat de ziekenhuisdiensten een negatieve marge realiseren. Per 100 euro omzet werd er in deze diensten een verlies van 198 euro geboekt in 2016. De positieve marge van de algemene ziekenhuizen dankzij de farmacie en de medisch-technische diensten is belangrijk om de onderfinanciering van het BFM te compenseren. Het uiteindelijke resultaat wordt eveneens in negatieve zin beïnvloed door de negatieve marge van de raadplegingsdiensten (88 euro op 100 euro omzet)", stellen de experten.

Minder bedden

De vermindering en reconversie van erkende ziekenhuisbedden zet zich door. Tussen 2014 en 2016 werden 617 erkende bedden (1,6%) afgestoten. "In die periode en om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van een verouderende bevolking ging de sector ook over tot een omschakeling van bedden - in hoofdzaak van C-D-chirurgiebedden - ten voordele van de diensten geriatrie en revalidatie", zo luidt het.

De activiteiten in de klassieke hospitalisatiediensten stagneren. "Het aantal opnames (zonder daghospitalisaties) stijgt lichtjes met 1,2% terwijl het gerealiseerde aantal ligdagen een lichte terugval vertoont met 0,5%. Daar staat tegenover dat de chirurgische daghospitalisatie haar opmars verder zet. Het percentage gerealiseerde dagen in deze dienst overschrijdt de drempel van 4,5% van het totale aantal gerealiseerde dagen voor de hele sector." De gemiddelde verblijfsduur blijft in de meeste diensten teruglopen.

In doorsnee is de structuur van de algemene ziekenhuizen financieel gezond, stellen de Belfius-experten. De evolutie van de resultatenrekeningen en van de activiteitsindicatoren vertoont evenwel tekenen van uitholling en kwetsbaarheid. Bovendien zijn de algemene ziekenhuizen een erg diverse sector, zowel naar structuur als naar financiële prestaties toe.

Uit de jaarlijkse Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) blijkt dat de algemene ziekenhuizen in 2016 een courant resultaat boekten van 94 miljoen, dat is 19 miljoen minder dan het boekjaar voordien. Maar vooral opvallend is dat slechts 2 miljoen euro daarvan zich langs Waalse kant, 8 miljoen langs Brusselse kant en de overige 'reserve' van 84 miljoen euro in Vlaanderen te vinden is. Belfius analyseert al 23 jaar lang de financiële situatie van de ziekenhuizen."Relatief gezien blijft het courant resultaat onder de grens van 1% van de omzet (0,7% tegenover 0,8% in 2015). Dat bevestigt de financiële kwetsbaarheid van de instellingen", aldus de experts van Belfius.ForfaitsDe evolutie van de farmaceutische producten (+4%) en de forfaits (+5%) zorgde voor een zeer matige omzetstijging (+2,3%). De twee belangrijkste elementen van de omzet - het Budget Financiële Middelen (BFM) en de erelonen - stegen respectievelijk met slechts 2,2% en 1,7%. "Voor het tweede opeenvolgende jaar vertraagden de erelonen - goed voor 41,7% van de omzet - bij afwezigheid van indexeringsmaatregelen (+1,7% in 2016 tegenover +3,9% in 2015 en +4,1% in 2014)", aldus de Maha-analyse.De personeelskosten (+2,7%) en de exploitatiekosten (+2,7%) stijgen sneller dan de omzetgroei (+2,3%).Deficitaire diensten"Net als de vorige jaren blijkt uit de analytische boekhouding dat de ziekenhuisdiensten een negatieve marge realiseren. Per 100 euro omzet werd er in deze diensten een verlies van 198 euro geboekt in 2016. De positieve marge van de algemene ziekenhuizen dankzij de farmacie en de medisch-technische diensten is belangrijk om de onderfinanciering van het BFM te compenseren. Het uiteindelijke resultaat wordt eveneens in negatieve zin beïnvloed door de negatieve marge van de raadplegingsdiensten (88 euro op 100 euro omzet)", stellen de experten.Minder beddenDe vermindering en reconversie van erkende ziekenhuisbedden zet zich door. Tussen 2014 en 2016 werden 617 erkende bedden (1,6%) afgestoten. "In die periode en om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van een verouderende bevolking ging de sector ook over tot een omschakeling van bedden - in hoofdzaak van C-D-chirurgiebedden - ten voordele van de diensten geriatrie en revalidatie", zo luidt het.De activiteiten in de klassieke hospitalisatiediensten stagneren. "Het aantal opnames (zonder daghospitalisaties) stijgt lichtjes met 1,2% terwijl het gerealiseerde aantal ligdagen een lichte terugval vertoont met 0,5%. Daar staat tegenover dat de chirurgische daghospitalisatie haar opmars verder zet. Het percentage gerealiseerde dagen in deze dienst overschrijdt de drempel van 4,5% van het totale aantal gerealiseerde dagen voor de hele sector." De gemiddelde verblijfsduur blijft in de meeste diensten teruglopen.In doorsnee is de structuur van de algemene ziekenhuizen financieel gezond, stellen de Belfius-experten. De evolutie van de resultatenrekeningen en van de activiteitsindicatoren vertoont evenwel tekenen van uitholling en kwetsbaarheid. Bovendien zijn de algemene ziekenhuizen een erg diverse sector, zowel naar structuur als naar financiële prestaties toe.