Dat zegt dokter Louis Ide, klinisch bioloog in het AZ Jan Palfijn in Gent. Ide, ook algemeen secretaris van N-VA, verheugt zich over de publicatie in het Staatsblad van de twee nieuwe bijzondere beroepstitels van niveau 3, met name in de klinische infectiologie en in de medische microbiologie.

Niveau 3 impliceert dat het hier over een subspecialisatie gaat na de specialisatie tot klinisch bioloog. Apothekers-biologen zouden ook erkend kunnen worden tot medisch microbioloog.

Medische microbiologie

Het Ministerieel Besluit voorziet voor de bijzondere beroepstitel medische microbiologie in een stage van vier jaar. De stages hebben onder meer betrekking op bacteriologie, virologie, mycologie, bio-informatica. Ook ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en antibioticabeleid komen aan bod. Het MB omschrijft zeer minutieus, zeg maar ellenlang, de specifieke competenties waarover de medische microbioloog moet beschikken. Hij dient zich te bekwamen in algemene microbiologie, bacteriologie, parasitologie, laboratoriummanagement en infectiecontrole in het ziekenhuis en in de samenleving.

In een overgangsfase kunnen klinisch biologen erkend worden in dit subspecialisme als ze vijf jaar "algemeen bekend staan als bijzonder bekwaam en medisch actief in de klinische microbiologie".

Klinische infectiologie

Ook biologen die de bijzondere beroepstitel in klinische infectiologie willen behalen, dienen hun tanden in een stage van vier jaar te zetten. Een jaar is voorzien op inwendige ziekten, pediatrie of geriatrie, zes maanden op klinische hematologie en een half jaar op intensieve zorg. Tot slot is nog een jaar stage vereist in een polikliniek voor reisgeneeskunde, tropische ziekten et cetera. Ook hier zijn overgangsmaatregelen zoals voor de medische microbiologie voorzien.

Louis Ide dropte zijn aanvraag tot medisch microbioloog alvast op de post, laat hij op twitter weten. Zoals bekend in dit leuke land zijn erkenningscriteria federale materie maar is de erkenning Vlaams. Zijn brief gaat dus richting Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een stormloop wordt het niet", aldus Ide. "Ik schat dat maximaal 60 Vlaamse artsen onder de overgangsmaatregelen vallen."

Een nomenclatuur is er niet en dat vindt dokter Ide ook niet zo belangrijk. "Het gaat vooral over consultaties, ik doe er nu honderden per jaar. Ons inkomen halen we wel uit het lab. Belangrijkste is dat we hiermee aansluiten bij een Noord-Europese realiteit."

Dat zegt dokter Louis Ide, klinisch bioloog in het AZ Jan Palfijn in Gent. Ide, ook algemeen secretaris van N-VA, verheugt zich over de publicatie in het Staatsblad van de twee nieuwe bijzondere beroepstitels van niveau 3, met name in de klinische infectiologie en in de medische microbiologie. Niveau 3 impliceert dat het hier over een subspecialisatie gaat na de specialisatie tot klinisch bioloog. Apothekers-biologen zouden ook erkend kunnen worden tot medisch microbioloog. Het Ministerieel Besluit voorziet voor de bijzondere beroepstitel medische microbiologie in een stage van vier jaar. De stages hebben onder meer betrekking op bacteriologie, virologie, mycologie, bio-informatica. Ook ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en antibioticabeleid komen aan bod. Het MB omschrijft zeer minutieus, zeg maar ellenlang, de specifieke competenties waarover de medische microbioloog moet beschikken. Hij dient zich te bekwamen in algemene microbiologie, bacteriologie, parasitologie, laboratoriummanagement en infectiecontrole in het ziekenhuis en in de samenleving. In een overgangsfase kunnen klinisch biologen erkend worden in dit subspecialisme als ze vijf jaar "algemeen bekend staan als bijzonder bekwaam en medisch actief in de klinische microbiologie". Ook biologen die de bijzondere beroepstitel in klinische infectiologie willen behalen, dienen hun tanden in een stage van vier jaar te zetten. Een jaar is voorzien op inwendige ziekten, pediatrie of geriatrie, zes maanden op klinische hematologie en een half jaar op intensieve zorg. Tot slot is nog een jaar stage vereist in een polikliniek voor reisgeneeskunde, tropische ziekten et cetera. Ook hier zijn overgangsmaatregelen zoals voor de medische microbiologie voorzien. Louis Ide dropte zijn aanvraag tot medisch microbioloog alvast op de post, laat hij op twitter weten. Zoals bekend in dit leuke land zijn erkenningscriteria federale materie maar is de erkenning Vlaams. Zijn brief gaat dus richting Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een stormloop wordt het niet", aldus Ide. "Ik schat dat maximaal 60 Vlaamse artsen onder de overgangsmaatregelen vallen." Een nomenclatuur is er niet en dat vindt dokter Ide ook niet zo belangrijk. "Het gaat vooral over consultaties, ik doe er nu honderden per jaar. Ons inkomen halen we wel uit het lab. Belangrijkste is dat we hiermee aansluiten bij een Noord-Europese realiteit."