Meer dan een halve eeuw geleden richtten de huisartsen uit de Pallieterstad een eigen medisch centrum op met een labo, medische beeldvorming en specialisten die er privé consultatie houden. Het Dokterscentrum Lier en Omstreken (DLO) groeide gestaag en anno 2020 werken er 65 specialisten en een tiental paramedici. Jaarlijks zijn ze goed voor 45.000 patiëntencontacten.

Gemeenschappelijk beleid

Niet altijd verliepen de relaties tussen DLO en het HeiligHartziekenhuis even hartelijk. "Maar de tijden veranderen," aldus Peter Degadt, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. "De behoeften bij de bevolking zijn anders, chronische aandoeningen gaan in stijgende lijn en een multidisciplinaire aanpak en permanente follow-up zijn aangewezen." Met andere woorden: goede zorg vergt een gemeenschappelijk beleid van ziekenhuisspecialisten en huisartsen.

Degadt wijst op de bredere context: technologische vooruitgang laat patiënten toe langer autonoom en kwaliteitsvol te leven. "Niet elk ziekenhuis kan nog alles aanbieden en daarom maakt Lier ook deel uit van het BRIANT-netwerk met de ziekenhuizen van Bonheiden, Mechelen en Vilvoorde."

ICT-platform

In dezelfde geest wordt nu ook met DLO samengewerkt. Voorheen konden enkel huisartsen lid worden van de coöperatieve vennootschap. Sinds 1 juli participeert ook het ziekenhuis in het DLO. Dat moet leiden tot een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg bij de Pallieters. Onder meer zal de communicatie met het ziekenhuis via hetzelfde ICT-platform verlopen en wordt eenvormigheid nagestreefd inzake medische programma's.

Niet langer 'stand alone'

Het ziekenhuisontslag, de nazorg en de medicatieregeling zou hierdoor vlotter moeten verlopen. Kennis wordt wederzijds gedeeld via gemeenschappelijke opleidingen. Volgens Peter Degadt gaat het om "een voor Vlaanderen vrij unieke stap vooruit." Hij wijst erop dat meestal op losse en vrijwillige basis wordt samengewerkt. "Lier verankert dit structureel. Zo zijn gemeenschappelijke investeringen mogelijk zonder dat geraakt wordt aan de eigenheid, de filosofie en de waarden van DLO," aldus Degadt. "Een ziekenhuis is niet langer 'stand alone' maar een schakel in een breed zorgnetwerk."

Nieuwe algemeen directeur

Er is nog meer nieuws uit de stad van Felix Timmermans. De raad van bestuur van het Heilighartziekenhuis benoemde immers Stefaan Vansteenkiste tot algemeen directeur. Vansteenkiste bekleedde de functie al ad interim sinds januari en was voordien ICT-directeur in Lier.

Ondertussen neemt dokter Debeuf, medische diensthoofd anesthesie, het komende half jaar de functie van medisch directeur/hoofdarts op zich. In afwachting dat de betrekking definitief wordt ingevuld.

Meer dan een halve eeuw geleden richtten de huisartsen uit de Pallieterstad een eigen medisch centrum op met een labo, medische beeldvorming en specialisten die er privé consultatie houden. Het Dokterscentrum Lier en Omstreken (DLO) groeide gestaag en anno 2020 werken er 65 specialisten en een tiental paramedici. Jaarlijks zijn ze goed voor 45.000 patiëntencontacten.Niet altijd verliepen de relaties tussen DLO en het HeiligHartziekenhuis even hartelijk. "Maar de tijden veranderen," aldus Peter Degadt, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. "De behoeften bij de bevolking zijn anders, chronische aandoeningen gaan in stijgende lijn en een multidisciplinaire aanpak en permanente follow-up zijn aangewezen." Met andere woorden: goede zorg vergt een gemeenschappelijk beleid van ziekenhuisspecialisten en huisartsen. Degadt wijst op de bredere context: technologische vooruitgang laat patiënten toe langer autonoom en kwaliteitsvol te leven. "Niet elk ziekenhuis kan nog alles aanbieden en daarom maakt Lier ook deel uit van het BRIANT-netwerk met de ziekenhuizen van Bonheiden, Mechelen en Vilvoorde."In dezelfde geest wordt nu ook met DLO samengewerkt. Voorheen konden enkel huisartsen lid worden van de coöperatieve vennootschap. Sinds 1 juli participeert ook het ziekenhuis in het DLO. Dat moet leiden tot een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg bij de Pallieters. Onder meer zal de communicatie met het ziekenhuis via hetzelfde ICT-platform verlopen en wordt eenvormigheid nagestreefd inzake medische programma's. Het ziekenhuisontslag, de nazorg en de medicatieregeling zou hierdoor vlotter moeten verlopen. Kennis wordt wederzijds gedeeld via gemeenschappelijke opleidingen. Volgens Peter Degadt gaat het om "een voor Vlaanderen vrij unieke stap vooruit." Hij wijst erop dat meestal op losse en vrijwillige basis wordt samengewerkt. "Lier verankert dit structureel. Zo zijn gemeenschappelijke investeringen mogelijk zonder dat geraakt wordt aan de eigenheid, de filosofie en de waarden van DLO," aldus Degadt. "Een ziekenhuis is niet langer 'stand alone' maar een schakel in een breed zorgnetwerk."Er is nog meer nieuws uit de stad van Felix Timmermans. De raad van bestuur van het Heilighartziekenhuis benoemde immers Stefaan Vansteenkiste tot algemeen directeur. Vansteenkiste bekleedde de functie al ad interim sinds januari en was voordien ICT-directeur in Lier. Ondertussen neemt dokter Debeuf, medische diensthoofd anesthesie, het komende half jaar de functie van medisch directeur/hoofdarts op zich. In afwachting dat de betrekking definitief wordt ingevuld.